Den här registreringsskylten blev inte godkänd – kan du se varför?

Transportstyrelsen godkänner inte en beställning av en registreringsskylt som ser ut så här: 3JOH22A. Teckenkombinationen anses stötande. Kan du se varför?

Mannen ansökte om den här teckenkombinationen som bilen registreringsnummer, men fick nej. Kan du se varför? Bilden är ett montage.

Mannen ansökte om att få ett nytt registreringsnummer. Teckenkombination var 3JOH22A, och ser vid en första anblick säkert ut som en slumpässig samling bokstäver och siffror.

Men begäran från Transportstyrelsen avslogs.

"Teckenkombination du begärt kan uppfattas som stötande", skriver myndigheten enligt SVT. Och med stötande menas anspelningar på alkohol, droger, sex, svordomar, religion eller kriminalitet.

Har du klurat ut varför skylten kan uppfattas stötande?

Titta på teckenkombinationen i en spegel, alltså på samma sätt som du skulle se registreringsskylten i en backspegel. Då framträder plötsligt ett budskap. Och det är inte så trevligt, det kan nämligen utläsas ASSHOLE.

En personlig fordonsskylt får inte utformas så att den kan bedömas medföra olägenhet eller väcka anstöt, står det i Transportstyrelsens föreskrifter om personliga fordonsskyltar.

Vill du ha en personlig registreringsskylt – kolla om namet är ledigt samt tillåtet här!

Ungefär så här skulle det se ut om du såg mannens registreringsskylt i backspegeln, och med lite fantasi går det att utläsa ASSHOLE. Bilden är ett montage.

En bild på ett fordon i Kalifornien, USA, med precis detta registreringsnummer fick nyligen spridning på sociala medier.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

67
10