Kraftig ökning av privatleasing – kan dominera om fem år

2015 blev rekordår för nyregistreringar av personbilar och den nya "ägandeformen" privatleasing ökade med 68 procent, vilket innebär 27.000 nya bilar. Privatleasing utgör nu åtta procent av den totala marknaden.
Annons
Annons
Kraftig ökning av privatleasing – kan dominera om fem år
Läs allt om privatleasing i auto motor & sport nr 23-2015.

”Privatleasing är ett bekvämt sätt att ha en ny trafiksäker och miljöanpassad bil till en fast månadskostnad i tre år för att sedan lämna tillbaka den. Det är ett enkelt bilägande, där kunden slipper fundera på värdet och försäljningen när det är dags att byta”, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig inom branschorganisationen MRF.

Privatleasing är en relativt ny ägandeform på den svenska bilmarknaden, men den är dominerande eller mycket stor i länder som USA, Storbritannien och Danmark med flera.

”Under 2015 tog ökningstakten en raketartadfart, 17 procent av privatpersonerna som skaffade en ny bil valde privatleasing. Detta ska jämföras med 12 procent 2014 och 9 procent 2013″, säger Johan Holmqvist.

Privatleasing är störst i de två storstadslänen Stockholm och Västra Götaland och åldern bland de som väljer modellen är något lägre, snittet ligger på 45 år istället för 55 år.

VW, Seat, Audi och Skoda dominerar privatleasingen. Volvo på andra plats, därefter följer Renault, Toyota, Kia och Nissan. 

Från bilbranschen ser man positivt på utvecklingen när fler nya, trafiksäkrare och mer miljöanpassade bilar kommer ut på marknaden. Tillsammans med marknadens parter, bland annat finansbolagen och i dialog med Konsumentverket, sker sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta fram förbättrade branschgemensamma riktlinjer för privatleasing.

”Vi tror starkt på denna ägandeform och vi skulle inte var förvånade om den är den dominerande om fem år”, avslutar Johan Holmqvist.

Annons
Annons
Rulla till toppen