Nya mobilförbudet gäller inte blåljuspersonal

Bilförare får inte längre använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i handen under färd. Undantag gäller dock för blåljuspersonal.

Blåljuspersonal är undantagna mobilförbudet, alla andra måste lägga ner telefonen när de kör. Bild: Bigstockphoto

Den 1 februari 2018 trädde det nya mobilförbudet som innebär att det inte är tillåtet för en förare att använda handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under färd. Förbudet kräver dock vissa undantag, exempelvis fordon som används vid blåljusverksamhet och liknande verksamhet.

Enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet har regeringen tagit beslut om undantag från regeln när fordon används vid räddningstjänst och sjuktransport, vid tjänsteutövning av polis, viss personal vid Säkerhetspolisen samt vägtransportledare. Dessutom i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Undantagen träder i kraft den 12 mars 2018 och gäller om omständigheterna kräver det samt att särskild försiktighet iakttas.

Om undantaget har något med bilden som visar hur poliser tvingas "koppla upp sig mot telefonen" för att komma runt förbudet är ännu oklart...

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Helt rätt att denna grupp förare undantas.
86
18