Bilisterna betalar mer än de kostar – lastbilar, tåg och flyg åker snålskjuts

Bilisterna betalar mer än de kostar – lastbilar, tåg och flyg åker snålskjuts
De skatter som personbilstrafiken betalar är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till.

Många bilister har länge haft en gnagande, olustig känsla att de betalar mer än de borde. Den känslan visar sig vara helt rätt, då forskare på VTI gjort en omfattande analys på hur de olika trafikslagen betalar sina samhällskostnader.

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI-forskarna har tagit hänsyn till buller, slitage, utsläpp och olyckor inom respektive transportslag. VTI fick uppdraget av regeringen 2014 och har räknat på vad detta kostar samhället och om trafikslagen står för sina egna kostnader.

VTI-rapporten "Samkost 2" visar att de skatter som personbilstrafiken betalar är högre än de marginalkostnader som bilarna ger upphov till. Personbilarna har blivit allt säkrare (färre dödsfall, lägre sjukhuskostnader) samtidigt som de sänkt sina avgasutsläpp. Även vägarna har blivit säkrare.

Men den tunga trafiken sliter hårt på infrastrukturen och där är beskattningen lägre än de kostnader som lastbilarna orsakar, enligt VTI. Tågen borde betala större kostnader, speciellt godstågen och även sjöfarten borde ha högre skatter. Den största boven är den internationella flygfarten, som betalar långt mindre än de kostnader man förorsakar samhället.

I beräkningarna som VTI gjort ingår också kostnaderna för förhöjda risker för hjärtinfarkt på grund av långvarig bullerexponering. Här utgör starter och landning på Bromma flygplats en väldigt hög bullerkostnad, jämfört med andra flygplatser i landet.

 

Den tunga trafiken sliter hårt på infrastrukturen och där är beskattningen lägre än de kostnader som lastbilarna orsakar, enligt VTI. Foto: Pär Brandt

Personbilarna har blivit allt säkrare (färre dödsfall, lägre sjukhuskostnader) samtidigt som de sänkt sina avgasutsläpp. Även vägarna har blivit säkrare. Sammantaget sänker de faktorerna kostnaderna för samhället, ändå är skattetrycket högt på personbilarna. Foto: Pär Brandt

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Precis som jag trodde. Flyg, tåg, sjöfart och lastbilar borde betala mer till statskassan!
359
14