1 februari: Mobilförbudet träder i kraft

Från 1 februari är det förbjudet att hålla mobilen i handen medan du kör. Det är inte heller tillåtet för förare att rattsurfa med mobil eller annan kommunikationsutrustning under färd.

Varning, detta är inte längre tillåtet!

Först och främst ett klargörande angående förbudet. Det är alltså inte förbjudet för föraren att prata i mobil, däremot får du inte hålla den i handen. 

Sedan 2013 är det förbjudet för förare att använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om det inverkar menligt på förandet av fordonet. 

"Men det har inte varit tydligt vad som menats med "menligt på framförandet". Den nya skrivningen innebär ett klargörande", säger Peter Larsson, trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen.

Syftet med skärpingen är att minska det trafikfarliga användandet. Att titta ner i två sekunder när bilen går i 40 km/h innebär att den rullar 22 meter utan kontroll. 

Ett förbud gör det enklare för polisen att kontrollera att förare följer reglerna i trafiken.

Polisen kommer att titta på hur trafikanten kör och sedan kontrollera om hen vid tillfället använde mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Att vingla med bilen eller plötsligt sänka hastigheten så att det utgör fara för andra, kan alltid utgöra skäl att bli stoppad. Visar det sig då att bilisten vid tillfället använde telefonen eller annan kommunikationsutrustning kan det blir böter på 1.500 kronor.

Förbudet innebär att Sverige uppfyller de minimikrav som ställs i Wienkonventionen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker detta är bra!
205
26