Euro NCAP firar 20 år – visar skrämmande skillnad i krocksäkerhet

Euro NCAP firar 20 år – visar skrämmande skillnad i krocksäkerhet
Rover 100 från 1997 till vänster i bild, till höger Honda Jazz från 2017. 20 år, men en enorm skillnad i säkerhet.

European New Car Assessment Programme, eller Euro NCAP som vi säger i dagligt tal, firar 20 år. Organisationen samarbetar kring trafiksäkerhet och är mest kända för sina krocktester.

För att på ett väldigt handgripligt sätt visa vad som hänt under de här 20 åren har Euro NCAP gjort ett jämförande krocktest. En av de första bilmodellerna Euro NCAP krocktestade 1997 var Rover 100, eller Rover Metro som den också kallades.

Även med dåtidens mått var Rover 100 en urusel bil, säkerhetsmässigt. Betyget blev en stjärna av fyra möjliga, och den dåliga säkerheten bidrog också till att modellen blev nedlagd.

För att hitta något jämförbart valde Euro NCAP Honda Jazz, årsmodell 2017. De två bilmodellerna väger ungefär lika mycket, trots det är Jazz större och erbjuder bättre innerutrymmen.

Bilarna körs i samma hastighet mot en så kallade offsetbarriär som träffar 40 procent av bilarnas front. Krocktestet efterliknar en relativt vanlig krock där två bilar möter varandra, försöker undvika krock men ändå kör ihop. Eftersom krockvåldet träffar en mindre del av fronten är det utslagsgivande för hur säkert bilen är konstruerad.

Alla de fyra krockdockorna i Rover 100 från 1997 utsätts för så kraftigt våld att det kan vara dödligt. Om dockorna "överlevt" skulle det var med svåra skador. Alla de personer som suttit i Honda Jazz från 2017 skulle däremot kunna lämna olycksplatsen på egna fötter, sannolikt med en del blåmärken och mindre blesyrer men inte mer än så.

Rover 100 var som sagt en usel bil redan på 90-talet, men efter att sett filmen kan man fråga sig om det över huvud taget ska vara tillåtet att använda en sådan bil idag. 1997 var det år då Riksdagen i Sverige antog den så kallade "Nollvisionen", året innan dog det 537 personer i trafiken. Under 2016 dog preliminärt 263 personer i trafiken, en ökning jämfört med året innan då det dog 260 personer.

Trafikdöden i Sverige – historiskt sett

Varje trafikolycka med dödlig utgång är en för mycket och en enorm tragedi för alla inblandade. Bilarnas ökade säkerhet har starkt bidragit till antalet döda i trafiken minska, men mycket återstår förstås att göra.

Den värsta kombinationen av osäkra bilar, dåliga vägar och trafikmängd hade vi 1965 och 1966, då dog det 1.313 personer i trafiken (båda åren). Då fanns cirka två miljoner bilar i Sverige, vägnätet var knappt 10.000 mil och 75 procent av vägarna var grusbelagda. Året därpå, 1967, övergick man till högertrafik.

Men ser vi enbart till mängden bilar var 1911 ett förskräckligt år. Trots att det bara fanns cirka 1.000 bilar i trafik det året dog 148 personer – alltså i snitt en dödsolycka på var sjunde förare/bil! Men dåtidens statistik var bristfällig och andra typer av dödsolyckor på vägarna, till exempel med hästar, fanns sannolikt med.

Den första någorlunda noggranna statistiken över dödsfall i trafiken kom 1935. Det året dog 331 personer i en olycka där i ett motorfordon var inblandat – alltså fler än under de senaste åren. 1936 räknade man även in fotgängare och cyklister i statistiken, vilket fick siffran att öka till 420 personer.

Under andra världskriget var bensinen ransonerad och privatbilismen reducerades kraftigt. Därmed sjönk också antalet döda. När kriget bröt ut 1939 dog 568 personer i trafiken, men under 1941 "bara" 283.

Under 60- och 70-talen ökade trafikmängden kraftigt men det genomfördes också flera viktiga säkerhetsreformer. Årlig besiktning av fordon, lag på säkerhetsbälte, hastighetsgränser, lag på att använda bälte, varselljus, med mera gjorde att antalet omkomna i trafiken sjönk.

De senaste decennierna har man förbättrat statistiken och tagit bort sjukdomsfall och självmord som dödsorsak i trafiken. Fördelat per år har det handlat om cirka 20–40 sjukdomsfall och minst fem självmord per år (klart konstaterade). Andelen självmord är dock sannolikt större. Att jämföra siffrorna mellan årtalen kan därför vara vanskligt.

 

Antalet döda i vägtrafiken, 2015–2000

2016 – 263 personer

2015 – 260 personer

2014 – 275 personer

2013 – 260 personer

2012 – 296 personer

2011 – 314 personer

2010 – 266 personer (exklusive avsiktlig handling, cirka 15-20 fall/år)

2009 – 358 personer

2008 – 397 personer

2007 – 471 personer

2006 – 445 personer

2005 – 440 personer

2004 – 480 personer

2003 – 529 personer

2002 – 560 personer

2001 – 583 personer

2000 – 591 personer

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Antalet stjärnor i krocktestet och säkerhetsnivån i allmänhet har stor betydelse för mig när jag väljer bilmodell.
109
30