Miljözonerna kan bli kameraövervakade

2020 kan miljözoner införas. Men hur reglerna ska kontrolleras är inte klart. Transportstyrelsen ska utreda om det blir manuell eller automatisk övervakning.

Det är inte klart hur övervakningen av miljözoner ska se ut. Transportstyrelsen ska nu utreda saken. Bild: Bigstockphoto

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur reglerna i miljözonerna ska kontrolleras.

"Vi kommer i första hand att titta på två olika sätt att övervaka, automatiskt eller manuellt", säger utredare på Transportstyrelsen, Kristofer Elo.

Manuell kontroll innebär att polisen, likt de flesta andra trafikregler, står för övervakning och kontroll. Men även möjligheten att använda automatiska metoder, det vill säga kameraövervakning, ska utredas.

Den automatiska övervakningen fokuserar bland annat på om ansvaret ska ligga på ägaren eller föraren av fordonet. Exempel på automatiska system är de som används vid hastighetsövervakning eller för att ta ut trängselskatt.

"Skillnaden är att vi har ett föraransvar för hastighetskamerorna, medan det är ett ägaransvar i trängselskatten. Det blir vårt uppdrag att utreda vad som är mest lämpligt", säger Kristofer Elo.

Den manuella övervakningen skulle, förutom med Polisen befintliga övervakning, även kunna utnyttja parkeringslagstiftningen för att övervaka miljözonsbestämmelserna. Den manuella övervakningen tar framför allt inspiration från de regler som finns för övervakning av bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik.

Transportstyrelsen ska titta på hur andra länder i Europa arbetar med att övervaka bestämmelser som liknar miljözoner.

Som exempel finns Nederländerna där man använder kameror som fotar registreringsnumret som kontrolleras mot fordonsregistret. I Tyskland används däremot ett manuellt system där polisen sätter dit de som överträder reglerna. Polisen kan även här kontrollera mot fordonsregistret, men för att förenkla har tillåtna bilar klistermärken på sig.

I april nästa år ska Transportstyrelsen vara klar med utredningen.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag tycker automatisk övervakning verkar smartast.
17
48