Ladda elbilen för dig som bor i lägenhet: ”Största hotet mot utvecklingen just nu”

PREMIUM Försäljningen av elbilar och laddhybrider fortsätter öka. Men för att en elbilsrevolutionen ska bli verklighet måste även alla lägenhetsbor kunna ladda sin bil hemma. "Det är det största hotet mot utvecklingen just nu", säger Olle Johansson på Power Circle.
Annons

Det här är en premiumartikel som är exklusiv för dig som är prenumerant.


Du som följer utvecklingen av elbilar vet att det kommer dyka upp många spännande modeller inom en inte alltför avlägsen framtid. Köpare som väljer en elbil eller laddhybrid och bor i villa har oftast lätt att ladda sin bil hemma över natten – det enklaste och billigaste sättet att ladda.

Men för alla miljontals lägenhetsbor är läget ett helt annat. Power Circle, som är elkraftsföretagens intresseorganisation, förutspår att antalet laddningsbara bilar på de svenska vägarna kommer fördubblas under de kommande 15 månaderna – från 50.000 till 100.000 bilar. Men en förutsättning för att den förväntade elbilsrevolutionen ska inträffa är att det finns möjlighet att ladda bilarna i anslutning till hemmet.

Ladda elbilen för dig som bor i lägenhet:
Olle Johansson är vd för Power Circle.

”Det är det största hotet mot utvecklingen just nu. Kan man som potentiell köpare av elbil inte säkerställa att man kan ladda bilen hemma, är det i princip inte möjligt att köpa ett laddbart fordon. Det måste bara fungera”, säger Olle Johansson som är vd på Power Circle.

För de som bor i villa är det förhållandevis enkelt att installera en laddbox, men för den halva av Sverige som bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt är det långt ifrån en självklarhet att kunna ladda bilen i anslutning till hemmet. Det är ofta upp till den boende själv att ta diskussionen med föreningen eller hyresvärden, och Olle Johansson menar att det har gått trögt med utbyggnaden av laddplatser i anslutning till lägenheter, av flera skäl.

”Dels har det funnits en kunskapslucka om varför man ska ha en särskild laddbox med ett uttag som är anpassat för elbilsladdning. Sedan har en del lagar och regler gjort det svårt att ta betalt av bilägarna för elkostnaderna. För det tredje har det upplevts som förhållandevis dyrt att installera”, säger han.

Ladda elbilen för dig som bor i lägenhet:

Ny regel förenklar för föreningen eller hyresvärden

Men det börjar hända saker. Tidigare kunde föreningen eller hyresvärden inte ta betalt av de boende för elförbrukningen från laddplatsen utan att klassas som en elleverantör med allt vad det innebär i ökad administration. Men den regeln är sedan en tid borttagen och nu är det möjligt att debitera de boende som nyttjar laddboxen för den el de förbrukar.

Kostnaden för själva laddstationen varierar beroende på typ av laddstation, placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen. En normalladdningsstation kostar runt 9.000 kronor men sedan tillkommer kostnader för installation. Du får räkna med allt från 12.000 till 20.000 kronor.

”Vi hör från många håll att det är svårt att som enskild att få gehör från styrelsen för behovet. Om det bara är en person som vill skaffa elbil kan det ju vara svårt att övertyga övriga medlemmar i föreningen att föreningen skall investera i laddboxar”, säger Olle Johansson.

Men från och med hösten 2015 kan bostadsrättsföreningar och hyresvärdar söka investesteingsbidrag för upp till 50 procent av kostnaden för att installera en laddstation. ”Klimatklivet” administreras av Naturvårdsverket och är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Och investeringsstödet från Klimatklivet har haft effekt. Även om intresset från privatpersoner har varit lågt har Nanna Wikholm, som är projektledare för Klimatklivet på Naturvårdsverket, sett en markant ökning i antalet ansökningar från bostadsrättsföreningar sedan initiativet startade 2015.

Ladda elbilen för dig som bor i lägenhet:
Nanna Wikholm är projektledare på Naturvårdsverket.

”Det som har ökat väldigt mycket sedan starten, och där vi har sett en väldigt brant utvecklingskurva, är just laddning hemma. Det är en kraftig ökning för bostadsrättsföreningar som söker stöd. Men vi ser även en ökning bland hyresvärdar som söker stöd”, säger Nanna Wikholm.

”

I den första ansökningsomgången hösten 2015 var det bara drygt tio bostadsrättsföreningar som sökte stöd. Vid den senaste rundan som avslutades i april i år var det över hundra föreningar som fick sina ansökningar beviljade.”

Den 17 maj stänger nästa ansökningsomgång. Nanna Wikholm vill inte utlova en fördubbling av antalet beviljade ansökningar, men att det blir rekord det är hon ganska övertygad om.

”Vi ser ju när ansökningarna kommer in att det är ett fortsatt ökat intresse från bostadsrättsföreningar. Det är roligt att de ät många som söker och vill investera så att det blir lättare att gå över till mer energismarta fordon”, säger hon.

Ladda elbilen för dig som bor i lägenhet:
Laddning direkt i lyktstolpen kan vara en lösning för stadsborna. Så här såg det ut i Askersund när lyktstolpsladdning testades där.

Kan behövas ny laddningslag

Trots ökningen av antalet beviljade investeringsstöd är det en bit kvar innan det stora flertalet av alla som bor i lägenhet kan ladda sin bil hemma. Enligt Naturvårdsverket har 978 ansökningar beviljats stöd för installation av laddstation till och med april i år. Av dessa ansökningar är 300 från bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Det kan ställas i relation till att det finns runt 30.000 bostadsrättsföreningar i Sverige.

För att få fart på utbyggnaden av laddstationer i anslutning till flerbostadshus tror Olle Johansson på Power Circle att det kan komma att krävas lagstiftning. Han menar att det har varit lite för enkelt för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att neka boende som vill kunna ladda sitt fordon.

”Jag tror att det skulle behövas en lagstiftning som säger att det inte är tillåtet att neka boende möjligheter till att ladda, om det inte finns särskilda skäl förstås. Därmed inte sagt att det ska vara gratis utan att den som vill ladda också får bära kostnaderna. Det finns redan i andra länder”, säger Olle Johansson.

4 frågor och svar: Så funkar en laddbox

Vad kostar det? En laddbox kostar cirka 5.000 till 12.000 kronor. Ibland ingår installation, räkna annars med en kostnad på 2.000–6.000 kronor för installation.

Går det inte att använda motovärmaruttaget? Jo, men dels finns det säkerhetsrisker med att ladda via motorvärmaruttaget. Dels får alla andra i huset vara med och betala för laddning av bilar. Finns det redan motorvärmaruttag blir det ofta billigare att installera en laddstation eftersom el redan är framdragen.

Hur krångligt är det? Det svåraste är att övertala föreningen eller hyresvärden att installera en laddstation. Själva installationen av laddstationen utförs av en elektriker och är relativt okomplicerad. På Energimyndighetens hemsida finns guider för den som vill installera laddstationer och bra argument för den som vill driva frågan mot sin förening eller hyresvärd.

Vilka bidrag kan man söka? Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan söka stöd från Klimatklivet. Stödet uppgår till högst 50 procent av investeringskostnaden, och maximalt 20.000 kronor per laddpunkt. Utlysning av stödet sker vid fyra tillfällen per år och annonseras på Naturvårdsverkets hemsida.

För privatpersoner som bor i egenägd bostad finns ett så kallat ladda hemma-stöd. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen samt 50 procent av installationskostnaden. Dock maximalt 10.000 kronor per fastighet.

Annons
Annons
Rulla till toppen