Klart: Då träder svenska dieselförbudet i kraft

Regeringen är överens om att införa miljözoner även för personbilar. Förslaget innebär att äldre dieselbilar kan portas från svenska stadskärnor, om kommunerna väljer att göra så. 
Annons

Enligt förslaget från Transportstyrelsen som lades fram 2016 skulle zonerna införas 2020 men regeringen har valt att senarelägga införandet. Först 2022 får kommunerna möjligheten att utestänga äldre dieselbilar från stadskärnor och andra miljökänsliga områden.

Förslaget presenteras i sin helhet morgon men enligt SVT handlar det om tre miljözoner. I den hårdast reglerade zonen (zon 3) tillåts bara elfordon och de mest miljövänliga gasbilarna som uppfyller kraven för Euroklass 6.

I zon 2 tillåts inledningsvis även dieselbilar som är tillverkade 2006 och senare. Men när miljözonerna är fullt införda 2022 kommer kommuner att kunna förbjuda alla dieselbilar som inte uppfyller kraven för Euroklass 6 även i denna zon.

De kommuner som vill kan införa miljözonerna redan 2020, men de har inte rätt att förbjuda äldre dieselbilar i zon 2.

I den minst reglerade zonen kommer ungefär samma regelverk som i dag att gälla vilket innebär att kommunerna kan utestänga vissa tunga fordon som lastbilar och bussar.

Enligt SVT:s källor kommer regeringen även att presentera förslag på hur man ska förhindra överträdelser, bland annat genom mer kameraövervakning och eventuellt låta parkeringsvakter få större befogenheter.

Klart: Då träder svenska dieselförbudet i kraft
Efter 1 juli 2022 är det endast tillåtet med Euro 6 dieselbilar i den andra miljöskyddszonen, inte Euro 5. Om nu kommunerna väljer att använda sig av möjligheterna, vilket de själva bestämmer.

Regeringens förslag

Första miljözonen:

Den första miljözonen reglerar tunga fordon. Kommuner kan redan idag besluta om miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar). Miljözoner finns därför redan idag i åtta kommuner. Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

I den andra miljözonen ställs krav på personbilar:

Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

För bilar med bensinmotor gäller att de får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.

Även bilar som har bättre miljöprestanda får köra här, till exempel elbilar och bränslecellsbilar.

I den tredje miljözonen ställs högst krav:

I denna zon får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Pressmeddelande: 

Regeringen ger besked om miljözoner

Annons
Annons
Rulla till toppen