För billigt köra elbil – nu utreds kilometerskatt

50 miljarder skattekronor om året står på spel – nu utreds ny skatt som kompenserar statens bortfall.
Annons

Om alla fossildrivna bilar skulle försvinna skulle staten förlora runt 50 miljarder kronor om året i uteblivna skatteintäkter.

Nu har Energimyndigheten i ett forskningsprojekt bett IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers att undersöka möjligheten att ersätta bränsleskatten med kilometerskatt på personbilar.

Risken finns att det i slutändan kan bli nästan lika dyrt att köra elbil som fossilbil.

Syftet med kilometerskatten är att råda bot på det så kallade Pajala/Stockholmssyndromet. Det ska alltså bli dyrare att köra en smutsig bil i storstadens trängsel jämfört med en ren bil i glesbygd.

”En bränsleskatt kan, till skillnad från en kilometerskatt, aldrig ta hänsyn till samhällets kostnader för buller, trängsel och utsläpp i glesbygdstrafik jämfört med storstadskörning”, säger Anders Roth, projektledare och expert på hållbar mobilitet vid IVL.

Enligt ett pressmeddelande som IVL publicerat ska ”en optimal kilometerskatt både sänka utsläppen och kompensera för uteblivna skatter”.

”Vi går mot en allt mer elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt. Men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska”, säger Anders Roth.

Projektet ska pågå i två år. Målet är att ta fram en metod för hur man ska kunna räkna på ett avståndsbaserat skattesystem.

Annons
Annons
Rulla till toppen