Expertens tips om bonus/malus-skatten – detta ska bilköparna och tjänstebilisterna tänka på

Premium Snart blir fordonsskatten betydligt dyrare för väldigt många bilköpare. Det nya bonus/malus-systemet "straffar" bilar med högre koldioxidutsläpp än 95 gram per kilometer, men ger rabatt till elbilar, laddhybrider och gasbilar.

Anders Norén, teknisk chef för branschorganisationen Bil Sweden, ger råd och tips för dig som ska köpa ny bil. Även för dig som har tjänstebil eller förmånsbil innebär bonus/malus-systemet stora förändringar – det blir både dyrare och krångligare.

I artikeln finns också räkneexempel på hur det nya bonus/malus-systemet ändrar fordonsskatten på olika bilmodeller samt vilka regler som gäller.

Expertens tips om bonus/malus-skatten – detta ska bilköparna och tjänstebilisterna tänka på
Planerar du att köpa ny bil i år? Gör det innan 1 juli och spara pengar – tvärtom om det är en elbil du ska ha.

Det nya bonus/malus-systemet arbetades om flera gånger men i höstas (22 november) klubbade riksdagen förslaget och det träder i kraft 1 juli 2018. Syftet med den nya fordonsskatten är att ge bonus (rabatt) till bilar med låga koldioxidutsläpp, och samtidigt höja skatten (malus) för bilar med hög bränsleförbrukning och därmed också höga koldioxidutsläpp.

Bil Sweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare samt importörer av personbilar, lastbilar och bussar, har haft möjlighet att ge synpunkter på den nya fordonsskatten.

95 gram är den magiska gränsen

Brytpunkten som bonus/malus-systemet använder sig av är 95 gram koldioxid per kilometer, samma nivå som EU satt som krav till 2020. Det nya skatte-systemet gäller för nya bilar, registrerade från 1 juli 2018. Äldre bilar som redan är i trafik berörs inte. Miljöbilar som fått skattebefrielse i fem år berörs inte heller – däremot får inga nya bilar skattebefrielse efter 1 juli 2018 (om den inte är tillverkad före 1 januari 2018).

Den förhöjda fordonsskatten (malusen) är uppdelad i två nivåer. Från 95 till 140 gram per kilometer blir koldioxidbeloppet 82 kronor per extra gram. Från 140 gram och uppåt ökar beloppet till 107 kronor per extra gram. Grundskatten för alla bilar är 360 kronor och dieselmodeller får betala ytterligare 250 kronor i miljötillägg (samt 13,52 kr per gram i bränsletillägg).

Det nya bonus/malus-systemet för fordonsskatt (malusen) gäller i tre år. Från år fyra återgår fordonet till "gamla" sättet att räkna ut skatten. Då gäller 22 kronor per gram extra utöver 111 g/km i koldioxidutsläpp, förutom tilläggen för diesel.

De nya skattereglerna ger konsekvenser för både dig som ska köpa privatbil och dig som har förmånsbil eller tjänstebil. Vi har intervjuat Anders Norén, teknisk chef för Bil Sweden, för att få hans analys och synpunkter på det nya skatte-systemet.

 

Anders Norén är teknisk chef hos Bil Sweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare samt importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

• Om man ska köpa en ny privatbil, vad är det man ska tänka på då med det nya bonus/malus-systemet?

"Om man precis står i begrepp att köpa bil, och vet leveranstiden, då är det bra att få bilen registrerad innan 1 juli 2018. Då får man lägre fordonsskatt på en modell som har malus – alltså en bil som missgynnas av de kommande skattereglerna – och det gäller ju för de flesta vanliga bensin- och dieselbilar. Nya brytpunkten går vid 95 g/km i CO2-utsläpp och de flesta bilar hamnar ovanför den nivån.

Det finns en del energieffektiva dieselmodeller som går under 95 g/km, samt laddhybriderna. Men knappt någon av dagens bensinmodeller når ner till de låga koldioxidutsläppen, förutom laddhybriderna."

Försök få din nya bil inregistrerad före den 1 juli

• Finns det någon grupp bland privatköparna som inte behöver oroa sig för de kommande skattereglerna i bonus/malus-systemet?

"Ska man köpa elbil är det en fördel att vänta, och det är också är gynnsamt att vänta med köpet av många laddhybrider. Den gamla supermiljöbilspremien för elbilar var 40.000 kronor, den höjs till 60.000 kronor. Dessutom får du en steglös bonus där varje gram räknas mellan 0 och 60 g/km. De bilar som släpper ut 60 g/km koldioxid får 10.000 kronor i rabatt och sedan är det alltså en glidande skala till noll g/km med allt högre bonus. Bonuspengarna betalas ut sex månader efter registreringen, för att undvika att elbilar exporteras ut ur landet."

• Om vi istället pratar om de som kör förmånsbil eller tjänstebil, hur berörs de av det nya bonus/malus-systemet?

"De ska först vara medvetna om att malusen, det vill säga den förhöjda skatten som du har under bilens första tre år, ska tas upp som en förmån. Idag räknas fordonsskatten in i förmånsvärdet men från 1 juli lägger man in den förhöjda skatten/malusen i förmånsvärdet och den påverkar mer på det viset. Men har du en bil som ligger kring 130–140 g/km i koldioxidutsläpp ökar din månadskostnad – om du har 50 procent marginalskatt – med cirka 150–200 kronor i månaden. Det är alltså inte avgörande för de flestas beslut."

Malus-skatten ska tas upp som förmån för tjänstebilister

"Däremot, om du bor i en stad med trängselavgift, är det sedan årsskiftet så att du betalar värdet för trängselskatt – men även broavgift, vägavgift och färjeavgift – privat och måste skatta för det fulla värdet. Om det är privatkörning, däremot inte om det är en tjänsteresa. Det här måste man stämma av på något sätt, med en körjournal till exempel, och det är lite olika policy på företagen hur man hanterar detta. Det blir krångligare, ställer högre krav på redovisningen."

• Var Bil Sweden någon typ av remissinstans när bonus/malus-systemet togs fram?

"Ja, det kan man säga. Det färdiga systemet är det tredje om inte det fjärde förslaget som man utvecklade. De första förslagen fick massiv kritik på flera punkter, inte minst för att även begagnade bilar drabbades."

Vi på Bil Sweden tycker det är olyckligt att man lägger ut malus bara på bilens tre första år. Egentligen borde den följa bilens hela livstid, det skulle innebära att en bilmodell som släpper ut mycket koldioxid blir mindre attraktiv på begagnatmarknaden.

Nu går bilen tillbaka till vanlig fordonsskatt efter tre år och då är en bil med höga utsläpp rätt attraktiv som begagnad. Och det kan få motsatt effekt, kanske blir det så att många importerar tre år gamla bilar till Sverige eftersom de får lägre skatt.

Vår ståndpunkt är att man ska gynna nybilsförsäljningen. Det är det bästa för miljön och säkerheten om vi har en större andel nya bilar på vägarna."

"Det bästa för miljön och säkerheten är om vi har en större andel nya bilar på vägarna"

 

Från och med 1 januari 2016 sänktes bonusen till 20.000 kronor för laddhybrider, även om de klassades som supermiljöbil. Men är man spekulant på exempelvis en Volkswagen Golf GTE är det en bra idé att vänta till efter 1 juli 2018, då ökar bonusen till 28.333 kronor.

• Om ni tittar på det färdiga bonus/malus-systemet, är det något som "skaver" och irriterar?

"Treårsregeln är inte bra, som sagt, det kan ge negativa effekter. Sen är det olyckligt att bonus/malus-systemet inte är teknikneutralt. Nu är det gasbilar som får en bonus på 10.000 kronor, de som kör E85 får ingenting. Bilar som i framtiden har stor potential att ge en liten miljöpåverkan – till exempel dieselmodeller som kan köras på 100 procent förnybart HVO-bränsle – får inte heller någon bonus.

Vi hoppas att man kanske kommer att skruva på förslaget längre fram, göra förbättringar. Sen är det tokigt att man behandlar en bil med plats för två personer på samma sätt som en minibuss med nio sittplatser, eller en lätt lastbil. De här fordonstyperna skiljer man på i EU, med olika utsläppsmål. Inom EU är brytpunkten inför 2021 95 g/km för personbilar och 147 g/km för lätta lastbilar. Det blir en väldigt hög skatt på lätta lastbilar, trots att de har en hög transporteffektivitet med sin höga lastförmåga. Vi behöver regler i Sverige som är anpassade till de som gäller inom EU, och vi vill ha teknikneutrala regler."

• Husbilar, hur berörs de av bonus/malus-systemet?

"Det är samma sak där, de får också högre skatt. Det är oroande för många, precis som för de som använder lätta lastbilar. Det kan leda till att man importerar tre år gamla fordon istället för att köpa nytt. Då tillförs kanske inte de nya bilarna till fordonsparken, vilket är olyckligt. Men vi får se hur systemet med bonus/malus slår i praktiken när det träder i kraft."

• Hur ser prognosen ut för framtida bilförsäljning, med bonus/malus-systemet igång?

"Vi vet vad fordonsindustrin står inför, och det är att minska klimatpåverkan. Att de som släpper ut minst premieras är en bra princip. Men samtidigt tycker vi att det är bra att en kund alltid kan välja "rätt", och man ska hålla i minne att det inte är alla som har råd att köpa en elbil, eller en laddhybrid. Alla ska kunna göra rätt val, i varje klass och fordonssegment. Det är något som saknas i bonus/malus. Trots det tror vi på en stark men ryckig bilmarknad 2018 med 360.000 nya personbilar. Detta ska jämföras med förra årets 379.000 nya personbilar som var all time high."

"Det är inte alla som har råd att köpa en elbil eller laddhybrid"

• Vi har förstått, efter att ha pratat med bilhandlare i Stockholmsområdet, att många bilköpare är väldigt oroliga för vad de nya miljözonerna innebär. Blir det ett dieselförbud? Kan man lita på politikerna? Det råder en stor osäkerhet. Var står Bil Sweden i den här frågan?

"Vi kan konstatera att det varit en väldigt oseriös debatt. Mycket skrämselargument. Det som gäller är att Transportstyrelsen har lämnat ett förslag med två nya zoner. Det är en möjlighet för kommuner att införa miljözoner, om man har problem med luftkvaliteten. Den större zonen skulle omfatta bensinbilar som uppfyller Euro 5 och Euro 6, samt dieselbilar som uppfyller Euro 6.

Sen gav Transportstyrelsen också en möjlighet till en snävare zon, avsedd bara för utsläppsfria fordon. Elbilar och vätgasbilar, alltså. Där har vi på Bil Sweden sagt att då måste man också tillåta hybridmodeller, under förutsättning att man vet att de körs på el. Där kan man använda sig av så kallade "geo-staket", där det inte går att köra in i zonen utan att använda eldriften.

Vad ska man satsa på? Vår hållning på Bil Sweden är att zonerna för utsläppsfria bilar är intressanta där det finns problem med luftkvaliteten, men den större zonen behövs egentligen inte. En stor miljözon skulle få allt för stora, negativa samhällskonsekvenser.

Regeringen tittar på förslaget just nu och kommer troligen att besluta hur det ska utformas under våren. Tidigast ikraftträdande borde vara 2020." 

Hos många bilhandlare blir det rusning under våren. I de allra flesta fall tjänar bilköparen på att få sin nya bil registrerad innan 1 juli 2018.

Så funkar bonus/malus-systemet

• Bonus/malus omfattar personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som är tillverkade 1 januari 2018 eller senare och som blir skattepliktiga (tagna i trafik) 1 juli 2018 eller senare. Bonus/malus berör inte fordon som är tillverkade innan 1 januari 2018.

• De nya skattereglerna gäller i tre år efter registrering, sedan återgår man till "normal skatt" som är oförändrad för en bensinbil men något högre för en dieselbil jämfört med idag".

• Bilar som registrerats eller tillverkats innan 1 juli 2018 omfattas inte av det nya bonus/malus-systemet.

• Elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp får 60.000 kronor i rabatt.

• Bonus/malus-systemet tar inte hänsyn till fordonsvikt. Det gör att lätta lastbilar och husbilar får kraftigt förhöjd skatt.

• Bonus/malus-systemet beräknas enligt de gamla NEDC-värdena, inte den nya WLTP-värdena. 

• Systemet med bonus/malus ska vara självfinansierande. Bonus till bilar med låga CO2-utsläpp betalas via högre fordonsskatt på de bilar som har koldioxidutsläpp över 95 g/km.

• Miljöbilar som varit skattebefriade i fem år, och som registrerats innan 1 juli 2018, behåller sin skattebefrielse.

Det nya bonus/malus-systemet fokuserar på lågt CO2-utsläpp. Kanske innebär det att allt färre väljer till fyrhjulsdrift, som ökar bränsleförbrukningen något och därmed även fordonsskatten.

Så hög blir skatten – eller bonusen

Elbilar och laddhybrider
Bilmodell Utsläpp (g/km) Bonus
Nissan Leaf 0 60.000:–
BMW i3 REX 12 50.000:–
Kia Optima PHEV SW 33 32.500:–
Volkswagen Golf GTE 38 28.333:–
Volvo XC90 T8 Twin Engine 49 19.167:–
Bensin- och dieselbilar
Bilmodell Utsläpp (g/km) Skatt idag  Ny skatt år 1–3 Ny skatt år 4– 
Volvo V90 T5 Automat (bensin) 154 1.306:– 5.548:– 1.306:–
Volvo V90 D3 (miljöbil, diesel) 116 0:– 3.900:– 2.288:–
Volvo V90 D4 AWD Automat (diesel) 128 1.990:– 5.047:– 2.715:–
Volvo XC60 T5 AWD Automat (bensin) 167 1.592:– 6.939:– 1.592:–
Volvo XC60 D5 AWD Automat (diesel) 144 2.824:– 6.675:– 3.283:–
VW Golf TSI 125 DSG (bensin) 119 536:– 2.328:– 536:–
VW Golf TSI 125 (E85/bensin) 116 415:– 415:– 415:–
VW Golf TDI 115 DSG (diesel) 102 1.103:– 2.563:– 1.989:–
VW Passat SC TSI 220 DSG (bensin) 148 1.174:– 4.906:– 1.174:–
VW Passat SC TDI 190 4Motion DSG (diesel) 134 2.302:– 5.620:– 2.928:–
BMW 520i Touring Automat (bensin) 152 1.262:– 5.334:– 1.262:–
BMW 520d Touring Automat (diesel) 123 1.729:– 4.569:– 2.537:–
Audi A6 Avant 2,0 TFSI Quattro S tronic (bensin) 158 1.394:– 5.976:– 1.394:–
Audi A6 Avant 2,0 TDI Quattro S tronic (diesel) 132 2.198:– 5.429:– 2.857:–
Mercedes E 200 Automat (bensin) 144 1.086:– 4.478:– 1.086:–
Mercedes E 220 d Automat (miljöbil, diesel) 115 0:– 3.805:– 2.253:–
Mercedes E 400 4Matic (bensin) 176 1.790:– 7.902:– 1.790:–
Toyota Auris Touring Sports 1,8 HSD, (bensinhybrid) 92 0:– 360:– 360:–
Nissan Qashqai DIG-T 163 2WD (bensin) 134 866:– 3.558:– 866:–
Nissan Qashqai dCi 130 4WD (diesel) 129 2.042:– 5.142:– 2.750:–
Skoda Fabia 1,2 TSI 90 (bensin) 101 360:– 852:– 360:–
Skoda Fabia 1,4 TDI 90 (diesel) 104 1.103:– 2.754:– 2.016:–
Kia Ceed 1,4 (bensin) 138 954:– 3.886:– 954:–
Kia Ceed 1,6 CRDI (diesel) 105 0:– 2.850:– 2.030:–
Opel Astra 1,4 Turbo (bensin) 128 734:– 3.066:– 734:–
Opel Astra 1,6 CDTI (diesel) 90 0:– 1.827:– 1.827:–
Mazda CX-3 2,0 4WD Automat (bensin) 146 1.130:– 4.692:– 1.130:–
Mazda CX-3 1,5D 4WD Automat (diesel) 136 2.407:– 5.811:– 2.999:–
Mitsubishi ASX 1,6 (bensin) 132 822:– 3.394:– 822:–
Mitsubishi ASX 1,6D (diesel) 119 1.520:– 4.187:– 2.395:–
Renault Megane TCe 130 (bensin) 119 536:– 2.328:– 536:–
Renault Megane dCi (diesel) 95 0:– 1.894:– 1.894:–

Källa: Bil Sweden

Nya bonus/malus-systemet gynnar hybrider och laddhybrider med låga utsläpp av koldioxid. Och snåla dieslar blir inte längre skattebefriade i fem år.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag gillar det nya bonus/malus-systemet!
17
49