Miljödeklaration av drivmedel på macken kan vara nära

Vi är många som inte vill bekosta de supermissiler Putin skryter om genom att köpa rysk olja på svenska mackar", skriver Gröna Bilister.

Enligt Energimyndigheten kan bränslet vara miljödeklarerat på alla drivmedelspumpar sommaren 2019.

Den 15 mars lämnade regeringen in en lagrådsremiss gällande miljöinformation om drivmedel.

Kravet på leverantörerna att ge information om sina drivmedel är tänkt att införas 1 januari 2019, vilket kan innebära att det sitter miljödeklarationer på alla drivmedelspumpar sommaren 2019.

Miljöinformation ska gälla alla bränslen bensin, diesel, etanol E85 inklusive fordonsgas, vätgas och el.

Vilken information utöver klimatpåverkan som ska innefattas i miljödeklarationen är fortfarande oklart. I drivmedelslagen står det att "råvaror och ursprung" ska deklareras, men i lagrådsremissen har detta ersatts med "andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan."

"En miljödeklaration av drivmedel utan information om deras ursprung skulle halta betänkligt", skriver Gröna bilister. Som uppger att EU inte har några regleringar som hindrar att ursprunget anges. 

"Om man tänker efter vore det väldigt märkligt om EU ger drivmedelsbolagen rätten att hemlighålla ursprunget hos de varor de säljer. Det är ju redan självklart för oss att kolla i mataffären var köttet, fisken och frukten kommer från. Alla förutsättningar finns för att möjliggöra för oss konsumenter att verkligen göra informerade val vid pumpen sommaren 2019. Nu gäller det för regeringen att löpa hela linan ut", säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant.

Gröna Bilisters opinionsundersökningar visar att sju av tio förmodligen skulle välja bort drivmedel från vissa länder om de fick chansen.

"Vi är många som inte vill bekosta de supermissiler Putin skryter om genom att köpa rysk olja på svenska mackar", skriver Gröna Bilister.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jättebra att bränslet miljödeklareras.
48
13