Rondellkörningens viktigaste regel – håll till höger

Vem ska man lita på – bilskolan eller polisen? När det gäller körning i rondell, eller cirkulationsplats som det heter, kan du bara lita på Högsta domstolen. Ska du undvika att bli vållande till en olycka i rondell finns det en regel som är viktigare än alla andra: håll till höger.

Det är bådas ansvar vid ett filbyte att ingen olycka sker. Men skulle det ändå bli en olycka är det alltid bilen till vänster (innerfil) som är 100 procent vållande. Vill du undvika problem? Ligg till höger!

Tyvärr är körning i rondell – eller cirkulationsplats som den korrekta benämningen lyder – ett område där det finns vitt skilda uppfattningar. När bilister eller andra trafikanter "hävdar sin rätt" kan det leda till missförstånd och helt onödiga olyckor. Är det cyklister eller gående inblandade kan det bli livsfarliga missförstånd!

Låt oss därför redan från början slå fast att det är två saker som är helt grundläggande vid körning i cirkulationsplats, och annars också i trafiken:

1) Visa hänsyn.

2) Var tydlig.

Att det uppstår missförstånd i rondeller beror delvis på att reglerna ändrats genom åren. En del trafikanter kör efter gamla regler, andra efter de nya – båda grupperna är övertygade om att de har rätt. Förvirringen späs på av att regelverket för rondellkörning är minst sagt snurrigt (ursäkta skämtet).

Hösten 2014 ändrades till exempel reglerna för väjningsplikt hos och gentemot cyklister i rondell. Att tolka de reglerna är inte lätt och därför kan vi förenkla det dithän att bilister alltid måste stanna för gående och cyklister – det är nämligen aldrig "rätt" att köra på en oskyddad trafikant, oavsett vem som egentligen har lagen på sin sida.

Om en cyklist korsar vägen på ett övergångsställe måste du stanna. Detta gäller även om det formellt sett är så att väjningsplikten för bilister bara gäller gående på ett övergångsställe (det är inte olagligt att cykla på ett övergångsställe, men det är "olämpligt" som Transportstyrelsen uttrycker det). Den som cyklar på ett övergångsställe ska ge företräde till bilar, men det innebär inte att bilisten har rätt att köra på cyklisten. Bäst för både cyklist och fotgängare är förstås att hoppa av och leda cykeln över övergångsstället – då måste bilisten lämna företräde.

Både cyklister och bilister kan ibland ha en rätt aggressiv körstil och det leder tyvärr till farliga situationer, i värsta fall olyckor. Repetera därför regel ett: Visa hänsyn. Många incidenter och onödig ilska skulle kunna undvikas om båda trafikanterna visar hänsyn.

Om det skulle hända en olycka i en cirkulationsplats, till exempel att två bilar kör in i varandra, ställs frågan vem som var vållande. "Det är väl bådas fel om det händer en olycka" tänker nog många men för försäkringsbolagen är det mycket viktigt att reda ut vem som var vållande till olyckan. Den som vållar en olycka betalar för skadorna.

I Sverige är den högsta instansen för juridiska spörsmål Högsta domstolen. När "HD" bestämt sig spelar det ingen roll vad lägre instanser tycker. Och Högsta domstolen har vid ett par tillfällen tittat på olyckor i cirkulationsplats och kommit fram till att den som ligger till höger i en tvåfilig rondell inte är vållande. En rondell betraktas i juridisk mening inte som en korsning, utan är en enkelriktad väg med ett eller två körfält.

Finns det två körfält i en rondell och det sker en sammanstötning mellan två fordon är det alltid den som ligger till vänster som är 100 procent vållande till olyckan. Detta har Högsta domstolen slagit fast och det spelar ingen roll vad polisen säger, vad påbudsskyltarna pekar mot eller din körskollärare lärt ut eller någon annan tycker. Ligger du till höger i en tvåfilig rondell är du säker – rent juridiskt.

 

Så här brukar bilskolorna lära ut. Till höger eller rakt fram, ligg till höger. Ska du trekvarts varv runt rondellen bör du ligga i den inre, vänstra filen. Men rent juridiskt är det helt fel. Ligg till höger, hela vägen runt!

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag ligger alltid i den yttre, högra filen när jag kör i rondell.
158
611