Parkeringsbolagets avgift kan vara olaglig

Skylten informerar att en tilläggsavgift för de som missar att betala sina p-böter i tid. Men avgiften kan vara olaglig. "Vi lägger ned kravet om bilägaren anmäler att denne inte sett böteslappen", säger parkeringsbolaget.

Parkeringsbolaget Europark har satt upp skyltar vid en parkering som informerar att en tilläggsavgift på 60 kronor kommer att utgå för de som missar att betala sina parkeringsböter i tid.

Men Europarks tilläggsavgift kan vara olaglig.

LKOP, lagen som reglerar p-böter, säger nämligen att en påminnelse måste skickas ut innan inkassoåtgärder vidtas. Anledningen är att böteslappar på bilar kan ha blåst bort innan den som parkerade hunnit se dem. 

"Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas."

Men Apcoa, ägare till Europark, anser att de genom sin skylt har ingått ett avtal med personen som parkerar bilen.

Parkeringsböter och påminnelseavgift utgår dock till bilägaren, och det är inte nödvändigtvis ägaren som kör. Dessutom har ett avtal bara ingåtts om föraren sett böteslappen.

Erik Andersson, tidigare avdelningschef på trafikkontoret i Stockholms stad, menar att Apcoas krav på påminnelseavgifter är en form av bedrägeri. 

"LKOP tillkom just för att ta bort den typen av påminnelseavgifter. Det är dessutom tveksamt eftersom det bara är föraren som kan ingå i ett avtal med parkeringsbolaget, säger han till Mitti.se.

Apcoa säger att man lägger ned kravet på påminnelseavgift om bilägaren anmäler att denne inte sett böteslappen.

"Där får vi litat på den som parkerat fel, då stryker vi avgiften", säger Enligt Fredrik Westergård, operativ chef på Apcoa, till Mitti.se.

Både jurister och branschorganisationen är kritisk till Apcoas tilläggsavgift utan föregående påminnelse.

"De följer inte lagen", säger Peder Ståhlberg, jurist och VD på konkurrentbolaget Q-park, till Dagens Juridik.

Enligt Mitti.se ska parterna träffas under vintern för att diskutera saken.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att det är oetiskt att skicka en tilläggsavgift utan föregående påminnelse.
243
3