Mindre trafikbrott ska ge varning – ökad risk att bli av med körkort

Förare som begår trafikbrott ska varnas i högre utsträckning än tidigare, det gäller även mindre trafikförseelser. Den som varnats och döms för ytterligare trafikbrott riskerar att bli av med körkortet.

Tidigare varningar för mindre trafikförseelser kan öka risken att bli av med körkortet. Foto: Bigstockphoto

Den som döms för ett trafikbrott kan få sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen, oftast på grund av fortkörning. Vid mindre trafikförseelser kan myndigheten även utfärda varningar. Det sker när det inte är aktuellt att återkalla körkortet men det ändå är motiverat med en åtgärd.

Om den som varnats döms för ytterligare trafikbrott tas hänsyn till den tidigare varningen, vilket normalt innebär en skarpare bedömning vid prövningen av körkortsinnehavet.

Nu vill Transportstyrelsen skärpa användningen av utfärdade varningar. Och det betydligt.

Under 2017 utfärdades cirka 3.900 varningar. Den siffran ska upp till mellan 15.000 och 20.000 varningar per år.

Målet är förbättrad trafiksäkerhet och i förlängningen ett minskat antal döda och skadade i trafiken.

"Att utfärda varningar kan vara ett sätt för oss att markera och bidra till att motverka trafikfarliga beteenden", säger Katarina Fröberg, direktör för avdelning Körkort på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kommer att följa upp effekterna av fler utdelande varningar under de kommande tre åren för att se om dessa har en preventiv effekt. Förhoppningen är att det får positiv effekt i form av ett minskat antal återkallade körkort.

 

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!
Helt rätt att många varningar för mindre trafikförseelser ökar risken att bli av med körkortet.
26
57