Stölder av bildelar ökade med 26 procent – BMW mest drabbade

"Stöld av huvudstrålkastare, navigationssystem och airbags visar sig fortfarande vara en lukrativ marknad för tjuvarna", säger Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Vissa bilmärken är klart mer utsatta än andra.

4.208 stöldtillfällen av bildelar under 2017, det är en ökning med 26 procent jämfört med 2016. Detta trots den dramatiska ökningen under 2016 då stölderna ökade med hela 73 procent. Skadekostnaderna uppgick till över 250 miljoner kronor, enligt statistik från Larmtjänst.

"Stöld av huvudstrålkastare, navigationssystem och airbags visar sig fortfarande vara en lukrativ marknad för tjuvarna. Tyvärr kan vi konstatera att stölderna fortsätter uppåt liksom skadekostnaderna. Skadorna på fordonen blir ofta omfattande vid denna typ av stölder", säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Var:

• Stockholms län 2.185 stöldtillfällen – mer än hälften av landets bildelsstölder.
• Störst ökning i Skåne Län med 836 stöldtillfällen – mer än dubbelt så många som 2016.
• Västra Götaland 385 bildelsstölder – en minskning jämfört med föregående år.
• Därefter Östergötland med 126 stöldtillfällen.

När:

Flest stölder sker under vår och höst medan stölderna minskar i omfattning under sommaren. Noterbart är att stölderna tog fart den senare delen av 2017 till skillnad från 2016 då bilden var den omvända.

Vad stjäls mest:  

BMW är mest drabbat – 2.944 stöldtillfällen under 2017, vilket motsvarar 70 procent av bildelsstölderna. BMW är främst utsatta för stölder av airbags och navigationssystem.
Volkswagen – 615 stöldtillfällen, främst stölder av navigationssystem.
Volvo – 334 stöldtillfällen och majoriteten gäller huvudstrålkastare.
Mercedes – 312 stöldtillfällen och majoriteten gäller airbags och navigationssystem.

För att minska stölderna måste stöldskyddet förbättras och bortmonteringen av komponenterna måste försvåras. Det krävs uthålliga insatser av polisen för att långsiktigt motverka denna typ av brottslighet menar Larmtjänst.

"Vi ser vilken effekt Gränspolisens riktade insats gav under senare delen av 2016 och första delen av 2017. Det är viktigt att polisen och tullen ges de resurser och befogenheter som krävs för att komma till rätta med denna typ av brottslighet", säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag drabbades av en bildelsstöld under 2017.
9
75