Förslag: Trängselskatten ska bli ännu högre

Finansdepartementet vill se ytterligare höjningar för trängselskatten i Stockholm. Fyra justeringar föreslås, bland annat ska maxbeloppet per passage höjas.

Finansdepartementet har lagt ett förslag på ytterligare ändringar för trängselskatten för Stockholm. Det är fyra justeringar som föreslås träda i kraft 1 januari 2020:

• Avgift från 06.00 istället för 06.30
• Maxbeloppet under högtrafik höjs från 35 kronor per passage till 45 kronor till och från innerstaden. Från 30 kronor till 40 kronor per passage på Essingeleden.
• Avgift även första veckan i juli.
• Avgift dagen före flera heldagar som Långfredagen, Kristi himmelsfärdsdag och Alla helgons dag.

Stockholms kommunstyrelse svarar att man inte har något emot förslagets detaljer. Finansborgarrådet poängterar dock att det viktigaste är att ändringar påverkar framkomligheten och miljön i stan – och inte bara blir en skatteintäkt, skriver Mitti.se.

Bakgrunden till förslaget är den så kallade Sverigeförhandlingen där representanter från kommuner och landsting förhandlar med staten om satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Trängselskatten är redan tillräckligt hög ( =gasa).
474
69