Privatleasing: Så dyrt är det att bryta avtalet

PREMIUM Allt fler väljer privatleasing framför att äga sin bil. Men att avsluta leasingavtalet i förtid kan bli en ekonomisk chock. Här är guiden som hjälper dig.
Annons

För många passar privatleasing bättre, istället för att äga sin bil. Men om leasingavtalet måste sägas upp i förtid kan det bli riktigt dyrt. Den stora boven är värdeminskningen men det kan också finnas dolda avgifter i avtalets finstilta text. Som vanligt gäller det att göra sin hemläxa och vara väl förberedd för att inte åka på dyra utgifter. Här är guiden som hjälper dig.

För många är privatleasing ett alternativ till traditionellt bilägande som bara innehåller fördelar. Fast månadskostnad för en ny och trygg bil känns helt rätt, inget strul med banklån eller andra bekymmer. Och så är det också – med ett undantag: du sitter fast i ett leasingavtal som kan bli mycket kostsamt att bryta i förtid.

Som vi berättat många gånger förut är värdeminskningen bilägarens stora utgift. Värdefallet på en bil kan komma som en chock den dagen det är dags att sälja. Under första året är värdeminskningen som störst, sedan planar kurvan ut något under år två och tre, därefter går det ytterligare lite långsammare.

Gisslet med värdeminskningen är samma för alla, oavsett vem som äger bilen. Vid privatleasing löper kontraktet oftast på tre år och då slår bilhandlaren ut värdeminskningen på 36 månader. En stor del av månadsavgiften vid privatleasing är just värdeminskning.

När man upprättar ett avtal om privatleasing är det ett kontrakt som skrivs mellan bilhandlaren eller finansbolaget och kunden. Avtalsvillkoren är bindande mellan parterna och privatleasing omfattas inte av till exempel konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen eller konsumentkreditlagen. Många leasingavtal är utformade så att leasinggivaren (bilhandlaren) ensidigt kan ändra villkoren.

Därför gäller det att noga läsa igenom villkoren. Kontraktet brukar vara på rätt många sidor och därför kan det vara bäst att få det skickat till sig och läsa igenom hemma i lugn och ro. Gör en numrerad lista med frågor och gå sedan igenom dessa med bilhandlaren vid nästa möte.

Vid varje svar som bilhandlaren ger ska man få en hänvisning till var i kontraktet som villkoren finns beskrivna. Som alltid är det tryggast att ha alla villkor på papper, vad som man kommit överens om muntligt är mycket svårare att åberopa i efterhand. Dessutom finns risken för missförstånd.

Här listar vi exempel på några av de viktigaste frågorna som man bör ställa innan leasingavtalet skrivs under:

• Vad händer om jag måste säga upp leasingavtalet i förtid?

• Vad kostar det om jag säger upp leasingavtalet vid 12 månader? Vid 24 månader?

• Kan leasingavgiften öka under kontraktstiden?

• Vad händer om bilen skadas vid en olycka? Upphör leasingkontraktet? Får jag ersättningsbil?

• Vad händer om bilen har fel som kräver långa verkstadsbesök?

• Hur bedöms ”normalt slitage”, finns det skrivna exempel? 

Privatleasing: Så dyrt är det att bryta avtalet
Privatleasing kan vara ett bra alternativ för unga personer, som kanske redan har behövt ta banklån för sitt boende. Men vad händer om du får ändrade levnadsförhållanden eller blir arbetslös?

Det är bilhandlaren eller finansbolaget som själv bestämmer villkoren, även om det ofta finns riktlinjer från generalagenten. Av den anledningen är det svårt att göra jämförelser mellan olika biltillverkare och även mellan bilhandlare. Ett exempel som man får från en bilförsäljare behöver alltså inte vara överförbart till andra.

Därför blir det knepigt att göra en lista över vilka villkor och avgifter som gäller för privatleasing av bilar. Varje leasingkontrakt är personligt och det är ofta bilhandlaren eller försäljaren som fattar sina egna beslut. Om bilförsäljare och konsument har haft en lång relation, med flera tidigare bilköp, är det sannolikt att bilhandlaren gör allt som går för att kunna behålla kunden och därmed se till att båda parter är nöjda när kontraktet bryts.

Vi har fått exempel på familjer som drabbats av dödsfall och av den anledningen velat häva ett leasingkontrakt i förtid. Bilhandlaren har då varit mycket förstående och avslutat leasingavtalet med minimala kostnader för familjen. Mer vanliga exempel är personer som blivit arbetslösa och behöver sänka sina månadskostnader, eller de som bytt jobb och fått tjänstebil. I sådana fall kan villkoren bli mindre generösa – att driva bilhandel är trots allt ingen ideell verksamhet.

Om bilköparen till exempel vill avsluta sitt leasingkontrakt vid 24 månader istället för 36 återstår alltså 12 månader på kontraktet. Bilhandlaren kan då säga att månadskostnaden gånger 12 blir den summa som ”saknas” i avtalet. Sannolikt får då konsumenten ett erbjudande där man delar upp kostnaden mellan bilhandlaren och den som leasat bilen. Ibland kan det heta ”vi delar 50/50” eller ”du får betala 35 procent av kvarvarande leasingkostnad i avtalet”. Att bryta avtalet redan efter ett år blir riktigt dyrt – värdefallet är ju störst första året.

Det är heller inte ovanligt att konsumenten får betala någon typ av administrativ avgift när leasingkontraktet ska sägas upp i förtid. Ibland är ”straffavgiften” en fast summa och ibland räknas den ut i procent i förhållande till nybilspriset.

Eller som några bilhandlare vi pratade med uttryckte saken: Att avsluta ett privatleasingavtal kan bli en väldigt dyr affär och ibland är det till och med bättre att behålla bilen. 

I ”kom-ihåg-listan” ovan har vi med en fråga om kostnad för att bryta leasingkontraktet i förtid, vid 12 månader och 24 månader. Det är mycket viktigt att man får klara besked och inte något ”det löser vi sen”. Vid valet av leasingbil är det givetvis viktigt att kunna fatta ett informerat beslut från början. Står man och väger mellan två olika bilmodeller kan det vara avtalsvillkoren i leasingkontraktet som avgör.

Om man vill avbryta sitt leasingkontrakt men tycker det blir alltför dyrt återstår alternativet att överlåta bilens leasing på någon annan. Att hitta en person som är villig att ta över ett leasingavtal kan dock bli svårt. Tittar man på annonssajter finns det rätt många bilar som söker en ny ”ägare” till leasingkontraktet.

Tveksamheten inför att ta över ett leasingkontrakt är förståelig. Månadskostnaden är ju densamma om man skulle teckna kontrakt på en egen privatleasing. Möjligtvis kan det bli lockande om den ursprungliga bilanvändaren kan tänka sig att bjuda på en ”rabatt” fram tills att leasingkontraktet går ut.

Innan ett leasingkontrakt kan överlåtas måste den nya ”ägaren” godkännas av leasinggivaren, det vill säga bilhandlaren. 

Privatleasing: Så dyrt är det att bryta avtalet
I auto motor & sport 2/2017 hittar du en stor artikel med information om privatleasing. I artikeln finns den formel som gör att du kan beräkna bilhandlarens erbjudande.

Så mycket kan det kosta att säga upp avtalet

Vi har ringt runt till ett antal bilhandlare och helt enkelt frågat om det går att säga upp privatleasingavtalet, och vad det i så fall kostar.

Volvo: 30 procent av återstående månadskostnader.

BMW och Mini: 35 procent av återstående månadskostnader.

Seat: 50 procent av återstående månadskostnader.

Renault, Volkswagen och Audi: Det går inte riktigt att säga – det avgörs från fall till fall. Bilens restvärde beräknas utifrån en mängd faktorer, till exempel hur långt du kört och vilket slitage bilen utsatts för. Sedan betalar du mellanskillnaden. Men det går inte att säga exakt hur dyrt det blir.

Privatleasing: Så dyrt är det att bryta avtalet
Auris och Yaris är populära hos Toyota för de som vill privatleasa sin bil. Om bilen är välutrustad och till exempel har automatlåda blir den inte stående länge i begagnathallen, efter leasingtidens slut.

Så säger lagen om privatleasing

Privatleasing är en ”hybrid” mellan hyra och kreditköp. Men ska man se det strikt juridiskt är privatleasing ett hyresavtal, även om det finns uppenbara likheter med kreditköp.

När leasingkontraktet skrivs mellan bilhandlaren eller finansbolaget och konsumenten är villkoren bindande och dispositiva. Det innebär att villkoren bestäms i avtalet och inte omfattas av konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen eller konsumentkreditlagen.

Eftersom leasingkontraktet är dispositivt kan det innefatta ett villkor som innebär att kontraktet inte kan sägas upp i förtid. Konsumenten har då ingen rätt att säga upp avtalet utan måste leasa bilen under hela den tid som man avtalat.

Som konsument hamnar du då i underläge gentemot bilhandlaren, som juridiskt sett inte har någon skyldighet att förkorta leasingtiden.

Viktiga saker att tänka på

När du läser igenom leasingavtalet är det flera saker som man bör kontrollera, förutom möjligheten att säga upp avtalet:

• Är räntan fast eller rörlig?

• Ingår vinterdäck och försäkring? Hur mycket extra kostar det?

• Kan leasingkostnaden höjas av andra anledningar?

• Vad händer om jag överstiger den årliga körsträckan?

• Kan jag övningsköra med min leasingbil?

• Kan jag köra utomlands med min leasingbil?

Annons
Annons
Rulla till toppen