Dieselförbudet i Oslo är avblåst – bättre luft men tveksamt resultat

Dieselförbudet i Oslo är avblåst – bättre luft men tveksamt resultat

Mätningarna i Oslo under tisdagen visar att mängden dieselbilar som baserade vägtullstationerna minskade med cirka 30 procent. Totalt minskade trafiken med tio procent, jämfört med måndagen. Förbudet mot dieselbilar påverkade alltså trafiken på ett tydligt sätt – däremot är effekten på luftkvaliteten svårare att utvärdera.

Den främsta anledningen till att luftkvaliteten inte blev så dålig som befarat var att vädret slog om. Det "lock" av varm luft som kan bildas över Oslo – och som kan få kall luft med hög andel luftföroreningar att ligga kvar närmast marken – uppstod inte. Därmed avblåstes förbudet mot dieselbilar redan efter ett dygn.

Förbudet mot dieselbilar fick skarp kritik från många håll. Om vädret varit stabilt under måndag och tisdag skulle den minskade andelen dieselbilar kunnat ge en tydlig effekt på luftkvaliteten, men det förändrade väderläget gör det svårt att veta vilken faktor som hade störst betydelse.

En annan åtgärd som politikerna i Oslo haft som förslag är att femdubbla biltullarna de dagar då luftkvaliteten är dålig. Då skulle den totala trafikmängden minska. Den åtgärden är dock inte godkänd ännu men kan införas så tidigt som i februari.

Dieselbilar släpper ut stora mängder NOx under kall väderlek och bidrar till sämre luftkvalitet i Oslo och Bergen. Moderna motorer som uppfyller EU6-normen, och som använder AdBlue-insprutning, visar dock mycket bättre avgasutsläpp. Även lastbilar med AdBlue-tekniken ger låga utsläpp och jämfört med många personbilar presterar de betydligt bättre resultat. I nästa nummer av auto motor & sport, 3-2017, ska vi redovisa ett nytt avgastest som visar hur olika resultat personbilsdieslar kan ge under verklig körning.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker att det var bra att Oslo införde ett förbud mot dieselbilar.
151
253