10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell

Handen på hjärtat, brukar du glömma att högerblinka när du kör ut ur en rondell? Sådant slarv kan kosta 500 kronor i böter och det är ändå ett av de billigare misstagen du kan göra i en cirkulationsplats – som det egentligen heter. Här har du tio fakta som du måste ha koll på, plus några värdefulla tips som hjälper dig att undvika missförstånd vid rondellkörning.
Annons

Att ta sig igenom en rondell på rätt sätt borde inte vara några problem. Men ändå sker missförstånd och det finns även olika åsikter om vad som är rätt och fel. Något som inte underlättats av att polis, körskolor och domstolar gett delvis motstridiga uppgifter genom åren.

Låt oss därför gå igenom de vanligaste missförstånden och hur de kan undvikas. Då slipper du onödiga böter och kanske kan undvika en olycka. Som vanligt vid all körning gäller de två huvudreglerna: var tydlig och visa hänsyn.

Hjälp dina medtrafikanter och ge tydliga tecken, aggressiv körning skapar bara onödig irritation. ”Tydliga tecken” betyder att du alltid ska använda blinkers – vilket tyvärr många slarvar med.

Kollisioner i rondeller sker som regel i rätt måttlig hastighet, vilket oftast bara leder till plåtskador, men även dessa kan bli dyrbara för de inblandade. Speciellt om du anses ”vållande”, då är det du och ditt försäkringsbolag som måste ersätta hela skadan.

För det första råder det en viss språkförbistring kring ordet ”rondell”, vilket är helt dominerande i dagligt tal. Egentligen borde vi säga ”cirkulationsplats”, då rondellen är den inre runda ytan i mitten som man inte kör på.

För det andra är en rondell i strikt juridisk mening inte en korsning och man svänger inte, utan kör ”rakt fram” på en enkelriktad väg med en eller två filer. Det sistnämnda har stor betydelse vid en eventuell olycka, vilket du upptäcker längre ner i artikeln.

Här nedan listar vi tio fel som du kan få ordningsbot för (= böter) i en rondell och dess närmaste omgivning. Allra längst ner på sidan har vi samlat några beteenden som inte leder till böter, tvärtom vad många tror är det till exempel inte lag på att blinka vänster i en rondell. Men att vara tydlig i trafiken är aldrig fel, så blinka gärna vänster också.

 

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Mer än varannan bilförare missar att markera högersväng med blinkers vid färd ut ur rondellen. Kan kosta 500 kronor i böter.

1. BLINKA UT.
Det absolut vanligaste felet i en rondell är att bilister inte ”blinkar ut”, det vill säga blinkar höger när de kör ur cirkulationsplatsen. Att missa högerblinkers rubriceras som ”underlåtenhet att ge tecken”, vilket kostar 500 kronor om trafikpolisen är på det humöret.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Tänk på att det råder väjningsplikt, båda fordonen inne i rondellen har företräde. Det är alltså inte tillåtet att köra in om ett körfält är ledigt, något som många bryter mot.

2. VÄJNINGSPLIKT.
När man är på väg in i en rondell har man alltid väjningsplikt för de som redan är inne i cirkulation. Att göra en rivstart och tränga sig in i cirkulationsplatsen kan polisen bedöma som ett brott mot väjningsplikten, vilket kostar 2.000 kronor.

Många rondeller har två körfält och väjningsplikten gäller för båda filerna. Om du stannat och väntar på en lucka för att köra in i rondellen är det alltså inte tillåtet förrän det är fritt i båda körfälten. Det här är ett mycket vanligt missförstånd och kan alltså kosta dig 2.000 kronor om polisen är uppmärksam. Skulle du bryta mot väjningsplikten och det blir en krock är det du som är 100 procent vållande, du eller din försäkring betalar alla skador. Anledningen till att väjningsplikten gäller för båda körfälten är att ett fordon i det inre körfältet bör byta fil till det yttre ganska tidigt innan avfarten börjar – och då ökar förstås riskerna för en krock om ett nytt fordon precis kört in i rondellens yttre fil.

Det finns några ovanliga rondeller i ett par städer där det faktiskt inte råder väjningsplikt. Där gäller regeln att bilarna inne i rondellen måste stanna och släppa in fordonen från påfartsgatan. Ett av de mest kända exemplen av det här slaget är Karlaplan, i Stockholm.

3. BROMSA IN.
Aggressiv körning fram till rondellen, där föraren i sista sekund bromsar in, är inte tillåtet. Det kan tolkas som ”underlåtenhet att tydligt visa avsikt att iaktta väjningsplikt”, vilket ger 1.000 kronor i böter.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Mindre rondeller har inte sällan också övergångsställen. När du kör ut ur en rondell kan du hamna ”i baken” på en framförvarande bil som står still och släpper över fotgängare. Var uppmärksam!

4. HÅLL AVSTÅND.
Ligger du för nära framförvarande fordon och det blir en sammanstötning finns inga ursäkter – felet ligger alltid hos den bakre föraren som inte haft tillräckligt avstånd för att hinna bromsa. Kör du in i häcken på en annan bil kostar det 2.000 kronor.

5. ÖVERGÅNGSSTÄLLE.
Inne i tätorterna kan mindre cirkulationsplatser ha övergångsställen och förutom bilarna måste du alltså även ha koll på fotgängarna. Att inte stanna för gångtrafikant vid obevakat övergångsställe kostar 3.000 kronor i böter. Dyraste ordningsboten av alla i den här gruppen. Tänk också på att det förutom övergångsställe kan finnas en cykelpassage som korsar vägen efter utfarten från cirkulationsplatsen, även då måste bilisterna stanna. Sedan hösten 2014 måste fordon lämna företräde när en cykelpassage korsar utfarten ur en rondell. Den informationen har inte nått alla och det finns stor risk för missförstånd, både hos cyklister och bilister.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Byt från vänsterfil till högerfil i god tid. Men håll koll bakåt, i döda vinkeln. Klicka för större bild.

6. BYTA FIL.
Byter du fil inne i en cirkulationsplats och gör detta utan att ta hänsyn (eller upptäcka) ett annat fordon i filen intill – då åker du på 1.000 kronor i böter. Filbyte är bådas ansvar och man får inte hindra någon från att byta fil. Men en cirkulationsplats är i juridisk mening inte en korsning, utan en enkelriktad väg (med en eller två filer). Om ett fordon i vänster fil kör över i höger fil och det blir en sammanstötning är det alltid fordonet i vänsterfilen som är vållande till 100 procent. Flera domar från Högsta Domstolen har slagit fast detta.

7. BUSSFIL.
Försöker du spara tid till rondellen genom att smita fram i bussfilen (kollektivkörfält) kan polisen bli riktigt sura. Kostar 500 kronor.

8. GLÖMMA BLINKERS.
Du har blinkat höger när du körde ut ur rondellen men glömmer blinkersljuset, som fortsätter att blinka. Om polisen är riktigt petnoga kan det kosta 500 kronor.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
I tätorterna kan det bli slagsmål med bussarna i rondellerna. Men tänk på att bussarna måste släppas ut från sina hållplatser. Glömmer du det kostar det 1.000 kronor.

9. HÅLL FARTEN.
Att kör för fort är inte tillåtet, det vet alla. Men det är faktiskt också förbjudet att köra extremt sakta, bromsa plötsligt eller hindra andra förare. Kostar 500 kronor.

10. SLÄPP FRAM BUSSEN. 
Kör du inne i tätort (50 km/h eller lägre) går det inte att slappna av efter fullbordad rondellkörning. Närmar du dig en busshållplats där bussen precis är på väg ut måste du stanna och släppa ut bussen. Missar du det kostar det 1.000 kronor.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Här ser ni de tre rekommenderade sätten att ta sig igenom en rondell enligt påbudsskyltarna.
TILL SIST NÅGRA TIPS OCH RÅD
– samt sådant som är frivilligt men inte nödvändigt enlig lag.

A) BLINKA VÄNSTER.
Man måste inte blinka vänster i en rondell, men många gör det ändå (betydligt oftare än de blinkar höger) och det markerar trots allt att man ska göra en ”vänstersväng” (lite beroende på hur många tillfartsvägar rondellen har). Många körskolor lär ut att man ska blinka vänster, men det finns alltså inget lagkrav.

B) YTTERSPÅR.
De flesta större rondeller har två körfält och vid ”vänstersväng” finns det inget lagkrav på att köra in i den inre filen. Man kan köra i ”ytterspår” hela vägen runt. Många rondeller har så kallade påbudsskyltar som anger vilken fil man ska välja för färd åt olika håll. Men även om det finns påbudsskylt är det inget lagbrott att till exempel ligga i högerfilen hela vägen runt.

Som vi skrev tidigare är en cirkulationsplats i juridisk mening inte en korsning, utan klassas som enkelriktad väg – något som Högsta Domstolen slagit fast i flera domar. I strikt juridisk mening svänger man alltså inte vänster utan kör rakt fram, vid avfart (filbyte höger) måste man blinka höger men det finns inget lagkrav på att blinka vänster (något som dock många körskolor ändå rekommenderar).

Det här medför också att den som ligger i vänsterfil och måste göra ett filbyte till höger vid avfart är skyldig att ta hänsyn till de fordon som ligger i högerfilen. Finns det risk för sammanstötning bör fordonet i vänsterfilen fortsätta ”framåt”, antingen för att ta nästa avfart eller köra ett helt varv runt för ett nytt försök. Skulle det ske en sammanstötning vid filbyte är fordonet i vänsterfilen vållande till 100 procent. Även här finns det flera prejudikat från Högsta Domstolen. Om du ska vara absolut säker på att inte bli vållande vid en olycka är rekommendationen att ligga i högerfilen hela tiden, även om påbudsskyltarna säger annorlunda är det inget lagkrav att följa dom inne i rondellen. Det här låter säkert underligt i mångas öron, men det är Högsta Domstolens beslut som gäller.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Ett av de viktigaste tipsen, byt till högerfil i god tid innan det är dags att svänga ut ur cirkulationsplatsen. Fordon i högerfilen har alltid företräde. Klicka för större bild.

C) BYT FIL I TID.
Om möjligt, kör ut ur rondellen från den högra filen. Många missförstånd sker när en förare allt för sent ”genar” från vänsterfilen, över högerfilen och sedan ut på rondellens avfart. Byt från vänster till höger fil i god tid. Tänk på att fordon i vänsterfilen alltid är vållande till 100 procent om en olycka sker vid filbyte.

D) LASTBILAR.
Tänk på att långa lastbilar med släp ofta inte kan hålla sig till enbart en fil i en rondell. De behöver hela utrymmet och då måste du därför i god tid se till att vara framför eller bakom lastbilen, innan ni är inne i cirkulationsplatsen.

E) UNDANTAG I EUROPA.
I en del länder tillämpas högerregeln även i rondeller. Det innebär att de som kör inne i rondellen måste stanna och släppa in de fordon som är på väg in. I Italien finns båda systemen parallellt, i äldre rondeller utan väjningsskylt gäller högerregeln. I Frankrike måste man alltid lämna företräde för trafik till vänster i en rondell och i högtrafikerade områden ska man dessutom lämna företräde för trafik från höger. Att ligga längst ut till höger i en fransk rondell betyder att man ska svänga av, gör man inte det riskerar man att bli påkörd av de som kommer från vänster och vill ut. Som ni förstår är det en god idé att ta reda på vad som gäller innan semesterresan.

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Långa lastbilar med släp behöver mycket plats i sidled, sannolikt båda filerna. Släpp fram de långa fordonen.

F) UNDANTAG I SVERIGE.
I en del svenska städer finns cirkulationsplatser som inte har skylt för väjningsplikt vid infart – man kan likna dem vid en ”cirkulär korsning”. I dessa undantag gäller högerregeln, precis som i Frankrike måste man alltså stanna och släppa in bilar. Det leder tyvärr ofta till missförstånd med plötsliga inbromsningar när någon håller på sin rätt och kör rakt in i rondellen. En av de mest kända av dessa rondeller är Karlaplan i Stockholm, från början byggd med inte mindre än elva avfarts- och påfartsgator (se kartan nedan).

G) CYKLISTER I KLÄM
Ska bilister alltid lämna företräde åt cyklister? Här finns det stora risker för missförstånd då det generellt gäller att den som kör moped eller cyklar in på en körbana från ett cykelfält har väjningsplikt.

Risken är också stor att många lever kvar i de gamla reglerna då man från 1 september 2014 ändrade på reglerna för cykelöverfart och cykelpassage. Cykelöverfart är som ett övergångsställe, bilisterna har väjningsplikt mot cyklisterna. En cykelöverfart märks ut i vägen med två prickade linjer. Om det efter utfarten från cirkulationsplatsen finns en korsande ”cykelpassage” (hette tidigare cykelöverfart) ska bilisterna lämna företräde.

En cyklist som cyklar på ett övergångsställe måste låta bilarna passera först. Men en cyklist som hoppar av cykeln och leder den över övergångstället räknas som gångtrafikant – då måste bilarna stanna. Givetvis är det heller inte tillåtet att köra på en cyklist, även om den gör fel och cyklar på ett övergångsställe. Bilförare har väjningsplikt mot alla som är på en cykelbana men eftersom det inte finns någon standardiserad utformning av cykelbanor kan det ibland bli svårt att känna igen dessa.

En skillnad för cyklister och mopedister är att de får använda kollektivkörfält (bussfil). Men de måste lämna företräde för bussar som lämnar hållplatsen.

Till allra sist hoppas vi att alla nu kommer ihåg det som svenska bilister är grymt dåliga på – att ”blinka ut”. De undersökningar som gjorts visar att mer än hälften glömmer högerblinkers när de kör ut ur en cirkulationsplats. Våra empiriska studier här på redaktionen i Solna talar för ännu högre siffror än så, högst en av fyra använder högerblinkers i rondell. Att bevaka cirkulationsplatser är inte högsta prioritet för trafikpolisen, eftersom man anser sig göra bättre nytta på andra ställen. Men hade polisen lagt mer tid på rondellerna hade det gett stora inkomster till statskassan.

 

Missa inte denna läsning:

10 tecken som avslöjar en civil polisbil – lär dig knepen
Polisen visar nya vapnet i jakten på olagliga bilförare

 

10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Det finns regler och det finns undantag. Karlaplan är ett undantag, här ska man släppa in fordon i rondellen – högerregeln gäller.
10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Finns det ett obevakat övergångsställe (utan ljus) gäller det att se upp. Skulle du missa att en fotgängare är på väg över kan det inte bara bli farligt, det kostar 3.000 kronor om polisen ser din miss.
10 vanliga fel som ger dig böter i en rondell
Ska vi vara riktigt petiga heter den här typen av korsning inte rondell, utan cirkulationsplats. Rondell är det lilla, runda området i mitten av cirkulationsplatsen – där man lämpligen inte kör, alltså.

 

Mer information:

Transportstyrelsen – ”Så kör du i cirkulationsplats med rondell”

Illustrationerna ovan är hämtade från Transportstyrelsens information, klicka på länken ovan för att ladda hem pdf-dokument.

 

Annons
Annons
Rulla till toppen