Polisen varnar för störsändare på stora parkeringsplatser

Polisen varnar på sociala medier för att personer med så kallade störsändare har upptäckts på flera stora parkeringar. En störsändare blockerar signalen från bilarnas nycklar för fjärrlåsning, så att den förblir olåst.

Polisen varnar för tjuvar med störsändare, framför allt på stora parkeringsplatser. Foto: Polisen

Mycket av dagens teknik sänder ut trådlösa signaler på olika frekvenser vilka blir radiovågor i luften. Detta kan utnyttjas av tjuvar som med hjälp av teknisk utrustning kan störa dessa signaler.

"Det är ungefär som om vi skulle prata med varandra och så kommer det ett jetplan. Bilnycklarnas signaler blir helt enkelt överröstade av störsändare", säger Per Fogelberg, en radioamatör ditt mitti.se.

Polisen i Stockholm varnar för att tjuvar med störsändare har börjat "härja" på stora parkeringar. Eftersom bilen förblir olåst är det mycket lätt att ta sig in i bilen och tömma den på värdesaker. 

Polisens tips är att alltid kontrollera att bilen är låst när du lämnar den, har du exempelvis automatiskt infällbara backspeglar ska de fällas in som vanligt. Förvara heller aldrig värdesaker eller hemmanycklar i bilen.

I Sverige är det förbjudet att inneha störsändare. Den som har en störsändare kan dömas till böter eller fängelse, enligt Post & Telestyrelsen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har fått inbrott i min bli på grund av att någon använt sig av störsändare.
9
126