Boschs nya reningsteknik räddar dieselmotorn – sänker NOx-utsläpp till under en tiondel av gränsvärdet

Boschs nya reningsteknik räddar dieselmotorn – sänker NOx-utsläpp till under en tiondel av gränsvärdet
Under de praktiska tester som Bosch utfört har man kommit ner i NOx-utsläpp på endast 13 mg/km.

Huvudproblemet med dagens dieselmotorer är att de i stadstrafik körs alldeles för kallt. Vid långsam kökörning blir motorn inte tillräckligt varm för att avgasreningen ska vara effektiv.

Även om dagens dieselmotorer uppfyller avgasnormen så hamnar de i praktiken "utanför" testcykeln då de körs i låga hastigheter. Det ger kraftigt förhöjda NOx-utsläpp, vilket våra tyska kollegor på auto motor und sport testat vid flera tillfällen – med skrämmande resultat.

Världens största leverantör av komponenter till bilindustrin – Bosch – har forskat på området och presenterar flera rapporter för att minska dieselmotorernas avgasutsläpp. Den metod Bosch föreslår har man döpt till "aktiv termisk styrning" (active thermal management").

Teknikens huvudsyfte är att avgasrecirkulationen (EGR) inte faller ner under 200 grader i temperatur, för då är inte avgasreningen effektiv nog. Metoden är i grunden enkel då man flyttar EGR-enheterna så nära avgasutsläppet som möjligt och packar komponenterna tätt ihop för att de ska dra nytta av varandras värmestrålning. Det behövs ingen ny teknik, alla komponenter används redan i serieproduktion.

Det som Bosch tillför är en intelligentare form av temperaturövervakning som styr avgaserna för att hålla temperaturerna uppe, så länge som möjligt.

Under de praktiska tester som Bosch utfört har man kommit ner i NOx-utsläpp på endast 13 mg/km. Nuvarande gränsvärdet för Euro 6 vid RDE-tester (Real Driving Emissions, verklig landsvägskörning) är 168 mg/km. Vid labbtest är gränsen 80 mg/km för dieselmodeller som ska uppfylla avgasnormen Euro 6. Vid 2020 sänks RDE-gränsen till 120 mg/km.

Snittvärdet vid enbart stadskörning med testfordonen var 40 mg/km och Bosch utlovar NOx-utsläpp under nuvarande gränsvärden vid alla typer av körning, även långsam kökörning och under vinterförhållanden.

I samband med att testresultaten presenterades underströk Boschs vd Volkmar Denner att även CO2-utsläpp – alltså bränsleförbrukning – borde mätas med RDE-metoden. Den senaste tidens debatt har nästan uteslutande handlat om NOx-utsläpp, men man får inte glömma CO2-utsläppens betydelse för att nå klimatmålen:

"Det ger mer transparens för konsumenten och mera fokuserade klimatåtgärder," sa Volkmar Denner. "Dessutom bör varje värdering av koldioxidutsläppen sträcka sig avsevärt längre än bränsletanken eller batteriet. Vi behöver en genomgripande bedömning av de totala koldioxidutsläppen som produceras av vägtrafiken, inte bara utsläppen från själva fordonen utan också utsläppen orsakade av bränsleproduktion eller elproduktion för att driva dem," sa Denner. Han tillade också att en mera samlad helhetsbild av CO2-utsläppen bidrar till en mera realistisk syn av transportsektorns klimatpåverkan.

När Bosch testade olika metoder för att få ner NOx-utsläppen använde man elektrisk uppvärmning. Resultatet av testerna visar att med nuvarande 12V-teknik är det svårt att komma upp i den värme som verkligen behövs för att ge en väsentlig förbättring. Men om bilen har 48V-teknik, och kan tänka sig att "offra" en del av den bromsenergi som återvinns – då är möjligheterna väsentligt bättre.

Det snabbaste och enklaste sättet att få upp avgastemperaturerna i en dieselmotor är att tillfälligt öka på bränslemängden. Framför allt vid kallstart är det en effektiv metod att snabbt få upp avgastemperaturen och därmed uppnå effektiv NOx-rening. Att "elda på" avgaserna kostar dock en del extra bränsleförbrukning. Vid körning i lägre hastigheter uppmätte Bosch en ökad bränsleförbrukning på cirka fem procent.

Under ett event sommaren 2017 bjöd Bosch in en grupp journalister som fick testköra fordon med den nya reningstekniken. Uppmaningen var att "köra aggressivt", dock utan att överträda hastighetsgränserna. Alla fordonen visade ett NOx-utsläpp som med god marginal låg under 80 mg/km. Förbrukningen av AdBlue-vätska låg kring 0,5–1,5 liter/100 mil.

Bosch tekniker konstaterar också i sin rapport att vid långsam stadskörning är det extra viktigt med stopp/start-funktion på dieselmotorer. En dieselladdhybrid, som kan köras med noll utsläpp i lägre hastigheter och ändå ge låga CO2-utsläpp vid landsvägskörning, framstår som en bra lösning.

 

Bosch: "The Path to a Negligible NO2 Immission Contribution from the Diesel Powertrain"

 

 

Boschs vd Volkmar Denner sitter bredvid en av de testbilar som använts för att mäta avgasutsläppen med den nya avgasreningen.

Den moderna testutrustningen som utvecklats är inte mycket större än en resväska, och går att hänga på dragkroken. För inte allt för många år sedan var utrustningen så skrymmande att den inte fick plats inuti en personbil.

Snittvärdet vid enbart stadskörning med testfordonen var 40 mg/km och Bosch utlovar NOx-utsläpp under nuvarande gränsvärden vid alla typer av körning, även långsam kökörning och under vinterförhållanden.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vad väntar ni på? Sätt igång och inför den här tekniken på dieselmotorer!
269
10