Nya uppgifter: ”Avgasfusket var godkänt av VW:s ledning redan 2006”

Nya uppgifter: ”Avgasfusket var godkänt av VW:s ledning redan 2006”
Hur mycket visste egentligen koncernchefen Matthias Müller? (Foto: Carsten Koall/Getty Images)

I dokument som ingår i en ny, amerikansk stämningsansökan framgår det att Volkswagens avgasfusk på dieselmotorer var känt av företagsledningen redan 2006. Både dåvarande koncernchefen Martin Winterkorn och nuvarande chefen Matthias Müller visste om att dieselmotorerna använde en olaglig programvara som kunde stänga av avgasreningen.

Det är domstolar i New York och Massachusetts som i tisdags lämnade in en stämningsansökan mot Volkswagen AG. Tidningen The New York Times har tagit del av dokumenten i stämningen och där framgår helt nya och sensationella uppgifter.

Enligt dokumenten ska minst 24 ingenjörer och chefer inom VW Group känt till avgasfusket. I denna grupp ingick dåvarande utvecklingscheferna Wolfgang Hatz, Heinz-Jakob Neusser och Ulrich Hackenberg. Enligt The New York Times är det juridiska regler i Tyskland som hittills gjort att endast Martin Winterkorn angetts som misstänkt, men den grupp som kände till fusket var alltså mycket större.

I dokumenten framgår det att det var ingenjörer på Audi som tog fram programvaran 1999. Ursprungligen användes programvaran till att ändra insprutningsförloppet på V6 3,0 TDI för att göra motorn tystare vid tomgång. Dieselknattrandet minskade men motorn fick högre avgasutsläpp, något som dock ansågs "acceptabelt" då ingenjörerna visste att tomgångskörning skulle vara en mycket liten andel av motorns gångtid.

Detta "akustiska styrprogram" användes dock inte förrän 2005 och då till ett helt annat syfte, nämligen att förlänga livslängden på dieselmotorernas partikelfilter. VW Group valde under några år att inte använda tillsatsmedel som AdBlue för att rena avgaserna utan satsade istället på en "NOx-fälla" där man samlar utsläppet och sedan med jämna mellanrum fetar upp bränsleblandningen och omvandlar NOx till vatten och kväve.

Den tekniken gav dock en oacceptabelt kort livslängd på partikelfiltret och genom att använda det "akustiska styrprogrammet" identifierades ett eventuellt avgastest, under övrig tid deaktiverades NOx-fällan.

Det var när forskare på West Virginia University i USA testade Volkswagenmodeller på landsväg som man upptäckte chockerande höga halter av NOx. Vid landsvägskörning uppmättes NOx-nivåer som var upp till 40 gånger högre än den tillåtna maxgränsen.

Om uppgifterna stämmer lär det bli mycket svårt för koncernchefen Matthias Müller att sitta kvar på sin post. Både han och dåvarande koncernchefen Martin Winterkorn har förnekat all kännedom om avgasfusket. Några veckor efter att avgasfusket blev känt, hösten 2015, avgick Martin Winterkorn som koncernchef för VW Group.

Här är testutrustningen från West Virginia University i USA som Volkswagen inte hade räknat med. Istället för att köra bilarna på rullar i labbmiljö testades avgasutsläppen på landsväg – vilket avslöjade chockerande höga halter av NOx.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har hela tiden känt på mig att avgasfusket var känt av VW:s ledning.
216
10