Aktieägare stämmer Volkswagen för börsfall – kan kosta miljarder

Efter att avgasfusket avslöjades i höstas föll Volkswagens aktievärde dramatiskt. Aktieägarna har lidit stor ekonomisk skada och nu ska de stämma Volkswagen AG för att få tillbaka förlorade pengar. Eftersom aktievärdet minskade med 22 miljarder euro kan skadestånden bli mycket smärtsamma för VW.

Aktieägare stämmer Volkswagen för börsfall – kan kosta miljarder
Om Volkswagens koncernchef Matthias Müller ser ut att ha drabbats av plötslig huvudvärk finns det skäl. Nu kommer stämningarna i mångmiljardklass.

Avgasfusket som upptäcktes i september är på väg att få sin tekniska lösning. Volkswagen ska åtgärda alla de berörda bilarna i Europa och det väntas ta merparten av det här året innan arbetet är genomfört. För flertalet bilar handlar det om en uppgradering av motorstyrningen, något som kan ske i samband med service eller annat verkstadsbesök.

Men Volkswagens bekymmer med "dieselgate" är ingalunda över – snarare tvärtom. Kostnaderna för att åtgärda de 8,5 miljoner bilar i Europa som har avgasfusk blir betydande. Men det kan ändå framstå som "lite" jämfört med de skadestånd som Volkswagen AG har att vänta.

Information som kan påverka börskursen ska meddelas till aktieägarna. Det kan handla om förvärv, försäljning, händelser och beslut. Lagarna kring detta skiljer sig mellan olika länder men grunden är densamma – aktieägarna ska informeras om allt som kan påverka kursvärdet. Ofta med tillägget att informationen ska ske "skyndsamt".

Som vi berättat förut var det redan i maj 2014 som en formell utredning startades i USA av myndigheterna, som då upptäckt mycket stora skillnader mellan avgasutsläpp på väg och i labbmiljö. Volkswagen informerades och fick svara på frågor. Under hösten genomfördes en återkallelse i USA av VW:s dieselmodeller men de mätningar som myndigheten California Air Resources Board, "CARB", gjorde våren 2015 visade på fortsatt höga NOx-värden. Volkswagen fick nya chanser att förklara sig och rätta till felen, vilket inte skedde.

Först när CARB hotade Volkswagen med att inte godkänna årsmodell 2016 – i praktiken ett försäljningsstopp av alla dieselbilar – valde VW:s ledning att medge att motorerna hade ett "fuskläge". Den informationen förmedlades offentligt 18 september, precis när Frankfurtsalongen öppnats.

Beskedet om ett medvetet fuskläge för att lura myndigheternas avgastester slog ner som en bomb. Redan första dygnet störtdök aktievärdet med 17 procent och de flesta småsparare hade inte en chans att undvika fallet. Idag är en tredjedel av Volkswagens AG:s a bolagsvärde raderat, jämfört med perioden strax innan 18 september. Värdet som försvunnit är 22 miljarder euro, 205 miljarder kronor med dagens kurs.

Att det medvetna avgasfusket skulle påverka börsvärdet var naturligtvis inte oväntat för Volkswagens ledning. Rimligen borde man delgett information om problemen mycket tidigare, kanske redan sommaren 2014. Ingen hade förstås till fullo kunnat räkna ut konsekvenserna så långt i förväg, men faktum kvarstår att företagsledningen inte gav någon information alls förrän 18 september.

Just informationsbristen är det som tyska advokatbyrån Nieding + Barth siktar in sig på och man är på väg att färdigställa en stämning som ska hamna hos den regionala domstolen i Braunschweig. Advokatbyrån ska begära skadestånd på "flera hundra miljoner euro" och man företräder 66 amerikanska och brittiska investmentföretag som är och har varit aktieägare i Volkswagen AG. Dessutom har man fått kontakt med flera hundra enskilda aktieägare som också vill få ut skadestånd.

Det som gör rättegången väldigt avgörande för Volkswagen är att tysk lagstiftning låter domstolsbeslutet vara vägledande för andra som söker skadestånd på liknande sätt. Fler, liknande stämningsansökningar mot Volkswagen AG väntas under februari. För att täcka de framtida kostnaderna har Volkswagen avsatt drygt 60 miljarder kronor. Men enligt den schweiziska storbanken Credit Suisse räcker inte den summan på långa vägar – det kan handla om 730 miljarder kronor!

 

• Allt om Volkswagen-skandalen hittar du här

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror att Volkswagen AG når en överenskommelse som inte hotar företaget.
146
416