Byte av partikelfilter kan bli en chock – så sänker du kostnaderna och sparar tusenlappar

Premium Den här varningslampan vill du inte se. Byte av partikelfilter kan bli en chock! Men det finns alternativ – följ våra råd och spara tusenlappar.

Byte av partikelfilter kan bli en chock – så sänker du kostnaderna och sparar tusenlappar
  • Kör man mestadels korta sträckor kan partikelfiltret förstöras i förtid.
  • En långtur då och då är bra för motoroljan, batteriladdningen och partikelfiltret.
  • Det finns alternativ till byte av partikelfilter.
  • Priserna på partikelfilter har pressats ner, men jämför alltid priserna. Finns det "piratdel" till bättre pris?
  • Skärpta avgaskrav i EU gör att även bensinbilar måste ha partikelfilter.
  • Ska du köpa begagnad dieselbil – ta då med byte av partikelfilter som en möjlig utgift i kalkylen.
 

Ägare till dieselbilar sitter på en "mina" som är okänd för många – partikelfiltret. Byte av partikelfilter kan nämligen bli mycket dyrbart, i värsta fall upp mot 30.000 kronor.

Partikelfilter infördes stegvis på dieselbilar under början av 2000-talet och är alltså ett relativt nytt begrepp för bilägarna. Men i takt med att dessa dieselbilar blir allt äldre upptäcker fler och fler att byte av partikelfilter kan bli en mycket dyr historia.

När partikelfilter lanserades sågs de som ett viktigt steg för att förbättra miljö och hälsa, speciellt i stadstrafik. Partikelfilter renar effektivt bort de minsta, hälsoskadliga partiklarna i avgaserna som brukar betecknas som PM10 och PM2,5. Utsläpp av dessa små partiklar från fordonstrafiken anses bidra till ökad risk för lungsjukdomar och hjärt/kärl-sjukdomar.

Partikelfilter finns på alla nyare dieselmodeller och blir nu allt vanligare på bensinbilar också. Flertalet nya bensinmotorer har direktinsprutning av bränslet, rakt in i förbränningsrummet (precis som dieselmotorer) och det ger en större mängd partiklar i avgaserna. EU har infört strängare avgasregler från och med september 2017 och det leder till att partikelfilter blir standard även på många bensinmotorer.

Korta körsträckor kan täppa igen partikelfiltret

I ett dieselpartikelfilter (förkortas ibland DPF) leds avgaserna in i små porösa kanaler. Avgaserna fortsätter genom filtret men partiklarna fastnar. För att få bort partiklarna behöver temperaturen tillfälligt höjas till cirka 450–650 grader, vilket brukar ske med en extra bränsleinjektion. Reningen behöver ske ungefär var 50:e mil. Det finns även partikelfilter som använder ett additiv, oftast ceriumbaserat, för reningsprocessen.

Partiklarna förbränns alltså regelbundet i partikelfiltret men kvar blir ändå en viss mängd sot. Efter ett antal tusen mil ökar mängden sot så mycket att filtret blir igensatt, vilket registreras som ett högt mottryck och då brukar en varningslampa tändas på instrumentpanelen.

Det första man ska göra – vid alla tända varningslampor – är att leta i bilens instruktionsbok för att se vilka åtgärder som behövs. En tänd varningslampa kan exempelvis visa behovet av en riktig varmkörning, vilket beskrivs i manualen.

 

Börjar den här symbolen blinka gäller det att titta i instruktionsboken. Det kan vara dags för verkstadsbesök och i värsta fall kan det bli ett dyrt byte av partikelfilter. Om symbolen lyser med fast sken kan det betyda att en förbränning av partiklar är på gång, då är det viktigt att fortsätta att köra bilen och hålla temperaturerna höga för att filtret ska rengöras effektivt.

När partikelfiltret blir så igensatt att det måste bytas ut eller rengöras beror mycket på hur man kör. De som kör mestadels korta sträckor i stadstrafik får förmodligen inte upp motortemperaturen tillräckligt för att den regelbundna sotförbränningen ska bli effektiv. Mycket körning i stadstrafik kan även innebära att motoroljan blandas upp med kondensvatten.

Som bilägare kan det därför vara bra att då och då köra en timme på landsväg för att koka bort vattnet i motoroljan samt ge avgasreningen en bättre chans att bränna bort sotet i partikelfiltret. Då får också bilen en rejäl chans att verkligen ladda upp batteriet till full laddningsnivå.

Har man en bil med manuell växellåda går det att öka motorvarvet med hjälp av en låg växel, då ökar temperaturerna i motorn. Många dieselmodeller har automatlåda och då hålls motorvarvet nere hela tiden för att spara bränsle. De flesta automatlådor kan växlas manuellt och därmed kan man också få upp temperaturen genom en låg växel – det gäller dock att komma ihåg den här proceduren och utföra den regelbundet.

Partikelfilter måste inte bytas – det kan rengöras

En del bilägare har inte ens hunnit köra 10.000 mil när varningslampan tänds och felkoderna från motorstyrningen visar att det är dags att byta partikelfilter. Andra bilägare har kört 20.000 mil utan felmeddelande. Det är alltså något av ett lotteri när partikelfiltret behöver bytas eller rengöras.

Byte av partikelfilter är något som man ska ha med i beräkningen när man köper begagnad bil. Om bilsäljaren inte bytt partikelfilter kan det vara något som behöver göras inom inte allt för avlägsen tid. I värsta fall kan det vara så att bilen säljs på grund av att filtret behöver bytas.

Priserna för att byta ett partikelfilter varierar en hel del, mellan olika bilmodeller. Därför kan det vara god idé att ta kontakt med en eller flera verkstäder och få prisförslag på byte av partikelfilter.

Riskerar man en väldigt dyr reparation är det kanske bättre att välja en annan bilmodell – eller hellre välja en bensinmodell.

 

På den här Volkswagen-dieseln från Golf GTD sitter avgasreningen tätt intill motorn, för att snabbt få upp temperaturen och starta avgasreningen. Vid pil 1 sitter NOx-fällan och vid pil 2 ser vi den kombinerade enheten med katalysator och partikelfilter. Det kompakta utförandet är bra för funktionen, men det kan också innebära dyra reservdelar den dagen då det är dags för byte.

Vissa biltillverkare beskriver sina partikelfilter som "självrengörande" och en del hävdar att filtret håller hela bilens livslängd. Dessa påståenden ska man ta med en nypa salt och risken är att bilägaren i alla fall för stå för kostnaderna vid ett nödvändigt byte. Som bilägare är det då bra att påminna om löftet att partikelfiltret ska hålla hela bilens livslängd och förhandla med verkstaden om priset.

Många verkstäder erbjuder endast byte av partikelfilter. Vissa vill även byta de sensorer som är kopplade till partikelfiltret. Den sammanlagda kostnaden för delar och arbete kan därför bli en oväntad chock för bilägaren. Som konsument gäller det att undersöka alternativen, en annan verkstad har kanske en betydligt billigare lösning.

Det finns flera alternativ till att byta ut partikelfiltret till ett nytt: begagnad utbytesdel och rengöring av filtret.

Många verkstäder erbjuder partikelfilter som utbytesdel och då kan priset sjunka med många tusenlappar. Som alternativ till original reservdel finns det numera också partikelfilter som "piratdel" med ett lägre pris – ibland mycket lägre. Prispressen har varit hård de senaste åren och partikelfilter har blivit betydligt billigare, både som original och piratdel.

Bränsletillsatser kan förstöra partikelfiltret

Rengöring av partikelfilter är ett annat alternativ och det finns flera metoder för detta, vissa företag rengör med speciella vätskor och andra gör det mekaniskt med värme/tryckluft. Arbete med rengöringen och frakten fram och tillbaka kan ta några extra dagar, men kostnaderna sjunker rejält. De här alternativen bör man känna till som bilägare och föreslå till verkstaden.

En del bilmodeller kan genomföra något som kallas för en "emergency regeneration" hos verkstaden. Proceduren är lite olika men ofta går det att förbättra partikelfiltrets genomströmning och förhoppningsvis kunna köra ytterligare några tusen mil innan det blir dags för byte/rengöring.

Ett alternativ som ibland nämns är att montera bort partikelfiltret och ersätta med en bit avgasrör, vilket dock är olagligt och blir upptäckt på bilprovningen (ej godkänt). Reningsfunktionen försvinner förstås helt och det finns trots allt viktiga orsaker till att man använder partikelfilter.

På eftermarknaden finns det ett otal olika tillsatsmedel som hävdar att de kan rena partikelfilter. Oftast består dessa medel av en tillsats som ska hällas i bränsletanken. En del bilägare upplever att rengöringsmedlen fungerar medan andra inte fått någon effekt alls.

Rengöringsmedlen som hälls i bränslet använder ofta ceriumbaserade kemikalier som i värsta fall kan förstöra partikelfiltret invändigt. Att använda dessa som en "snabb-fix" kan alltså bli dyrbart i det långa loppet.

 

Partikelfilter fångar upp partiklarna och bränns sedan upp med jämna mellanrum, med hjälp av en temperaturhöjning där man ökar mängden bränsle tillfälligt.

 

Bakgrund: EU skärper utsläppskraven

Utsläppen från fordon inom EU begränsas genom att de måste uppfylla avgasnormerna i olika miljöklasser. Sedan 1992 har EU använt sig av stegvis allt tuffare miljöklasser och sedan september 2017 gäller Euro 6c för personbilar.

Miljöklasserna skiljer på personbilar med bensinmotor och dieselmotor, kraven är delvis varierande med olika höga gränsvärden. Går man tillbaka till de avgaskrav som gällde för 10–20 år sedan fokuserade de mest på att sänka utsläppen av koldioxid, CO2, vilket står i direkt relation till bränsleförbrukningen. Det har inneburit att bilarna fått allt lägre bränsleförbrukning, vilket sänkt utsläppen och driftkostnaderna.

I de senaste miljöklasserna har EU även skärpt kraven för utsläpp av kväveoxider, NOx, och partikelmängd (PN). Detta efter att många europeiska storstäder fått allt sämre luftkvalitet och ökade hälsorisker. Det innebär att bilar som uppfyller miljöklass Euro 6 har betydligt lägre utsläpp än de äldre fordon som godkändes enligt Euro 5.

En av de viktigaste förändringarna med senaste miljöklassen, Euro 6c, är att kraven på partikelutsläpp från bensinmotorer skärpts. Det innebär i praktiken att de flesta bensinmotorer får partikelfilter som standard, precis som varit fallet hos dieselmotorer i cirka 15 år.

Inom EU har man sedan 1996 använt sig av en körcykel – NEDC – New European Driving Cycle. Själva testcykeln har dock sina rötter i 80-talet och testmetoden har fått kritik då fordonsindustrin använt sig av "kreativa mätmetoder". Förbrukningssiffrorna har sjunkit på pappret, men i praktiken har inte förbättringarna varit så stora.

Kritiken mot NEDC och dess testnorm har lett till att FN utvecklat en ny, global testnorm med namnet WLTP (The Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). Nya personbilsmodeller inom EU som avgascertifieras efter 1 september 2017 görs efter de regler som gäller i WLTP, och den gäller för samtliga nya bilar från och med 1 september 2018.

Även bensinmotorer får partikelfilter

WLTP är strängare än NEDC med mera realistisk körning i högre hastighet. När WLTP-siffrorna slår igenom kommer det att märkas på angiven bränsleförbrukning, som ökar. Mycket grovt kan man säga att flertalet bilmodeller förväntas ge en ökning på cirka en liter per 100 km. En bil som till exempel anges förbruka 6,0 l/100 km med NEDC kan med nya WLTP få förbrukningssiffran 7,0 l/100 km. I praktiken lär dock inte bränsleförbrukningen ändras – det är bara mätmetoden som ändras.

WLTP-metoden kompletteras också med en ny mätmetod, "Real Drive Emissions", RDE. Som namnet antyder innebär det att avgasmätningar sker i verkligheten, på landsvägar och i stadstrafik. RDE-mätningarna ska inte ersätta avgastesterna som görs i laboratorium, men de sätter extra press på biltillverkarna. RDE-mätningarna sker året runt, i olika hastigheter och även på hög höjd.

Eftersom RDE-mätningarna är tuffare tillåts högre gränsvärden och bilindustrin får några år på sig att anpassa avgasreningen. I RDE steg 1 tillåts 2,1 gånger högre gränsvärde för NOx. Från januari 2020 skärps kraven och då tillåts 1,5 gånger mer NOx.

För att vara säkra på att klara RDE-mätningarna måste bilindustrin ligga på en nivå som är klart under gränsvärdena, speciellt för NOx. Det är tekniskt möjligt men kräver fler komponenter i avgasreningen, som speciellt på dieselmodellerna blir en tung kostnad.

Om en modell inte uppfyller avgaskraven kan det bli mycket dyrt för biltillverkaren. EU-kommissionen har möjlighet att utdöma ända upp till 30.000 euro per fordon i böter.

 

Euro 1 – avgasnorm som infördes 1992.

Euro 2 – avgasnorm som infördes 1996.

Euro 3 – avgasnorm som infördes 2000.

Euro 4 – avgasnorm som infördes 2005.

Euro 5 – avgasnorm som infördes 2009.

Euro 6 – avgasnorm som infördes 2014.

Euro 6c – avgasnorm som infördes september 2017.

 

På marknaden finns det en mängd tillsatser som ska hällas i bränslet och lösa upp sot och förbränningsrester inuti partikelfiltret. En del bilägare upplever en förbättring, men det kan finnas risker också.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har bytt partikelfilter på minst en av de bilar jag ägt.
12
52