Mercedes utreder avgastest efter uppmaning från USA

Mercedes utreder avgastest efter uppmaning från USA

Volkswagen deklarerade under gårdagen sin principöverenskommelse om kompensation till de amerikanska ägarna av dieselbilar med avgasfusk. Alla detaljer är inte klara men VW erbjuder bland annat att köpa tillbaka bilarna.

Flera tester har utförts för att se om det finns andra biltillverkare som utnyttjat möjligheten att ha två versioner av styrprogrammet till dieselmodeller – ett som aktiveras vid avgastest och ett som används vid vanlig körning och ger betydligt högre nivåer av utsläpp. Inga entydiga bevis har framkommit för att fler biltillverkare än Volkswagen fuskat med avgasutsläppen.

Att avgasvärdena under verklig körning kan variera en hel del – jämfört med de certifierade avgastesterna som körs i labbmiljö – står dock klart. Våra tyska kollegor på auto motor und sport testade i november sex dieselbilar som uppfyller den nya avgasnormen EU6, dessutom testade man en Audi Q3 med EA-189 dieselmotor (som VW använt avgasfusk i styrprogrammet). Några av bilarna visade rejält mycket högre NOx-utsläpp men lägsta avgasvärdena hade VW Golf 2,0 TDI.

Under onsdagen meddelade Daimler AG att man "fullt ut samarbetar" med det amerikanska justitiedepartementet för att klarlägga hur processen ser ut när avgastester utförs. Justitiedepartementet har inte riktat någon anklagelse om avgasfusk hos Mercedes modeller men i februari fick Daimler AG en stämning mot sig där amerikanska bilägare hävdar att BlueTec-motorerna har en avgasrening som stängs av vid lägre temperaturer.

Att NOx-utsläpp kan öka dramatiskt vid kall väderlek är inget nytt. I vår artikelserie "Bränslebluffen", som publicerades 2012–2013, visade vi att NOx-utsläppen ökade med 600-700 procent vintertid. Farligt höga avgasnivåer i europeiska storstäder har också lett till att EU:s politiker krävt att en ny testnorm för avgasmätning införs redan 2017–2018.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror inte att Mercedes använt sig av avgasfusk (= gasa).
162
120