Inför resan: Visste du detta om fartkameror?

Visste du att det finns 1.000 fartkameror i Sverige? Alla bilder bearbetas manuellt och passagerarplatsen maskeras oavsett om någon sitter där eller inte. Dessutom: Vanligaste trixen för att lura fartkamerorna.
Annons

• Det fasta kameranätet består av över 1.000 trafiksäkerhetskameror längs 300 mil väg. 

• Polisen ansvarar för att utreda hastighetsöverträdelserna som kamerorna registrerar. Trafikverket ansvarar för etablering och drift.

• Mätningar visar att dödsolyckor och antal svårt skadade minskade med 20-30 procent på vägar med trafiksäkerhetskameror. Det betyder ungefär 15-20 sparade liv per år.

• När ett fordon närmar sig en fartkamera mäts hastigheten med hjälp av radar. Kamerorna fotograferar bara de fordon som överskrider gällande hastighetsgräns.

Bilden som kameran har tagit på fordonet bearbetas manuellt. Passagerarplatsen maskeras oavsett om någon sitter där eller inte. I utredningen som följer används enbart den bild där passagerarplatsen är maskerad.

Läs också: 500 nya fartkameror sätts upp på farliga vägsträckor

Inför resan: Visste du detta om fartkameror?
På ATK-sektionen i Kiruna utreds alla hastighetsöverträdelser i Sverige.

• Under utredningen kontrolleras fordonet och möjliga förare i olika register. Bilden på föraren jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer med pass- eller körkortsfoto skickas ett underrättelsedokument till den misstänkta personen. Går det inte att identifiera föraren skickas en förfrågan till fordonets ägare om vem som har kört fordonet.

• Hastighetsöverträdelser som registreras av kamerorna utreds hos polisens ATK-sektion, automatisk trafiksäkerhetskontroll, i Kiruna.

• Hos ATK-sektion finns styrcentralen som aktiverar och avaktiverar trafiksäkerhetskamerorna. Om kamerorna är aktiverade eller inte beror på hur stor olycksbelastningen och trafikintensiteten är på den aktuella vägsträckan.

• När en kamera registrerar en fortkörning, kompletteras fotot med uppgifter om bland annat tid, plats och fordonets hastighet. Uppgifterna krypteras direkt vid mätningen innan de sänds till ATK-sektionen.

• När uppgifterna/ärendet tas emot hos ATK-sektionen diarieförs det. Informationen dekrypteras och en utredning påbörjas. Det är bara ATK-sektionen som har tillgång till informationen i ärendet.

Inför resan: Visste du detta om fartkameror?
De mobila fartkamerorna kan flyttas runt och står ibland på oväntade ställen, vilket gör att många bilister blir överraskade. Informationen lagras, det finns alltså ingen direktkontakt som i de fasta skåpen.
Så gör fartsyndarna för att lura kamerorna

• Nedfällt solskydd. Det vanligaste sättet att komma undan identifikation.

• En hand över ansiktet. Nästan lika vanligt som nedfällt solskydd.

• Någon form av maskering över ansiktet som rånarluva eller stora solglasögon i kombination med keps. Lär användas av notoriska fartsyndare på vägsträckor med många fartkameror.

• Sänkt hastighet förbi fartkamerorna. De flesta bromsar säkert lite när de ser en fartkamera, medan andra hänger sig på bromsen. 

• GPS med kameraskåpsvarnare. Många navigatorer nu för tiden varnar i och för sig att det är dags att sänka hastigheten.

• Ingen registreringsskylt eller smutsig skylt fram. Kan dock kosta 1 500 kronor i böter.

• Spray eller film på registreringsskylten. Det finns flera produkter, men inte alla fungerar. För kameran blir siffror och bokstäver suddiga.

Inför resan: Visste du detta om fartkameror?
Bakom skyddsglaset kan man skymta digitalkameran som dokumenterar fartsyndarna. I de första fartkamerorna satt det en ”värsting”, Nikon D1, vilket ledde till en del stölder. Vilken fotoutrustning som används idag har vi inga uppgifter om.
Annons
Annons
Rulla till toppen