Bästa november hittills – 2017 blir ett år med färre trafikdödade

Bästa november hittills – 2017 blir ett år med färre trafikdödade

Varje dödsolycka är en tragedi och tyvärr var 2016 inget bra år, då den nedåtgående trenden bröts. Under 2016 dog 263 personer i trafiken, jämfört med 260 under 2015.

Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att 2017 har goda förutsättningar för att åter vrida kurvan nedåt igen. Prognosen pekar mot att trafikdöden minskar med cirka åtta–tio procent, jämfört med fjolåret.

November månad är ett exempel på detta då tio personer omkom, vilket är nio färre än under samma månad 2016. Medeltalet de senaste fyra åren har varit cirka 20 döda i november.

"Det är första gången vi noterar så få omkomna i novembertrafiken," säger Khabat Amin som är statistiker på Transportstyrelsen. "Det är verkligen ett steg åt rätt håll och vi hoppas att det fortsätter så. Antalet döda är under hälften än snittet för november för de senaste tio åren."

"De första elva månaderna 2017 har 227 personer omkommit. Under motsvarande period i fjol omkom 247 samt skadades svårt 2.178 personer vilket innebär en minskning med åtta procent," säger Khabat Amin.

Räknar man de senaste tolv månaderna (december 2016 till november 2017) har 243 personer omkommit i vägtrafiken i Sverige. Under de föregående tolv månaderna dog 271 personer i trafiken.

 

Trafikdöden har sjunkit stadigt genom åren men ibland kommer det ett "dåligt år", som 2016. Men 2017 har förutsättningar att vända kurvan nedåt igen. Foto: Volvo Cars.

Historisk bakgrund:

 

Den värsta kombinationen av osäkra bilar, dåliga vägar och trafikmängd hade vi 1965 och 1966, då dog det 1.313 personer i trafiken (båda åren). Då fanns cirka två miljoner bilar i Sverige, vägnätet var knappt 10.000 mil och 75 procent av vägarna var grusbelagda. Året därpå, 1967, övergick man till högertrafik.

Men ser vi enbart till mängden bilar var 1911 ett förskräckligt år. Trots att det bara fanns cirka 1.000 bilar i trafik det året dog 148 personer – alltså i snitt en dödsolycka på var sjunde förare/bil! Men dåtidens statistik var bristfällig och andra typer av dödsolyckor på vägarna, till exempel med hästar, fanns sannolikt med.

Den första någorlunda noggranna statistiken över dödsfall i trafiken kom 1935. Det året dog 331 personer i en olycka där i ett motorfordon var inblandat – alltså fler än under de senaste åren. Året därpå, 1936, räknade man även in fotgängare och cyklister i statistiken, vilket fick siffran att öka till 420 personer.

Under andra världskriget var bensinen ransonerad och privatbilismen reducerades kraftigt. Därmed sjönk också antalet döda. När kriget bröt ut 1939 dog 568 personer i trafiken, men under 1941 "bara" 283.

Under 60- och 70-talen ökade trafikmängden kraftigt men det genomfördes också flera viktiga säkerhetsreformer. Årlig besiktning av fordon, lag på säkerhetsbälte, hastighetsgränser, lag på att använda bälte, varselljus, med mera gjorde att antalet omkomna i trafiken sjönk. Under senare år har bilarnas krocksäkerhet blivit väsentligt mycket bättre och aktiva säkerhetssystem som antisladd har också bidragit till färre döda i trafiken.

De senaste decennierna har man förbättrat statistiken och tagit bort sjukdomsfall och självmord som dödsorsak i trafiken. Fördelat per år har det handlat om cirka 20–40 sjukdomsfall och minst fem självmord per år (klart konstaterade). Andelen självmord är dock sannolikt större. Att jämföra siffrorna mellan årtalen kan därför vara vanskligt.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tror och hoppas att den positiva trenden fortsätter under 2018!
83
12