Motormännen: "Trafiksäkerheten är hotad"

Idag presenterade regeringen infrastrukturplanen för 2018–2029. 164 miljarder kronor går till vägnätet. "Beloppet till vägunderhåll täcker inte ens den beräknade inflationen", säger Heléne Lilja på Motormännens Riksförbund.

Regeringen har presenterat sin nationella infrastrukturplan fram till 2029. 700 miljarder kronor satsas i planen, av dessa går 164 miljarder till vägnätet.

Trafikverket hade begärt dubbelt så mycket för att undvika försämringar av det svenska vägnätet.

"Nu riskeras sämre vägar, i synnerhet på det lågtrafikerade vägnätet. Det hotar trafiksäkerheten", säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

Av alla resor i Sverige sker 9 av 10 på väg och nästan 8 av 10 i bil. Bilen kommer under överskådlig framtid att vara det viktigaste transportmedlet, enligt Motormännen.

"Sedan 1997 har ett systematiskt arbete för säkrare vägar, säkrare fordon och bättre körkortsutbildning gett resultat. Men på senare år har utvecklingen avstannat. Och efter dagens besked riskerar vi ett bakslag", säger Heléne Lilja.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Jag tycker generellt att Sverige har bra vägar.
7
108