Har du fler bilar än de flesta svenska hushåll?

Var tredje bilägare klarar sig inte med bara en bil i hushållet. "Om vi ska komma åt miljöproblematiken behöver vi ställa om till förnybara bränslen och utsläppsfria alternativ, inte förbjuda bilarna", säger Daniel Östlund, Fordonsexpert på Blocket.

En ny undersökning visar att fyra av tio svenska bilägare (41 procent) att det finns fler än en bil i hushållet. Var tredje (32 procent) uppger att det finns två bilar och nästan var tionde (9 procent) har tre bilar eller fler.

"För många räcker det inte att ha en enda bil i hushållet för att lösa alla transporter till och från jobbet, skolan och mataffären. Det visar på att behovet av transporter med bil är stort och ser man det ur ett hållbarhetsperspektiv låter sig privatbilismen inte ersättas så enkelt. Om vi ska komma åt miljöproblematiken behöver vi ställa om till förnybara bränslen och utsläppsfria alternativ, inte förbjuda bilarna", säger Daniel Östlund, Fordonsexpert på Blocket.

Av de som har fler än en bil i hushållet uppger de flesta att skälet är att man pendlar, exempelvis till jobbet, till olika adresser (45 procent). Näst vanligast anledning är att man har bilar till olika ändamål, till exempel en bil för att pendla till jobbet och en annan för fritidsintressen (19 procent).

Det tredje största skälet är att man helt enkelt vill ha varsin bil (12 procent) eller att man har ett stort bilintresse (12 procent).

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag har mer än en bil i mitt hushåll.
178
19