Nybilsregistrering: Effekterna av bonus-malus-systemet märks allt mer

Nya bonus-malus-systemet innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt, vilket betyder att köparna är angelägna att få dessa "malusbilar" registrerade före halvårsskiftet.

Det var en fortsatt mycket stark bilmarknad i maj. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 6,7 procent vilket var den högsta nivå någonsin för en majmånad. Registreringarna har hittills i år ökat med 2,6 procent.

"Effekterna av det nya bonus-malus-systemet märks allt mer. Systemet gäller för fordon som nyregistreras från 1 juli och innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt under de tre första åren, därmed är köparna angelägna om att få dessa sk malusbilar registrerade före halvårsskiftet", säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 28 procent i maj. Andelen supermiljöbilar var 5,1 procent, vilket är något lägre jämfört med tidigare månader i år. En förklaring är långa leveranstider för vissa modeller. En annan förklaring är att alla elbilar och många laddhybrider som nyregistreras från 1 juli får en högre sk klimatbonus jämfört med dagens supermiljöbilspremie, så många nybilsköpare väntar.

"Vi räknar med att andelen laddbara bilar kommer att öka under det andra halvåret för att nå drygt nio procent för hela året", säger Mattias Bergman.

"För att motverka att laddbara bilar exporteras är det viktigt att styrmedel som stimulerar användandet införs och inte bara stimulanser vid bilköpet. Det kan vara lägre p-avgifter och lägre trängselskatt för laddbara fordon samt besked om att laddhybrider tillåts i framtida miljözon 3", säger Mattias Bergman.

Dieselandelen, som toppade på 67 procent 2012, har nu sjunkit till 38,6 procent. Förutom ett ökat utbud av elbilar, laddhybrider och elhybrider har det även skett en omställning från diesel genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer.

"Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har även AdBlue teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. För att klara klimatmålen till år 2030 är de energieffektiva dieselbilarna en viktig pusselbit", säger Mattias Bergman.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag ska köpa en nyregistrerad bil före 1 juli för att undvika "malus-skatt".
20
42