Trafikverket: ”Färre parkeringsplatser ger lägre bilinnehav”

I en ny studie visar Trafikverket att om det byggs färre parkeringsplatser, blir bilinnehavet lägre. Överraskad?
Annons

Trafikverket:
Stadsdelen Vauban Freiburg i södra Tyskland är ett bostadsområde med lågt bilinnehav.

Bostadsområden med färre parkeringsplatser, marknadsanpassade parkeringsavgifter och bilpooler har högre andel hållbart resande jämfört med andra områden.

Det visar Trafikverkets nya studie som har granskat projekt i Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz.

I studien är åtta svenska och fyra utländska bostadsområden med låga parkeringstal undersökta. Syftet var att ta reda på vad som kan minska parkeringsbehovet vid nybyggnation.

”Det finns flera faktorer”, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL. 
• Närhet till samhällsservice
• Målgruppsanpassat boende
• Mobilitetstjänster som bilpooler

Undersökningen visar även flera skillnader mellan de svenska och utländska områdena. Bland annat framhålls bilfrihet mer som en fördel utanför Sverige och man satsar mer på att skapa högre boendekvalitet. I vissa områden får de boende skriva under avtal där de intygar att de inte kommer att skaffa bil.

”I Sverige är vi duktiga på mobilitetstjänster men det finns en stor förbättringspotential för prissättning och tillgång till parkering, säger Anders Roth.

Studien visar också att det är viktigt att ha kännedom om områdets förhållanden, befintligt bilinnehav och resvanor hos de nyinflyttade.

Annons
Annons
Rulla till toppen