Bötesbelopp: Så mycket kostar trafikförseelsen

Påsk är en stor trafikhelg och det kan vara bra att tänka på att ta det extra lugnt i trafiken. Främst för din och medtrafikanternas säkerhet, men också för att det kan svida ordentligt om du fastnar i en fartkontroll. Här har vi tagit fram bötesbeloppen för olika trafikförseelser.

Bötesbelopp: Så mycket kostar trafikförseelsen

Har du koll på vad det kostar att köra mot rött eller "momsa" på motorvägen? En av de billigaste förseelserna är att inte blinka – är det för billigt?

I många länder, exempelvis Finland, är hastighetsböter inkomstbaserade. I Sverige lade Socialdemokraterna fram ett förslag 2013 om inkomstbaserade böter. Att köra mot rött skulle då kosta cirka 3.000 kronor för någon som tjänar 20.000 kronor i månaden. En höginkomsttagare skulle kunna få betala två miljoner kronor för samma brott.

Se nuvarande bötesbelopp för olika förseelser i tabellerna nedan

• 50 km/h eller lägre hastighetsbegränsning

Över tillåten hastighet

Belopp

1–10 km/h

2.000 kr

11–15 km/h

2.400 kr

16–20 km/h

2.800 kr

21–25 km/h

3.200 kr

26–30 km/h

3.600 kr

Över 30 km/h

4.000 kr

• Högre än 50 km/h hastighetsbegränsning

Över tillåten hastighet

Belopp

1–10 km/h

1.500 kr

11–15 km/h

2.000 kr

16–20 km/h

2.400 kr

21–25 km/h

2.800 kr

26–30 km/h

3.200 kr

31–35 km/h

3.600 kr

Över 35 km/h

4.000 kr

Överträdelse

Belopp

Inget säkerhetsbälte som förare

1.500 kr

Som förare inte sett till att minderårig använder bilbälte

2.500 kr

Ej använt hjälm som förare (motorcykel, moped, EU-moped)

1.500 kr

• Ej respekterat rödljus, stopp- eller väjningsplikt

Överträdelse

Belopp

Kört motordrivet fordon mot rött ljus

3.000 kr

Kört cykel, moped klass II eller hästfordon mot rött ljus

1.500 kr

Ej stannat vid stopplikt med motorfordon

2.500 kr

Ej stannat vid stopplikt alternativt väjningsplikt med cykel eller moped klass II

1.000 kr

Ej iakttagit väjningsplikt med motorfordon 

2.000 kr

   

Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med motorfordon 

3.000 kr

Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel eller moped klass II

1.500 kr

• Däck

Överträdelse

Belopp

Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck)

1.200 kr

Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars vid vinterväglag)

1.200 kr

Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april – 30 september om ej vinterväglag råder)

500 kr

• Utrustning

Överträdelse

Belopp

Baklyset fungerar inte eller är bristfälligt vid mörkerkörning

1.600 kr

   

Framstrålkastare fungerar inte eller är bristfällig vid mörkerkörning

1.600 kr

Kört utan belysningen tänd vid mörker

1.200 kr

Kört moped klass II eller cykel utan belysningen tänd vid mörker

500 kr

• Övrigt

Överträdelse

Belopp

Kört motordrivet fordon i fel typ av körfält

1.000 kr

Kört moped klass II, cykel eller annat fordon i fel typ av körfält

500 kr

Otillåten skjutsning på cykel eller moped (både förare och passagerare får böta)

500 kr

Omkörning vid omkörningsförbud

3.000 kr

Ej blinkat eller givit annat tecken vid sväng

500 kr

Hållit för kort avstånd till framförvarande fordon

2.000 kr

   

Källa: Polisen

• Tycker du att ovanstående bötesbelopp är lagom, bör de höjas/sänkas eller ska de vara inkomstbaserade?

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att de svenska bötesbeloppen för trafikförseelser är för höga.
445
509