20.000 feltankningar varje år – så gör du om du tankat fel

Att välja fel pump på macken kan bli riktigt dyrt – och det är inte säkert att din försäkring gäller. Så här gör du om olyckan är framme.

Ett vanligt misstag är att tanka fel bränsle i hyrbilen. Stress är förmodligen den vanligaste orsaken till att tanka fel.

Nästan sex av tio svenska bilköpare väljer en dieselbil. Det för med sig ett stort problem: många bilförare är vana vid att tanka bensin, och antalet feltankningar har ökat kraftigt.

Varje år sker åtminstone 20.000 feltankningar i Sverige, enligt försäkringsbolaget If. Att tanka en dieselbil med bensin kan innebära att tanken måste saneras, och nästan alltid måste bilen bärgas.

"Ökningen var störst när dieselboomen kom i Sverige för ett par år sedan. Tyvärr ligger feltankningarna kvar på en hög nivå trots att dieseln idag inte är något nytt fenomen. Det tar tid att ändra ett beteende", säger Dan Falconer, motorspecialist på If.

En feltankning där tanken måste saneras och bilen måste bärgas kan kosta upp till 15.000 kronor, men om föraren dessutom startat motorn med fel bränsle i tanken kan kostnaden bli betydligt högre.

"Vi har märkt en kraftig ökning de senaste åren av ärenden där våra kunder fyller tanken med bensin. Tankning görs på gammal vana och många glömmer att de bytt bränsle", säger Dan Falconer.

För att få saneringen och bytet av filtret betalt måste bilen vara helförsäkrad. Om feltankningen leder till motorhaveri kan villkoren skilja sig mellan olika försäkringar.

Ursprungligen konstruerades personbilar så att de inte skulle kunna tankas med diesel av misstag. Dieselmunstycket vid pumpen fick därför en större diameter.

Men från 1960-talet och framåt blev dieselmotorer allt vanligare hos personbilar och då uppstod det motsatta problem som man inte tänkt på från början – bensinmunstycket passar inuti dieseltankens påfyllning!

Man kan tycka att bilindustrin borde hittat en bra lösning som blivit allmänt spridd vid det här laget, men så har inte skett.

Så gör du om du tankat bensin i en dieselbil eller diesel i en bensinbil

• Starta inte motorn. Om du kört iväg – stanna direkt och stäng av motorn.
• Bärgning till verkstad för tömning och sanering. Ring ditt försäkringsbolag.

Att tänka på

• Om du tankat bensin i en dieselbil och inte startat motorn räcker det oftast att pumpa ur tanken. Om du startat motorn kan du behöva byta ut många delar vilket kan bli dyrt. Ibland väldigt dyrt...
• Om du tankat diesel i en bensinbil (vilket är mera sällsynt) går det i vissa fall att komma undan dyra reparationer och enbart rengöra, men inte alltid.
• Om du kör en gammal dieselbil utan direktinsprutning kan den i vissa fall klara en liten mängd bensin. Men säkrast är ändå att tömma och skölja tanken.

Källa: ADAC

Jag har råkat tanka fel bränsle.
195
948