Test avslöjar: Rost försämrar krocksäkerheten kraftigt

Ett krocktest av två rostangripna bilar, båda godkända av Bilprovningen, visar att säkerheten försämras dramatiskt.

Rost kan ge avsevärt sämre krocksäkerhet visar ett test genomfört av Folksam. Se film nedan.

Tidigare har det inte funnits några test som visar hur rost påverkar krockegenskaper hos bilar. Folksam har nu gjort ett test med rostangripna bilar i Thatcham Research, England, som är certifierat att testa enligt Euro NCAP:s protokoll. 

I testet fanns en måttligt rostangripen VW Golf V från 2004-2007 och en kraftigt angripen Mazda 6 från 2003-2004. Test gjordes av bilarnas vuxenskydd genom ett frontalkrocks- och ett sidokrocktest. För VW Golf genomfördes även ett stolpkrocktest.

De testade bilarna var i trafik och godkända av Bilprovningen.

"Bilprovningen granskar rostangrepp i bärande strukturer och underkänner om rosten är för omfattande. De testade bilarna tyder på att bilar med kraftig rost i bärande balkar kan klara besiktningen ändå. 
Det kan handla om slarv eller olika bedömningar av enskilda besktningsmän. Det kan även indikera att det nuvarande regelverk från Transportstyrelsen är för generöst när det gäller grövre rostangrepp. Ser vi det i ljuset av våra tester som visar på att rost kan påverka krocksäkerheten finns det all anledning att se över regelverket samt att kontrollera att regelverket verkligen efterföljs", säger Trafikforskare Anders Ydenius.

Testerna med de rostiga modellerna jämfördes sedan med de Euro NCAP-test som gjorde när bilarna var nya för att se skillnader.

Resultatet visar bland annat att en bil med lite synlig ytrost i energiupptagande balkar inte är ett problem krocksäkerhetsmässigt, det finns alltså ingen anledning att vara orolig för att den yttre karossens rost påverkar krocksäkerheten.

Däremot kan kraftig rost i energiupptagande balkar ge en sämre krocksäkerhet. Om bilen har kraftig yttre rost, som båda de testade modellerna hade, är det bra att göra en kontroll av bilens roststatus.

Enligt Folksam kan det vara motiverat att rostskydda även en nyare bil med undermåligt rostskydd för att bibehålla krocksäkerheten.

Totalresultat av krocktester

TestmomentMaxpoängGolf V nybil 2004Golf V med rostMazda 6 nybil 2003Mazda 6 med rost
Frontalkrock 64km/h 16 13 12,147 11 7,289
Sidokollision 50km/h 16 16 16 13 8,520
Stolptest 50 km/h 2 2 2 2 (2)
Bältespåminnare 3 2 2 0 0
Summa poäng 37 33 32 26 18
Antal stjärnor i Euro NCAP 5 5 4* 4 3

Källa: Folksam

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har en del rostangrepp på min bil.
6
16