Stort slarv på verkstäder – var tredje reparation brister i kvalitet

Av 1.300 kontrollerande reparationer under 2017 får 34 procent anmärkningar, och ofta handlar det om slarv från verkstadens sida.

Den vanligaste reparationsanmärkningen gäller lackarbeten. Bild: Bigstockphoto

Under fyra år har försäkringsbranschen gjort stickprovskontroller på ett 80-tal större bilverkstäder i Sverige landet för att få en bild av de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder. Hittills har reparationer kontrollerats på omkring 3.400 fordon.

Under 2017 utfördes reparationer åt försäkringsbranschen till ett totalt värde av cirka 9 miljarder kronor. Av 1.300 reparationer får 34 procent anmärkningar och ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida.

"Det är ett bättre resultat än tidigare under kontrollperioden men fortfarande är det långt kvar till en acceptabel nivå", säger Anders Edvardsson, hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF).

De vanligaste reparationsanmärkningarna gäller:
• Lackarbete
• Fastsättning/montering av stötfångare och dörrar
• Beskrivning för arbetet som ska göras följs inte

"Endast fem av verkstäderna ligger på en acceptabel nivå med anmärkningar på 0-10 procent av reparationerna", säger Anders Edvardsson.

Kontrollerna visar att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja.

"Det finns verkstäder som har anmärkningar på upp till nästan 70 procent av de kontrollerade reparationerna", säger Anders Edvardsson.

Försäkringsbranschens kontroller av skadeverkstäder 2017. Andel av de kontrollerade reparationerna som fått anmärkning.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag hade anmärkningar på arbetet efter senaste reparationen av bilen.
23
10