Priset på bensin och diesel rekordhögt i Sverige

Sveriges bilister kan notera ett trist rekord, lagom till sommaren. Både diesel och bensin ligger nu över 16 kronor per liter. Och värre kan det bli!

Priset på bensin och diesel rekordhögt i Sverige
Köpa korv och tidningar är snart det enda man vågar göra på mackarna. Bränslet är för dyrt!

UPPDATERAD FREDAG

Bensin- och dieselpriserna steg på onsdagen, 16 maj, till de högsta nivåerna någonsin i Sverige. Och idag fredag, 18 maj slogs ett trist rekord: för första gången någonsin kostar både diesel och 95 bensin över 16 kronor per liter. De stora kedjorna höjde priset med 20 öre per liter.

De tidigare toppnoteringarna är från 2012, men dagens prisrekord inträffar trots att oljepriset nu är klart lägre än 2012, cirka 80 dollar per fat jämfört med 120 dollar per fat 2012. Skatterna är däremot högre.

"Detta visar hur den svenska skattepolitiken med årliga automatiska skattehöjningar slår mot företag och hushåll utanför Stockholm. Till detta kommer att regeringen har aviserat en kilometerskatt som ytterligare höjer kostnaderna för företag runt om i Sverige och infört en flygskatt", säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Sverige är ett av Europas mest transportberoende länder där företagen har långa avstånd till sina marknader och de flesta hushåll baserar sitt vardagsliv på bilen. 

"Vidare kommer den ändrade fordonsskatten (det så kallade bonus-malussystemet) främst att ge bonusar till bilar i Stockholm medan malusen (extraskatter) belastar bilar som är vanliga på landsbygden" säger Ulf Perbo.

Bensin- och dieselpriserna är nu de högsta någonsin i Sverige. Under fredagen passerades den "magiska gränsen" 16 kronor per liter.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker bensin- och dieselpris ligger på en lagom nivå.
21
328