Varje dag gör du det mest farliga utsläpp som finns – vet du vilket?

Forskningsresultaten är häpnadsväckande: En ny bil kan släppa ut lika mycket skadliga ämnen under 30 sekunder efter en kallstart som den gör på 50 mils körning!
Annons

En stor studie i USA visar var fokus borde ligga när det gäller bilar och utsläpp av farliga ämnen:

Kallstarterna.

”I framtida fordonsteknik måste vi fokusera på kallstarten. Där finns den bästa möjligheten att minska utsläppen”, säger Greg Drozd, ledare för forskningsprojektet till Green Car Congress.

Resultaten av testerna är häpnadsväckande:

När nya bilar var varma behövde de köras 15-50 mil för att matcha de nivåer som släpptes ut under de första 30 sekunderna.

Forskarna – från fyra universitet i USA – hyrde 25 bensindrivna bilar (två hybrider) från boende i Los Angeles-området. Fordonens ålder sträckte sig från två till 20 år.

Man lät bilarna köra på det enorma rullbandet i Haagen-Smits laboratorier. Genom att använda fler och känsligare mätinstrument kunde de mäta ett bredare spektrum av föreningar i avgasrören.

De upptäckte en cocktail av kemikalier och produkter av ofullständig förbränning. Men totalt sett var koncentrationen mycket låg för de nyare bilarna.

”Det tydligaste resultatet är hur effektiv avgasreningen blivit för organiska gaser. Nyare fordon släpper ut blott 1 (en) procent av den totala mängd organiska gaser som ett 20-årigt fordon ger ifrån sig”, säger Drozd.

Nästan alla farliga utsläpp i väl fungerande, nya bilar kom omedelbart efter kallstart.

”Även felaktiga och äldre bilar behöver köras 10-15 mil för att släppa ut lika mycket som de gör under första minuten vid en kallstart”, säger Drozd.

Det stora problemet är helt enkelt att katalysatorerna behöver bli varma innan de fungerar fullt ut.

Den här studien bekräftar och förstärker de resultat Auto Motor & Sport kom fram till i samband med avgastester av nya bilar.

Forskarna hoppas att resultaten ska hjälpa (och förändra) EPA-modellens framtida utsläppsnormer. Det kan också väcka frågor när det gäller tomgångsförbud, som är vanligt i många tätorter.

Rapporten presenterades i samband med årliga mötet för American Chemical Society (ACS) i Philadelphia.

Annons
Annons
Rulla till toppen