MP: Låt parkeringsvakterna bötfälla bilar med dubbdäck

För att dubbdäcksförbudet ska få avsedd effekt borde parkeringsvakterna övervaka och få möjlighet att bötfälla, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Vad tycker du om det förslaget?

Dubbdäcksförbudet som införts på några utvalda platser i Stockholm ska minska mängden luftburna partiklar som rivs upp från asfalten. Enligt Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm, har förbudet dock hittills inte haft avsedd effekt.

Anledningen, menar Daniel Helldén, är att polisen, som sköter trafikövervakningen inte prioriterar kontrollen av dubbdäcksförbudet. En annan del av problemet är att kommunens parkeringsvakter bara får övervaka och bötfälla felparkeringen, de får inte bötfälla en bil även om de ser att den har dubbdäck.

En lösning, som visserligen kräver att regelverket ändras, är att stadens p-vakter utbildas i att övervaka, samt bötfälla bilar som bryter mot dubbdäcksförbudet.

"Jag har bett stat och regering att staden får rätt att övervaka detta, men hittills har inget hänt", säger Helldén till Stockholm Direkt. 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Bra förslag!
86
335