Så många bilar blir utestängda när miljözonerna träder i kraft

70 procent av dagens bilar kommer inte att tillåtas i miljözon 2 efter år 2022. Bara 0,5 procent av bilparken klarar kraven för den strängare miljözonen. Men hur ser det ut när de nya kraven träder i kraft?

Förra veckan kom beskedet om införande av nya miljözoner. Det innebär att från 2020 får kommunerna rätt att införa nya typer av miljözoner där stora delar av den svenska personbilsparken inte tillåts köra. Zonerna som tillkommer är miljözon 2 och 3. 

• Miljözon 2 införs 2020 och förbjuder i inledningsskedet alla bilar som inte uppfyller kraven enligt euro 5 eller euro 6. Därefter skärps kraven och från 2022 förbjuds även dieselbilar som klarar kraven enligt euro 5 förbjuds.

• Miljözon 3 införs år 2020 och tillåter endast rena elbilar, bränslecellsbilar samt gasbilar som uppfyller kraven enligt euro 6. Kraven för miljözon 3 uppnås idag bara av cirka 0,5 procent av den totala personbilsparken. 

I princip alla bilar som nyregistreras uppfyller kraven för att få köra i miljözon 2, både vid införandet och efter skärpningen år 2022.

Analysföretaget Vroom har prognostiserat hur stor andel av personbilsparken som kommer klara kraven i miljözon 2 när de införs 2020 och när de skärps 2022. Prognosen bygger på antagandet att det nyregistreras cirka 350.000 bilar per år under de kommande fyra åren samtidigt som det avregistreras cirka 250.000 bilar per år.

• Baserat på ovanstående antaganden kommer 57 procent av bilparken som den beräknas se ut år 2020 klara kraven för att få köra i miljözon 2.

• 2022 när kraven skärps kommer 55 procent av alla personbilar tillåtas att köra i miljözon 2.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag kommer med stor säkerhet att ha en bil som blir förbjuden i miljözonerna när de träder i kraft.
231
79