Politiker föreslår 45 km/h för A-traktorer – samma som mopedbilar

Politiker föreslår 45 km/h för A-traktorer – samma som mopedbilar

Maximal hastighet för A-traktorer och Epa-traktorer är 30 km/h. Eller egentligen 33 km/h, då man tillåter en avvikelse på tio procent. Det medför med automatik att båda fordonstyperna blir rejäla stoppklossar i trafiken.

En mopedbil får köras i 45 km/h med samma körkort som gäller för A-traktorer och Epa-traktorer. Och då ska man ha i åtanke att krocksäkerheten i en mopedbil är mycket sämre – i nivå med en plastmugg.

Flera politiker har lämnat in förslag i form av motioner där man föreslår en anpassning av A-traktorer och Epa-traktorer till samma hastighetsgräns som mopedbilar. Igår lämnade Per Klarberg och Jimmy Ståhl, båda (SD) in sin motion i ämnet:

"Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det dessutom önskvärt med en högre hastighet eftersom en relativt bred A-traktor på vanliga vägar skapar frustration och ofta lockar till farliga omkörningar av bakomvarande trafikanter", skriver de båda SD-politikerna i sin motion.

På Facebook finns det en grupp som vill att hastighetsgränsen för A-traktorer och Epa-traktorer höjs till 50 km/h. Under åren har man lyckats samla 9.500 personer som tycker likadant. Vad säger ni läsare? Borde hastighetsgränsen höjas till 45 km/h för A-traktorer och Epa-traktorer?

 

Fakta EPA-traktorer

De så kallade EPA-traktorerna började byggas om på 30-talet till jordbruksredskap. När moderna traktorer kom på 50-talet skrotades många EPA-traktorer men ungdomar insåg att det var ett fiffigt sätt att köra "bil" redan vid 15 års ålder.

1975 kom ett förslag att förbjuda EPA-traktorerna men det blev ett ramaskri och man skapade istället en kompromiss som innebar att befintliga EPA-traktorer fick vara kvar och nya byggas med ett nytt regelverk. De nya fordonen fick namnet A-traktor och ska bland annat ha ett utväxlingsförhållande på 10:1, vilket man brukar uppnå genom att ha dubbla växellådor.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att A-traktorer och Epa-traktorer kan köras i 45 km/h!
837
99