Besiktningen ändras – men ingen vet exakt hur

Sverige ska EU-anpassa sina besiktningsregler av fordon och de nya reglerna trädde i kraft lördagen 20 maj. Men i praktiken kommer de nya reglerna inte...
Annons

Sverige ska EU-anpassa sina besiktningsregler av fordon och de nya reglerna trädde i kraft lördagen 20 maj. Men i praktiken kommer de nya reglerna inte att tillämpas förrän om ett år, 20 maj 2018.

Med anledning av detta gick Transportstyrelsen ut med ett pressmeddelande där man berättar om de nya reglerna. Det som fortfarande är ett frågetecken är vilka regler som ska gälla i övergången mellan det gamla och nya:

”Det är allmänt spridd kunskap bland många fordonsägare att förändringarna införs, men kanske inte att det först får någon egentlig påverkan om ett år,” säger Patrik Sveder, utredare på Transportstyrelsen. ”Flera detaljer kring förändringarna kvarstår att reda ut, bland annat om det kommer bli aktuellt med övergångsregler. Det innebär att vi i dagsläget inte kan säga exakt hur de nya reglerna kommer påverka ett visst fordon.”

Den förändring som de flesta bilister kommer att uppleva är att systemet med besiktning efter slutsiffra upphör. Besiktningsperioden sträcks ut från tidigare 12 till 14 månader. En ny bil ska besiktas första gången inom 36 månader, andra gången inom 24 månader och därefter med högst 14 månaders intervall.

Nuvarande system använder slutsiffran som en metod för att dela upp fordonen inför besiktningen. Siffran 1 har exempelvis januari som inställelsemånad, men man kan besiktiga under perioden november–mars. Siffran 2 har februari som inställelsemånad, och så vidare.

För att minska belastningen på sommaren hoppar systemet över maj och juni som inställelsemånad. Slutsiffran 5 har juli som inställelsemånad och sedan fortsätter det i kalendern till slutsiffran 0 som har december som inställelsemånad (men kan besiktigas under perioden oktober–februari).

Slutsiffran har därför haft betydelse för de som använder sina fordon främst under sommaren, som motorcyklar och sportbilar. En sportbil med slutsiffra 5 kan besiktigas i maj och sedan köras i två somrar (ställs av sista september).

Nuvarande system innebär att veteranfordon av årsmodell 1950 eller äldre inte behöver besiktigas. Fordon som är 30 år eller äldre behöver besiktigas med ett intervall på som mest 24 månader, slutsiffran spelar ingen roll.

Det nya systemet som införs 20 maj 2018 ger en ”rullande 50-årsregel” för bilar och en rullande 40-årsregel för motorcyklar. Bilar som är från 1968 eller äldre behöver alltså inte besiktigas, inte heller motorcyklar från 1978 eller äldre. Året därpå höjs gränsen till 1969/1979, och så fortsätter det för varje år som går.

På Transportstyrelsen arbetar man nu med att skriva om regelverket och anpassa vägtrafikregistret. Parallellt med detta gör man också om vägtrafikregistret för de nya registreringsskyltarna med bokstav på slutet.

”I dagsläget återstår många detaljer att reda ut, bland annat hur övergången från det gamla till det nya ska lösas rent praktiskt,” säger Patrik Sveder. ”Så vårt besked till alla som undrar är att avvakta i nuläget. Vi kommer att gå ut med information i god tid när allt är klart. Dagens nuvarande besiktningsregler gäller tills vidare.”

 

Besiktningen ändras – men ingen vet exakt hur
De nya besiktningsreglerna har trätt i kraft, men börjar inte gälla förrän 20 maj 2018. Om det blir någon typ av övergångsregler mellan gamla och nya systemet är inte beslutat ännu.

De största förändringarna i korthet:

• De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. I stället ska en besiktning göras senast 36, 24 eller 14 månader efter föregående besiktning. (36 månader avser nya bilar.)

• Krav på kontrollbesiktning införs på A-traktorer (ombyggda bilar).

• Bilar med ett fordonsår som är mer än 50 år gammalt undantas från kravet på kontrollbesiktning.

• Motorcyklar med ett fordonsår som är mer än 40 år gammalt undantas från kravet på kontrollbesiktning.

• Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning.

• Vissa amatörbyggda fordon måste genomgå en registreringsbesiktning innan de kan undantas från kravet på besiktning.

(Källa: Transportstyrelsen)

 

Annons
Annons
Rulla till toppen