Krigsjeepen Willys MB är en ikon – men den hette inte Jeep

Jeep är ett av världens högst värderade varumärken. Men bilen som hjälpte till att vinna andra världskriget hette inte Jeep, utan Willys MB. Vi börjar berättelsen sommaren 1940, även om Jeep bestämt födelsedagen till 16 juli 1941.

Här har vi två av de tre fordon som "vann kriget", i luften DC-3 Dakota och till höger Willys MB – i det här fallet en radioutrustad bil. KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION

Efter segern 1945 sa överbefälhavaren Dwight Eisenhower att det var tre "verktyg" som vann andra världskriget: Jeep, fraktplanet Dakota (DC-3) och de marina landstigningsfartygen.

Att sätta ett exakt datum för födelsen av Jeep är svårt men det var under 1941 som Willys MB – krigsjeepen – blev färdigutvecklad. Jeep har på egen hand bestämt en "födelsedag" och det är 16 juli 1941. Då fick den lilla biltillverkaren Willys-Overland officiellt beställningen och uppdraget att börja bygga MB-modellen. Fast egentligen var det American Bantam Car Company som konstruerade bilen, och den stora biltillverkaren Ford som stod för merparten av produktionen. Rörigt? Läs vidare så förklarar vi!

Ursprunget till namnet Jeep har diskuterats under decennier. Det finns numera en sannolik förklaring som vi ska berätta lite längre ner i texten. Glöm tills vidare allt om "GP" som du hört hittills.

Låt oss börja historien från början:

Andra världskriget inleddes på hösten 1939 efter flera år av nazistisk utvidgning i grannländerna. Tyskland anföll Polen och sen kom krigsförklaringen från Storbritannien och Frankrike. Världen stod återigen i brand och precis som förra gången insåg många amerikaner att det bara skulle vara en tidsfråga innan även USA skulle dras in.

Som världens största industrination hade USA alla resurser som behövdes för att vinna det moderna, mekaniserade kriget. Men det fanns stora brister. USA saknade moderna jaktflygsmodeller, hade inga konkurrenskraftiga stridsvagnar och inga lätta arméfordon. Uppdragen att utveckla allt som behövdes skickades ut på "offert" till de amerikanska företagen.

På sommaren 1940 sände amerikanska armén ut en tuff kravspecifikation som beskrev en lätt, mångsidig och terränggående bil. Eftersom läget var akut fick företagen bara 49 dagar på sig att rita bilen – den som senare skulle bli känd som Jeep.

Uppmaningen att bygga en "Truck ¼ ton 4x4" gick ut till över 130 företag inom bilindustrin. Men det var bara tre som vågade anta utmaningen: American Bantam Car Company, Ford Motor Company och Willys-Overland.

De tre bilföretagen gjorde prototypbilar som amerikanska armén kunde testa under hösten 1940. Som ett av kraven från armén fanns villkoret att bilen inte skulle väga mer än 590 kilo, det kravet mildrades dock senare och man satte gränsen till 980 kilo.

I praktiken var det bara American Bantam Car Company som var snabba nog med sina ritningar och en färdig prototyp. Det sägs att "konsulten" Karl Probst hoppade in hos Bantam och gjorde de första ritningarna på bara 18 timmar. Den konstruktionen överträffade militärens förväntningar men amerikanska armén utvärderade även bilarna från Willys-Overland och Ford.

De två som bäst uppfyllde kraven var Bantam BRC-40 och Willys-Overland Quad. Fords konstruktion Pygmy ansågs för tung och undermotoriserad. Men Ford tog lärdom av vad man såg hos Bantam och Willys, vilket ledde till att Pygmy utvecklades till Ford GP, som var förbättrad på flera väsentliga punkter.

Till vänster en Bantam BRC, en av de tre föregångare till den bil vi ser till höger, "krigsjeepen" Willys. Vi kan se att den är tillverkad efter april 1942 då den har nya grillen i pressad plåt. Här är det nio lodräta hål, senare blev det sju. KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION

Willys byggde bästa bilen – men Ford hade kapaciteten

Både Tysklands och Japans framgångar i början av andra världskriget var bekymmersamma och USA ville snabbt ha igång en produktion av lätta arméfordon. Ford fick därför en order på några hundra GP i början av 1941, produktionen startade i februari och den utökades i flera steg under året. Totalt byggdes det 3.700 Ford GP.

Även om Willys-Overland och Bantam Car Company hade gjort bättre bilar var det utan tvekan Ford som hade de överlägset största musklerna när det gällde massproduktion. För att lösa uppgiften och förstärka mobiliseringen lades all prestige åt sidan och de tre företagen mixade samman fördelarna hos sina respektive prototypbilar.

Den 16 juli 1941 kom beslutet från armén att det var Willys-Overland som skulle få kontraktet för modellen Willys MA. I praktiken var det dock så att amerikanerna var så stressade av de tyska framgångarna i kriget att man gav grönt ljus för produktion av alla de tre krigsjeeparna.

Willys MA förbättrades i början av hösten till det som vi idag betraktar som den "riktiga" krigsjeepen, den vidareutvecklade Willys MB. Bland annat fick modellen en bättre motor och grill som bestod av ett staket av plattjärn.

I oktober 1941 fick Ford sitt kontrakt för att börja licensbygga Willys MB och man gjorde några mindre modifikationer samt döpte sin version till Ford GPW. Armén krävde att Willys MB och Ford GPW skulle vara så identiska att det gick att byta delar mellan de två, men Ford var väldigt envisa med att särskilja sina komponenter att de märkte allt med ett "F" – ända ner till enskilda skruvar.

Ford hade igång sex av sina fabriker för att hinna tillverka tillräckligt många Jeepar. Någon civil bilproduktion blev det inte under krigsåren.

Även Sovjetunionen fick Willys – och byggde en egen

Från hösten 1941 till september 1945 byggdes cirka 650.000 "Truck ¼ ton 4x4", vilket motsvarar närapå 500 Jeep per dygn. Ford producerade sin GPW i inte mindre än sex fabriker. Innan USA drogs in i kriget på allvar – anfallet på Pearl Harbour skedde 7 december 1941 – skickades många bilar till de allierade styrkorna. Bland annat fick Sovjetunionen "leasa" 51.000 krigsjeepar av USA. Hur det gick med betalningen förtäljer inte historien men vi utgår från att det var rätt svårt att driva in pengarna efter krigsslutet…

Flera specialversioner byggdes och Ford tillverkade bland annat "GP Amphibious, (GPA)" som skulle klara att korsa vattendrag. Den ansågs dock vara knappt sjöduglig och amerikanerna löste problemet genom att skicka flertalet av Ford GPA till Sovjetunionen. Ryssarna gillade dock bilen och byggde en förbättrad version, Gaz 46.

I fält modifierades krigsjeeparna på alla tänkbara sätt med olika påsvetsade konstruktioner för att kunna montera sjukbårar, kulsprutor, extra bränsletankar, lastflak, med mera.

Den klassiska Jeep-grillen kom i april 1942. Istället för de stående, svetsade plattjärnen gjorde Ford ett plåtverktyg som pressade ut hela grillen i ett stycke. Det blev billigare och sparade vikt. Den typiska designen på grillen med sina nio stående hål var nog mest en tillfällighet, senare gick man över till sju håligheter (civila CJ-2A) och den designen mönsterskyddades och används sedan länge av alla Jeep-modeller.

Ursprungligen konstruerades Willys MB för en maxlast på 400 kilo och en dragvikt på 500 kilo. Men i fält var det ingen som tog hänsyn till detta, vilket man inte gjorde hos lastbilarna heller. Det ledde till ett extremt slitage och stora krav på reparation och underhåll. Willys MB visade sig dock ha en närapå oförstörbar motor och kunde användas överallt (Stilla Havet, Europa, Afrika och Asien) oavsett värme, kyla, gyttja och sand.

Framkomligheten var god och Willys MB klarade på lågväxeln en stigning på hela 40 grader. När vindrutan fälldes ner fick bilen en mycket låg profil och kunde maskeras i terrängen.

Tecknaren E.C Segar ritade en fyrbent figur med namnet "Eugene the Jeep". Den här fantasifiguren dök upp hos populära Popeye (Karl-Alfred) och förekom även i tecknade filmer.

General Purpose är inte förklaringen till Jeep

Jeep började inte användas som varumärke förrän 1950 och det var Willys som först insåg värdet och registrerade namnet 1947. Som namn och uttryck i amerikanska militärkretsar kan man hitta Jeep i dokument ända tillbaka till 1914. Men var detta uttryck kom från är dock höljt i dunkel.

I Ford-namnet GPW finns en del av förklaringen till att många tagit för givet att namnet Jeep har sitt ursprung i GP, General Purpose (ett fordon för all typ av användning, vilket på engelska uttalas som "jee-p"). I själva verket var dock Fords namn en akronym för "Government P Willys", där P är en beteckning för axelavståndet på 80 tum och W är en härledning till originaltillverkaren Willys.

Slangordet Jeep användes vid soldaternas brevskrivning hem och blev på det sättet allmänt använt. I USA hittar man det i tryck första gången 19 februari 1941, i Washington Daily News. Det var vid en demonstration av bilen inför kongressen i Washington som journalisten Katharine Hillyer hörde namnet användas av soldaterna på plats. Namnet Jeep fastnade och så förblev det.

I efterhand har historikerna övergett General Purpose som det rätta ursprunget. Redan 1936 skapade tecknaren E.C Segar en fyrbent figur med namnet "Eugene the Jeep". Den här gula, mångsidiga fantasifiguren dök upp hos populära Popeye (Karl-Alfred) och förekom även i tecknade filmer.

Man kan anta att den uppskattade seriefiguren Popeye och hans sidekick Eugene the Jeep lästes av militärer och på något sätt klistrade sig namnet fast vid Willys MB. Jeep har dessutom fördelen av att vara ett kort namn, något som militärer gillar.

Utslaget under krigsåren tillverkades det i snitt strax under 500 Willys MB per dygn. Totalt 650.000 "Truck ¼ ton 4x4". Fotot daterar sig sannolikt till våren 1945. Foto: Getty.

En del detaljer ändrade sig men på Willys MB men den mest uppenbara var grillen, som från början bestod av ett "staket av svetsade plattjärn". Våren 1942 kom den grill vi ser på bilden (bilen är från 1943) som är pressad i plåt. KLICKA PÅ BILDEN FÖR STÖRRE VERSION

Varumärket Jeep etableras och blir ett av de starkaste

Willys MB blev alltså en mycket lyckad konstruktion som i allra högsta grad påverkade andra världskrigets utgång. Det utvecklades även utmärkta flygplansmodeller som P-51 Mustang, amerikanerna var dock sena med att förstå jetmotorns betydelse för jaktflyget.

Däremot misslyckades USA med sina stridsvagnar som inte på allvar kunde utmana dåtidens tyska och sovjetiska pansar. Bristerna kompenserades dock av bra driftsäkerhet och hög produktionsvolym, över 50.000 Sherman tanks byggdes 1942–1945. Det kan jämföras med cirka 6.000 tyska Panter stridsvagnar.

Av de över 650.000 Willys MB som byggdes under krigsåren exporterades nästan 30 procent till allierade krafter i Storbritannien, Sovjetunionen och andra länder. Priset för en Willys MB var 749 dollar.

Den första civila versionen av Willys MB, döpt till Jeep CJ-2A, visades upp redan i augusti 1945. Militären beställde modernare versioner, vilket resulterade i Jeep M38 och Jeep M38A1.

Varumärket Jeep fick en brokig historia och gick från Willys-Overland till Kaiser, vidare till American Motors och slutligen till Chrysler. Värdet på varumärket är svårt att överskatta och i USA räknas Jeep som det mest "patriotiska" firmanamnet av alla, högre än till och med Coca-Cola och Harley Davidson.

Efter andra världskrigets slut fanns det tiotusentals Willys MB som inte längre behövdes. Bilden är från 1946, tagen i Bordon, England. Cirka 800 Willys MB auktionerades bort i den här omgången och många hamnade hos lantbrukare. Foto: Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images.

Willys MB till vänster ser ganska liten och nätt ut bredvid en modern Jeep Wrangler. Varumärket Jeep har vandrat genom många händer men finns nu hos Chrysler.

Den amerikanska M-4 Sherman stridsvagnen var dåligt rustad för att utmana tyska tanks. Författaren och veteranen Belton Cooper skrev en uppmärksammad bok med titeln "Death Traps" som handlar om hur hopplöst underlägsna Sherman-besättningarna var i direkt strid mot tyska tanks. Men bristerna kompenserades med högt antal. Här ser vi franska styrkor, utrustade med Shermans.

North American P-51 Mustang utvecklades på bara tre månader 1940, ungefär med samma brådska som Jeep, och drogs med en del brister. Brittiska Rolls-Royce hjälpte 1942 till med en ny turbomotor som gav dramatiskt bättre höghöjdsegenskaper och förmågan att kunna bära stora, extra bränsletankar gav Mustangen en unikt lång räckvidd. Stort antal flygplan och välutbildade piloter fällde avgörandet, även om Mustangen inte hade överlägset bättre egenskaper än sina tyska konkurrenter.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Någon gång skulle jag vilja äga en riktig Jeep.
155
19