Fem biltillverkare återkallar 630.000 bilar – oklarheter kring utsläppen

Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen och Opel förbereder just nu en massåterkallelse av totalt 630.000 bilar i Tyskland, uppger N-TV.

Uppgifterna kommer från en representant från den tyska regeringen. Än så länge är det oklart vilka modeller och modellår som omfattas, och om några svenska bilägare drabbas. 

Problemet finns i mjukvaran för utsläppskontrollen i dieselbilar. Det finns en lucka i lagen som gör att biltillverkarna kan tillåta att utsläppen ökar vid vissa temperaturer, vilket gör att utsläppskontrollen bara fungerar som bäst vid den temperatur som används vid utsläppstesterna.

Återkallelsen görs för att se till att biltillverkarna inte utnyttjar luckan, skriver Reuters. Att utsläppsreningen bara fungerar vid vissa temperaturer ska enligt biltillverkarna minska belastningen på en del motorkomponenter.

En annan tänkbar anledning till att man "tar bort" avgasrening är att minska förbrukningen av AdBlue, den ammoniakvätska som sprutas in i avgaserna och hjälper katalysatorn att omvandla NOx, olika kväveoxider. Den lilla tanken för AdBlue är ofta dimensionerad för att räcka mellan två servicetillfällen, för att minska besväret för bilägaren att köpa och fylla på vätskan.

För att förbruka så lite AdBlue som möjligt kan biltillverkaren programmera motorstyrningen att bara aktivera reningen när det är absolut nödvändigt (som vid de temperaturer då ett avgastest sker). Det går även att ta bort AdBlue-reningen vid höga hastigheter, eftersom avgasutsläppen bara mäts vid som högst 130 km/h under några sekunder.

I auto motor & sports vintertest har det visat sig att flera bilar hade mångdubbelt högre utsläpp i kallt väder. Volkswagen Passat släppte ut 83 gånger mer kväveoxider än gränsvärdet tillåter. När det gäller partikelutsläpp hade Opel Corsa de högsta värdena vi någonsin uppmätt.

Opel har dementerat påståenden om avgasfusk, liknande de som man funnit hos Volkswagen.

Mercedes C-klass släppte ut 40 gånger mer kväveoxider än vad som är tillåtet i ett holländskt test, eftersom avgasåtercirkulationen arbetar på ett annat sätt vid låga temperaturer än vid höga. 

Mercedes samarbetar nu med amerikanska justitiedepartementet för att visa hur avgastester fungerar.

Tidigare i veckan kom beskedet att Volkswagen planerar att köpa tillbaka en halv miljon bilar i USA.

Artikeln uppdateras. Vi söker representanter för de svenska generalagenterna för att se om återkallelsen även blir aktuell i Sverige.

Avgastester sker i labbmiljö och för dieselmotorer ingår ingen "kallstart" (det ingår i testet för bensinmotorer). Det innebär att avgasreningen optimeras för rumstemperatur, vad som händer vid till exempel lägre temperaturer är inget som ingår i avgascertifieringen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker det är viktigt att avgasreningen fungerar oavsett utomhustemperatur.
307
49