Motorvärmare med smutsigt samvete – ingen kan svara om utsläppen

Premium Det säljs hundratusentals bilar med bränsledrivna värmare i Sverige varje år. Med varm motor startar avgasreningen snabbare, men hur stor är skillnaden? Avgaserna från värmarna är nämligen orenade – är det här nästa avgasskandal?

Motorvärmare med smutsigt samvete – ingen kan svara om utsläppen

Allt började med ett läsarbrev där Micke Nilsson undrade om bränsledrivna kupé- och motorvärmare är bra för miljön. Fakta är att med en varm motor startar katalysatorreningen snabbare, men hur stor är skillnaden och hur är det med avgaserna från själva värmaren? De bränsledrivna värmarna har ingen katalytisk rening, de luktar ofta illa och det blir ofta en svart sotfläck i snön när värmaren gått en stund. 

Vi lät frågan gå vidare till Naturvårdsverket. Svar: Vet ej. Transportstyrelsen kunde inte heller svara på frågan. Vi frågade Volvo och Volkswagen som skickar med dieseldrivna värmare till de flesta nya dieselbilar de säljer. Deras svar: Vi har ingen aning.

Hänvisar till test – men faktaunderlaget är tunt

Webasto är en av de största tillverkarna av bränsledrivna värmare och de hänvisar till ett tyskt test genomfört av iABG. Den tyska firman har kommit fram till att de totala utsläppen av kolväten, koloxid och kväveoxider minskar med 67 procent med Webastos värmare vid minus sju grader. Av de uppgifter som Webasto har framgår inte om det är en dieseldriven eller bensindriven bil som har testats, vilken årsmodell det gäller, hur länge värmaren har varit påslagen eller om även kupévärmare har varit aktiverad. Faktaunderlaget i reklammaterialet är minst sagt tunt och Webastos pr-ansvariga har inte tillgång till hela underlaget från testet. Vad själva värmaren släpper ut vid förbränning finns inga exakta data på.

Eberspächer duckar flera gånger på vår fråga om utsläpp

Eberspächer är den andra giganten bland bränsledrivna värmare och de duckar flera gånger på vår fråga om utsläpp men återkommer till sist och meddelar att deras värmare uppfyller gränsvärdena – som är svåra att jämföra med bilars utsläpp eftersom mätningarna till största del sker stillastående. Men kraven verkar inte stenhårda, testerna genomförs i plusgrader och är i princip lika hårda som när man besiktar sin bil och mäter avgaser lite snabbt vid tomgång. 

När vi letar vidare efter testresultat hittar vi ett test genomfört av det finska statliga bolaget VTT som publicerats av finska motortidningen Tekniikan Maailma. Där står att utsläppen från en motor som värmts med en värmare sjunker drastiskt vid minus 20 grader (90–38 procent för olika gaser) och att bränsleförbrukningen vid en körsträcka på 11 kilometer sjunker med cirka 20 procent. 

Men hur är det med utsläppen från själva värmarna?

Varken bra för miljö eller plånbok

Det finska testet från 2007 visar att Eberspächers värmare ligger på gränsvärdet för vad en dieselbil av klassning Euro 6 får släppa ut när det gäller koloxid och på halva värdet vad gäller kolväten. Förbrukningen gick upp med 2,5 l/100 km om värmaren användes under gång. Moderna dieselbilar ger mindre överskottsvärme än från en bensinmotor och det räcker inte till för att hålla kupén varm. Därför eldas det på med en värmare under långresan och det är varken bra för miljö eller plånbok. Testet ger inga uträkningar för vad det totalt betyder för utsläppen – värmarens utsläpp minus de minskade utsläppen från en varmstartad motor.

En halvtimmes tomgångskörning utan rening

Till sist har vi frågan om varför det är förbjudet med tomgångskörning för bilar i många städer men vad vi vet det inte är belagt med restriktioner för bränsledrivna värmare i städer och villakvarter. Tillverkarna av bränsledrivna värmare rekommenderar ungefär en halvtimmes uppvärmning före avfärd – en halvtimmes "tomgångskörning" utan rening.

Stockholms stad har inte tagit ställning till frågan om bränsledrivna värmare i stadsmiljö.

Det minsta vi konsumenter kan begära är att tillverkarna av värmare och bilförsäljarna vet exakt vad deras produkter släpper ut ur avgasrören. Våra myndigheter borde också ha kontroll över frågan och veta om det finns några risker med bränslevärmare i stadsmiljö. Utbyggnaden av elstolpar bör utredas ordentligt. Vad skulle det innebära för miljö och hälsa om det fanns eluttag på de flesta parkeringsplatserna – för både värmare och elbilar?

Vi undrar också varför det inte sitter katalytisk rening på alla bränsledrivna värmare. Behövs det inte? Är de så effektiva att de är rena utan? Vi kommer följa upp dessa frågor.

Avslutningsvis kan vi inte låta bli att tänka på kommentaren från en fransk biltillverkare under avgasreningens barndom på 1970-talet: "Avgaser? Det är inga problem. De släpper vi ut genom ett rör där bak."

Elvärmare skulle spara 80 miljoner liter bränsle

Calix som säljer elektriska motorvärmare har på kul räknat på effekterna av elvärmare. Om två miljoner av landets fem miljoner bilar skulle ha en elektrisk motorvärmare inkopplad hemma och på jobbet skulle vi bilister tanka 80 miljoner liter mindre per år. Eller 1.666 tankbilar med släp. Att tappa ur 80 miljoner liter ur en normal kökskran tar ungefär 30 år!

Gränsvärden för värmarnas utsläpp

  Gasbränsle eller flytande bränsle Hos besiktningen*
CO (koloxid) 0,1 volymprocent 0,3 volymprocent
NOx (kväveoxider) 200 ppm Mäts ej
HC (kolväten) 100 ppm 100 ppm

Tillverkarna typgodkänner sina egna värmare enligt UNECE Regulation No. 122. Sedan kan biltillverkarna använda värmarna som typgodkända. Att jämföra dessa gränsvärden med bilars utsläppsregler är svårt eftersom bilar mäts i gram per kilometer. *) Men vid bilbesiktning används samma mått och där gäller dessa gränsvärden för bensinbilar nyare än 2002.

Svart på vitt: Elvärmare...

Svenska Calix och norska Defa dominerar marknaden. Calix kommer dock inte från orten Kalix i Norrbotten – firman håller till i Eskilstuna och namnet har tagits från ordet calori som är ett mått på energi.

Elvärmarna har antingen en insticksvärmare i blockets frostpluggar eller en kontaktvärmare utanpå block eller motortråg. Elementen är antingen påslagna med full effekt hela tiden eller så justeras de ner automatiskt när kylvätskan blir varm.

Fördelar: Effektiva miljömässigt, bra för motorns livslängd, sänker bilens förbrukning med cirka en deciliter per start, varm kupé ger hög komfort och god sikt, enkel och billig installation, laddar batteriet.

Nackdelar: Fungerar inte under körning, kräver eluttag.

...mot bränslevärmare

Fördelar: Fungerar utan eluttag, bra för motorns livslängd, sänker bilens bränsleförbrukning och utsläpp vid kallstart, varm kupé ger hög komfort och god sikt, kan användas under körning.

Nackdelar: Släpper ut orenade avgaser, drar cirka en halvliter bränsle i timmen, dyrare och mer komplicerad installation i efterhand, kräver ström, batteriet laddas ur – du bör köra lika länge som du värmer bilen, kan inte användas i garage.


"Det här med dieseldrivna värmare som står på 'tomgång' är en helt ny fråga för mig. Jag kan inte svara på effekterna av detta. För bilar har vi en tomgångsregel på en minut, för att förbättra miljö och hälsa."

Per Enarsson, enhetschef miljöförvaltningen Stockholms stad


"Ifall utsläppen totalt sett blir högre eller lägre vid användning av bränslebaserad brännare har jag svårt att svara på."

Ulf Troeng, Styrmedel klimat och luft, Naturvårdsverket


"Enligt mätningar sänks de totala utsläppen med 67 procent när man använder en Webastovärmare."

Johan Jidell, Webasto, KG Knutsson


"Vi får dessvärre lämna walkover på svaren för bränslevärmare. Hur vi än söker in i systemet hamnar vi i återvändsgränder och blir hänvisade än hit och än dit."

Annika Bjerstaf, presschef, Volvo Cars


"Vi har inte gjort några tester men vi bör överväga att testa några fordonsmodeller utrustade med bränslevärmare för att se hur det påverkar ett fordons utsläpp totalt sett."

Per Öhlund, MSc Mechanical Engineering, Transportstyrelsen


"Jag får tyvärr inte fram några utsläppsvärden för bränsledrivna värmare."

Marcus Thomasfolk, informationschef, Volkswagen Group Sverige


"Samtliga Eberspächer värmare uppfyller kraven enligt gränsvärdena. Jag har inga exakta värden för emissioner då förutsättningarna skiljer sig beroende på omgivningsfaktorer."

Carl-Johan Lindegren, Sverigechef, Eberspächer

Alrik Söderlind, chefredaktör på auto motor & sport.

Slutsats: Bygg elstolpar!

Även om den totala utsläppsmängden blir lägre med en bränsledriven värmare än utan – vilket jag verkligen hoppas – pekar detta fenomen tydligt på att vi måste styra om till elbilar ännu snabbare. Med ökat antal dieselbilar får vi massor av dieselbilar som står och puffar på "värmartomgång" i städer och i bostadsområden – det kan inte vara smart.

Fanns det däremot elstolpar lite överallt kunde eldrivna motorvärmare och kupévärmare monteras in i alla bilar vilket skulle spara på både miljö och energi. Och det skulle bli lättare att hitta en laddplats för elbilar. 

Volvos flaggskepp XC90 T8 har dubbla inbyggda värmare – både en bränsledriven och en elektrisk. Eftersom det är en laddhybrid är det givetvis meningen att bilen ska laddas den varje gång den parkeras. Men eftersom det saknas ström på så många parkeringsplatser har Volvo kallt räknat med att ägarna vill ha en varm och skön bil varje morgon – oavsett om det finns laddström eller inte. Det är illa att en miljöbil som ska laddas när den är parkerad ibland står och bolmar orenade avgaser.

Ju renare de fossildrivna bilarna blir – kraven skärps hela tiden – desto större andel av utsläppen kommer bränslevärmarna stå för. 

Det första lilla steget mot elektrifiering är en elektrisk värmare. Köp en sådan!

Alrik Söderlind, chefredaktör, auto motor & sport

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag använder bränsledriven värmare till min bil.
335
238