Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador

PREMIUM Genom att kontrollera oljenivån regelbundet ser du hur din motor mår. Färgen på motoroljan kan berätta flera viktiga saker – ljusbrun olja är till exempel en allvarlig varning.
Annons

I korthet

• Kontrollera oljenivån regelbundet.

• För låg oljenivå kan ge dyrbara motorskador.

• Skadas motorn av låg oljenivå gäller inte garanti eller försäkringar.

Även om du sköter om din bil och följer serviceintervallerna behöver oljenivån kontrolleras. En del motorer förbrukar ganska mycket olja och då behöver man ibland fylla på för att få upp oljenivån.

Motoroljan har flera viktiga uppgifter förutom att smörja. Oljan ”tvättar” motorn invändigt och den svarta färgen kommer från alla små sot- och smutspartiklar som oljan fångat upp. Den cirkulerande oljan kyler motorn och med speciella tillsatser ser den även till att de invändiga metallytorna inte rostar.

En del bilmodeller har en oljenivågivare som håller koll på oljemängden i motorn. Men ta inte detta för givet, läs manualen eller fråga bilförsäljaren om oljenivån måste kontrolleras manuellt på just din bil. 

Om oljenivån sjunker till en skadligt låg nivå, och det uppstår en motorskada, betraktas det oftast som ett så kallat handhavandefel. Då gäller inte garantin, och i många fall inte heller försäkringar. Ansvaret för att kontrollera oljenivån ligger alltså hos bilägaren.

En motorrenovering eller motorbyte kan bli mycket kostsamt. Kanske så dyrt att det överstiger bilens värde. Därför är det viktigt att verkligen hålla koll på oljenivån.

Hur ofta måste man kontrollera oljenivån? Svaret är att det vet du inte, förrän du kontrollerat ett antal gånger. Vissa motorer drar ganska mycket motorolja och behöver ”toppas upp” regelbundet. Men om oljenivån inte rör sig på oljestickan kan man utgå från att förbrukningen är låg och då behöver man heller inte kontrollera så ofta.

Köper man en ny eller begagnad bil är därför rådet att kontrollera oljenivån relativt ofta i början, för att få ett hum om den eventuella förbrukningen. 

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Dra ut oljestickan i hela sin längd och torka torrt de nedre delen med en bit torkpapper. Sen är du redo att mäta oljenivån. Foto: Bigstock.

Så här enkelt kontrollerar du oljenivån:

1)  Ställ bilen på ett plant, horisontellt underlag. Stäng av motorn.

2) Öppna motorhuven. Var försiktig om det blåser kraftigt, då kan vinden hugga tag i motorhuven.

3) Leta upp oljestickan. Den brukar vara markerad i en tydlig färg, gult eller rött.

4) Dra upp oljestickan, hela vägen, och torka av spetsen med papper.

5) Stoppa tillbaka oljestickan igen och var noga med att den trycks ned i botten.

6) Dra upp oljestickan för andra gången och titta noga på spetsen. Nu ska det synas en tydlig ”kant” där oljestickans ovandel är torr och den nedre delen är fuktig av olja.

7) Stoppa tillbaka oljestickan, se till att den går i botten och stäng motorhuven.

Bäst avmätning får man genom att låta motorn stå avstängd i tio minuter, eller längre. Då hinner motoroljan rinna tillbaka ner i oljetråget.

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Att pricka rätt vid påfyllning är inte lätt. För att undvika spill behöver man använda en tratt. Den här engångstypen finns hos din bensinmack.

Så här fyller du på motorolja:

Om oljenivån har hamnat vid den nedre markeringen på oljestickan är det dags att fylla på olja. En halv liter olja brukar räcka för att få upp nivån till mitten på det markerade området på stickan.

Välj rätt typ av motorolja. Kvalitetsklass och viskositetsklass finns angivet i handboken.

Locket till oljepåfyllningen sitter högt upp på motorn och brukar ofta markeras med en symbol. De flesta oljepåfyllningslock brukar dock inte vara färgmärkta, eftersom det då finns risk för att någon tar fel och fyller på spolarvätska där.

Att fylla på motorolja direkt ur flaskan, utan att spilla, brukar vara svårt. Använd en tratt, på bensinmackarna brukar det finns engångstrattar i kartong. Var noga med att torka bort olja som hamnat på motorn och försök undvik spill på kläderna, det blir fläckar som ibland är svåra att få bort.

Starta motorn och låt den vara igång någon minut. Slå av motorn och låt den helst stå i tio minuter. Kontrollera oljenivån på stickan. Fyll på mer olja om det behövs.

Har man fyllt på lite för mycket olja, så att nivån kommer över det övre strecket, är det ingen större fara. Men har man fyllt på väldigt mycket olja, typ 0,5–1,0 liter över övre gränsen, ska man uppsöka en verkstad och be dom justera ner nivån. Det kan göras genom att man öppnar bottenpluggen eller sticker ner en slang och suger upp en del olja.

För mycket olja i motorn behöver inte vara någon jättekatastrof, i de flesta fall. Men motorn går onödigt tungt och oljan kan dras upp av vevaxelns rörliga delar och piskas till ett skum, vilket i värsta fall försämrar smörjningen. Oljan kan också pressas 

Att ha för lite olja i motorn är mycket farligt, då sjunker oljetrycket och smörjningen försämras. Det kan leda till allvarliga motorskador eller i värsta fall till att motorn skär ihop fullständigt. Moderna bilar har i de flesta fall en ”oljevakt” som innebär att motorn stängs av om oljetrycket går ner under en viss nivå.

Skulle varningslampan för lågt oljetryck tändas när motorn är igång ska man stanna och slå av motorn direkt. Kör inte vidare till verkstaden utan ring en bärgare om varningslampan förblir tänd.

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
I det här fallet är oljenivån alldeles för låg, se den gula pilen. Minst en halv liter motorolja måste fyllas på. Oljenivån ska ligga någonstans inom den gula rektangeln. Hur markeringen ser ut skiljer sig mellan olika biltillverkare och motorer. Foto: Bigstock.

Så tolkar du oljestickans färg:

Färgen och nivån på motoroljan berättar en del om motorn. Läs nedan vad oljestickan berättar:

Gyllengul olja: oljan är nyligen bytt. Oljan brukar dock snabbt övergå till att bli svart, vilket är helt naturligt.

Svart olja: sot och annan smuts för förbränningen är upplöst och hålls flytande i oljan. Precis som det ska vara och inget att oroa sig över.

Ljusbrun olja: Oljan är uppblandad med vatten – inte bra! Det är i de flesta fall kondens, som alltid uppstår i motorer men vattnet brukar koka bort när motorn blivit riktigt varm. Men det kan också vara så att kylvatten läcker in. Om motorn förbrukar kylarvatten, eller det syns bubblor i expansionskärlet, då är det dags för ett besök hos verkstaden.

Brunt skum runt oljestickan och i oljepåfyllningslocket: kondens (vatten) har samlats i oljan. Oftast ett resultat av korta körningar där oljan aldrig hinner bli riktigt varm och koka bort vattnet. Ingen fara i små mängder, kör varmt så blir blir oljan svart igen.

För låg nivå: Fyll på olja, en halvliter i taget. Motorn bör ha stått stilla i helst tio minuter innan man kollar nivån, eftersom det tar en stund för oljan uppe vid topplocket att rinna tillbaka i oljetråget (där nivån mäts).

För hög nivå: Ganska ovanligt. Men det kan bero på oförbränd bensin som tryckts förbi slitna kolvringar och samlats i oljetråget. Kraftigt slitage är ganska osannolikt på nyare motorer. Sannolikt har du eller verkstaden fyllt på för mycket olja. Kan i värsta fall leda till läckage vid till exempel vevaxeltätningarna. Se till att verkstaden snarast justerar ned nivån.

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Oljeflaskor innehåller massor med information. Pilen till vänster pekar på viskositetsklassen, den finns angiven i bilens handbok. Följ biltillverkarens rekommendationer, titta i handboken vilken olja du ska ha. Pilen till höger pekar på vilka kvalitetskrav som oljan uppfyller.

10 oljiga motortips:

1) Byt olja efter rekommenderat intervall. Använd den oljetyp och den viskositetsklass, till exempel 5W/30, som biltillverkaren anger.

2) Gör det till en vana att kontrollera oljenivån då och då, varför inte i kön till tvättautomaten?

3) Låt motorn bli varm innan den belastas fullt eller varvas hårt. Det tar flera minuter efter start för motoroljan att nå alla punkter i motorn och uppnå full smörjeffekt.

4) Byt olja minst vartannat år, även om bilen körs en mindre sträcka än det rekommenderade bytesintervallet. Byt helst motorolja varje år. Byt på hösten, då är oljan som bäst när vinterkylan kommer.

5) Snåla inte med oljekvalitén. Bra olja kostar pengar, tro inget annat.

6) Byt alltid oljefilter samtidigt med oljan. Ett filter som använts länge blir igensatt men släpper förbi smutsen via en skyddsventil (annars hade motorn inte fått någon olja alls), som då kan cirkulera tillbaka in i motorn och göra skada.

7) Häll spilloljan i rätt kärl vid en återvinningscentral. Häll ALDRIG oljan i avloppet eller i en gatubrunn!

8) Byt olja en extra gång mellan servicetillfällena om du är extra rädd om motorn. Eller belastar den hårt genom korta körsträckor, kökörning, många kallstarter, drar husvagn ofta, eller liknande.

9) Glöm tillsatsmedel. En motorolja av god kvalité innehåller alla tillsatser som behövs.

10) Har du köpt en begagnad bil med okänd servicehistorik? Gör ett extra, ”snabbt” oljebyte redan efter några hundra mil så rensas gammal smuts ut. Eller lägg till en ”renspolning” av motorn vid kommande oljebyte. Det finns speciell maskinutrustning för detta på välutrustade verkstäder. Genom sköljningen spolas motorn invändigt med en mineraloljebaserad rengöringsvätska. Efter spolningen förblir oljan ren (gyllengul) under längre period, eftersom den cirka halvlitern gammal olja som alltid blir kvar vid oljebyten definitivt sköljts bort.

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Så här blev det när en bilförare fyllde på spolarvätska i oljepåfyllningen. Hela utrymmet under ventilkåpan är fyllt med ”gegga”, en blandning av olja och vatten, samt etanol som blandar ihop de båda.

Motoroljans fem uppgifter

Att oljan smörjer motorn har nog de flesta förstått. Men oljan har fler viktiga uppgifter i motorn. Fem stycken, för att vara noggrann:

1)      Smörja motorn (det gissade du nog?).

2)      Kyla motorn. En väldigt viktig uppgift.

3)      Rengöra motorn. Smutsen löses upp.

4)      Rostskydda motorn. Viktigt vid stillestånd.

5)      Täta motorn. Vid kolvringar och packningar.

 

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Oljestickan brukar vara markerad med en tydlig färg, gult eller rött. Stick in ett finger i ringen och dra rakt upp, ibland sitter oljestickan lite hårt men den ska lossna. Försök att undvika att spilla olja, torka om det behövs.

De vanligaste frågorna kring motorolja

Hur ofta måste man byta olja? Följ biltillverkarens rekommendationer, både när det gäller körsträcka och oljekvalitet. Kortare bytesintervaller kan rekommenderas om bilen mestadels körs kortare sträckor. 

Kan man blanda syntetolja och mineralolja, till exempel vid en oljepåfyllning?Ja. Alla motoroljor ska kunna blandas med varandra, det är ett krav.

Varför blir oljan svart, redan kort efter bytet? Det är sotrester från förbränningsrummen som skrapats ner av kolvringarna och sedan hamnat i oljan. Det är inte så farligt som det ser ut eftersom ganska små mängder sot räcker för att göra oljan svart. Vid oljebyte står det alltid kvar lite olja på olika ställen i motorn, cirka en halvliter. Den bidrar också till att oljan ganska snabbt blir svart.

Är syntetolja gjord av plast? Nej, men ordet ”syntet” leder tankarna på fel håll. Syntetolja är som regel en råolja som gått igenom några extra steg i framställningsprocessen. Därav det högre priset. Syntetolja kan ha olika ursprung, men det är mera av tilllverkningsskäl för att uppnå vissa egenskaper.

Är verkligen kallstart så farligt för motorn? Kallstart är bland det mest ansträngande du kan göra med motorn. Aggressiva restprodukter från förbränningen ligger kvar på metallytorna, som korroderar. När motorn startas tar det flera minuter innan smörjningen skyddar lagerytorna. Låt det gå helst en halv minut innan du lägger i backen och fräser iväg till jobbet på morgonen. Kör försiktigt de första minuterna. Använd om möjligt motorvärmare. Och njut av att din motor därmed kommer att snurra många extra, tusentals mil bara genom detta (förutsatt att du sköter oljebytena korrekt i övrigt)!

Hur mycket oljeförbrukning är ”normalt”? Går inte att ge något allmänt svar på. En del motorer drar nästan ingen olja alls, andra kan dra en liter olja per 100 körda mil. Håll däremot utkik efter förändringar i oljeförbrukningen, det kan tyda på mekaniska problem.

Måste man byta oljefilter vid varje oljebyte? Ja. Den lilla summan är rätt löjligt jämfört med vad en motorrenovering kostar.

Går det att förlänga bytesintervallet av olja om man regelbundet använder motorvärmare? Nej. Motorvärmare är bra, inte minst av miljöskäl. Däremot blir inte oljan nere i tråget varmare, bara för att motorblocket värms upp av kylvattnet och motorvärmaren. Kör man bil i områden som kan bli riktigt kalla vintertid rekommenderas en bra motorolja med lämplig viskositetsklass — oavsett om bilen har motorvärmare eller ej.

Jag har köpt en begagnad bil och vet inte om oljebytena har skötts ordentligt. Behöver jag vidta speciella åtgärder? Byt oljan, välj hög kvalité och byt även oljefiltret. Mer behövs i princip inte. Är du mycket osäker på tidigare service kan det vara aktuellt att köra ett första ”kort” byte, till exempel nytt oljebyte efter 500 mil. Nyligen introducerades en ny typ av maskiner som ”sköljer” motorn invändigt i oljekanalerna med en rengöringsvätska. Det ska utföras innan ett normalt oljebyte. Då är man säker på att motorn är ren från gamla föroreningar och smuts, vilket syns på motoroljan som inte blir svart lika snabbt efter byte.

Är olja avsedd för dieselmotorer bättre än den för bensinmotorer? Nej, inte rent allmänt. Däremot är smörjmedel avsedda för dieselmotorer uppbyggda för att tåla svavel och sotpartiklar. De är även avpassade för att klara avgasreningen där en viss mängd avgaser recirkuleras, partikelfilter och även de speciella katalysatorer som finns på dieselmodeller.

Vad är en multigradeolja? En olja som sträcker sig över flera viskositetsklasser. Det innebär att den har ett brett användningsområde, temperaturmässigt sett. Alla moderna motoroljor är multigradeoljor. Singelgrade används mest till äldre motorcyklar.

Så kontrollerar du oljenivån – och undviker dyra motorskador
Symbolen för oljetryck brukar se ut så här. Skulle den varningslampan tändas under färd måste man genast stanna och slå av motorn. Kontrollera oljenivån och fyll på innan färden går vidare. Beställ bärgning om lampan inte släcks.
Annons
Annons
Rulla till toppen