Fel utfodring av rådjur leder till trafikolyckor

"Många som stödutfodrar rådjur gör det av godhet för att djuren inte ska lida, men de tänker inte på att de orsakar trafikolyckor", säger Mikael Lindholm, enhetschef underhåll distrikt nord väg, Trafikverket.

Jägareförbundet hjälper gärna till med råd för hur man på rätt sätt ska hjälpa djuren med foder på vintern. Foto: Bigstock

Flera trafikolyckor har skett i samband med att rådjur korsar vägar för att komma till stödutfodringen. Problemet är nu så stort att Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen gemensamt vill uppmärksamma allmänheten.

"När rådjuren tvingas gå över vägar för att komma åt fodret leder det ofta till trafikolyckor med både skadade eller döda rådjur och i värsta fall personskador. Med en väl vald foderplats kan du istället leda bort rådjuren från trafikerade vägar", säger Joacim Lundqvist, biträdande regionansvarig NVR, Polisen.

Lämpliga vinterfoderplatser för rådjuren är i högstammig skog med fri sikt men gärna i anslutning till tätare, skyddande skog och vegetation.

Svenska Jägareförbundet har råd och tips om hur du bäst utfodrar rådjur.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har varit inblandad i en trafikolycka med rådjur.
156
88