Volvo Cars testar HVO-diesel med taxibolag

Inga särskilda konverteringar görs för tankning av HVO i de Volvo-bilar som ska ingå i testet.

Hittills tycks de Volvo-motorer som tankas på HVO-diesel klara sig bra.

auto motor & sport har tidigare skrivit om och även granskat HVO-diesel, ett förnyelsebart bränsle som kan ersätta fossil diesel. HVO kan också blandas in i diesel. Den diesel som erbjuds i dag i Sverige kan innehålla HVO med upp till 49 procent.

Volvo Cars uppger att man tillsammans med Taxi Göteborg ska testa HVO100 (alltså 100-procentig HVO-diesel) för att jämföra effekterna i förhållande till vanlig diesel.

"Våra erfarenheter från tidigare tester är att långtidseffekterna av 100 procent HVO inte påverkar våra motorer negativt. Beläggning och bränsleutspädning av oljan blir mindre tack vara lägre halt av aromater", säger Lisa Jacobsson Nilsson, bränsleexpert på Volvo Cars.

Det betyder i praktiken att inga särskilda konverteringar görs för tankning av 100 procent HVO för de cirka 100 bilarna som ska ingå i testet, främst Volvo V90 med motorerna D3 och D4. 

HVO100, står för Hydrerad Vegetabilisk Olja, är ett förnyelsebart bränsle som sänker koldioxidutsläppet, CO2, jämfört med vanlig diesel.

Under projektets gång kommer bilarnas tankningsmönster att granskas i kombination med analyser vid varje servicetillfälle.

I dag tillåter inte Volvo, eller de flesta övriga biltillverkare, bränslet generellt i sina bilar. Skulle något inträffa gäller inte bilens garantier.

"De tester och analyser vi gör kommer att ligga till grund för vårt beslut om hur vi fortsatt ska förhålla oss till HVO100 och andra bränslen som uppfyller en europeisk standard som heter EN 15940", säger Lisa Jacobsson Nilsson.

Taxi Göteborg uppger att projektet hittills har fungerat bra. Det problem som dykt upp är att de ännu så länge inte finns så många tankstationer som erbjuder bränslet.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag skulle välja att tanka HVO-diesel om det var möjligt.
175
3