Snart slut på gratis handikapp-parkering

Under sommaren 2015 kom rapporter om kraftig ökning av förfalskade handikapptillstånd. Stockholm vill få bukt med fusket genom p-avgifter även på handikapp-platser, ett förslag de funktionshindrade inte gillar. 

Efter avslöjandet om det omfattande fusket med tillstånd för handikapparkering i storstäderna vill Stockholm införa avgifter på alla parkeringsplatser, inklusive handikapp-parkeringar. Även Malmö utreder avgifter, i Göteborg är dock en avgift för handikappade inte aktuell just nu.

Totalt finns cirka i 1.800 handikapp-reserverade parkeringsplatser i Stockholm. Många av dessa finns i stadskärnorna där det är mycket attraktivt att parkera – och dyrt. Parkeringsreglerna för rörelsehindrade med tillstånd är mycket generösa. Förutom att stå på själva handikapp-platserna, får man ställa bilen på gågator samt stå upp till 24 timmar på platser där det råder parkeringsförbud. Dessutom är det gratis.

Med ett falsk tillstånd kan man spara tiotusentals kronor per år.

Enligt den granskning SVT har gjort fuskar de flesta med lånade tillstånd, förfalskar svenska tillstånd eller skaffar ett utländskt EU-tillstånd. 

Stockholms förslag är att alla p-platser ska vara avgiftsbelagda, men att den som är funktionshindrad kan slippa p-avgifter med ett handikappstillstånd som kostar 300 kronor i månaden.

De funktionshindrades intresseorganisation DHR har dock reagerat kraftigt på detta, vilket lett till att förslaget ändras. Det nya budet är 500 kronor om året. Men det räcker inte tycker DHR som anser att ett problemet kan lösas med ett nationellt tillstånd för register.

Även näringsdepartementet utreder en rad åtgärder för att komma åt parkeringsfusket. En trolig åtgärd är ett nationellt register för alla kommunala tillstånd för rörelsehindrade, skriver SVT.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har eller känner någon som har ett falskt handikapptillstånd.
28
112