Potthål och vägskador plågar svenska bilister – men svårt få ersättning

Premium Potthål och andra skador är en plåga för svenska bilister. Men trots att Trafikverket är skyldiga att hålla vägen i skick betalas sällan ut någon ersättning för skador. "Vi tycker det är orimligt att lägga bevisbördan på bilisterna", säger Carl Zeidlitz på Motormännen.

Potthål och vägskador plågar svenska bilister – men svårt få ersättning

Tjälsprängningar, sprickor och potthål. Svenska vägar är bitvis i horribelt skick, och årligen skadas tusentals bilar på grund av att infrastrukturen brister. Men även om du får fälgen spräckt på grund av vägskador så kan det vara svårt att få ersättning för det. 

"Vi tillämpar skadeståndslagen, inget annat regelverk. Den gäller för dig, mig, alla företag och myndigheter. Där står det att den som orsakar skada på grund av fel eller försummelse är ansvarig att ersätta", säger Johan Barkelius, expeditionschef och verksjurist på Trafikverket.

Enligt honom krävs att flera kriterier uppfylls för att det ska bli aktuellt med ersättning.

• För det första måste den orsakande skadan, exempelvis ett potthål, anses vara trafikfarlig. 

• För det andra måste skadan vara inrapporterad till myndigheten eller dess underentreprenörer. 

Steg ett är alltså att kolla om skadan är trafikfarlig och i så fall rapportera in den.

"Sedan måste vi ha rimlig tid på oss att åtgärda eller varna för felet. Om det uppstår ett potthål under en natt och vi inte vet om det – då är det svårt att åtgärda innan någon kör ner i det", säger Johan Barkelius.

Så här är det inte alls ovanligt att svenska vägar ser ut.

"Trafikverket skickar vidare ansvaret"

Men hur lång tid är "rimlig tid"? Just det är enligt Motormännen ett problem och föremål för godtycklighet. Carl Zeidlitz, som är trafiksäkerhetsansvarig på organisationen, säger att det många gånger anses rimligt att inte hinna få ut en varningsskylt samma dag.

"Om de får information om en farlig skada, då kan det inte vara orimligt att de får ut någon med en varningsskylt inom en timme eller så. Vi hör ju mest från bilister som ofta klarar sig med någon däck- eller plåtskada. Men för motorcyklister kan ett potthål eller grussläpp vara en skillnad på liv och död."

Han säger att Motormännen inte har någon data över hur stora kostnader svenska bilister har på grund av potthål och vägskador – men han upplever att de är stora. Och även om organisationen anser att dagens förfarande, där väghållaren först kan hållas ersättningsskyldig vid fel eller försummelse, är klokt – tycker de att Trafikverket måste agera snabbare.

"De skickar vidare ansvaret till sina underentreprenörer, men det är ju de själva som är vägägare. De är en statlig myndighet som har ett stort ansvar – hur de sedan förhåller sig till underentreprenörer ska inte drabba bilägare", säger Carl Zeidlitz.

Tuff vinter ger fler som söker skadestånd

Det vanligaste som svenska bilister söker skadestånd för är potthål eller stenskott. Varje år kommer runt 3.000 ärenden in, men 2018 ser det ut att bli fler än så.

"På grund av den stränga och svåra vintern vi haft ser det redan ut som att vi kommer upp i 3.500–4.000 ärenden. När det gäller potthål handlar det mycket om att vi har stora påfrestningar på vägnätet. I Sverige är det temperaturer som skiftar mellan minus 30 till plus 30 grader. Vi har också 10.000 mil väg och det är omöjligt att hålla koll på alla vägar, hela tiden", säger han.

Stora summor betalas ut i England

I Storbritannien är skadestånd på grund av bristande vägunderhåll en stor kostnad – och årligen betalar vägägarna ut åtskilliga tiotals miljoner i ersättningar. Det gäller dock inte i Sverige, och även om Trafikverket inte har någon uppgift om hur mycket man betalar ut anser Johan Barkelius att det är svårt att jämföra mellan länder.

"Det är helt olika förutsättningar. Vi har väldigt stränga vintrar och varma somrar. Och däremellan har vi tjällossning som är väldigt påfrestande. Jag vill framhärda att våra entreprenörer jobbar hårt. Sedan glömmer man ofta bort att vi lever i ett arktiskt land. Vi satsar varje år på att förbättra vägarna, men vi kan inte göra allt – alltid", säger han.

Rådet: "Rapportera, rapportera, rapportera"

Här håller Motormännen med – det är inte en enkel uppgift att hålla vägnätet i vårt avlånga land i skick.

"Vi har ju våra vägombud ute som rapporterar brister och skador. När jag pratar med dem är deras bild att Trafikverket försöker åtgärda så fort som möjligt. Men jag tycker bilister ska ta det här som en uppmaning. Ser man några brister eller andra farligheter – rapportera, rapportera, rapportera. Då kan de aldrig säga att de inte visste något", säger Carl Zeidlitz.

Regel nummer ett är att rapportera direkt om din bil får skador på grund av ett fel på vägen, enligt Carl Zeidlitz på Motormännen.

Det kan du få ersättning för

Köra på föremål på vägen. Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Trafikverket har ingen möjlighet att ta bort föremål som myndigheten inte har fått kännedom om, så skador som din bil fått till följd av att du kört på ett tappat föremål ersätts mycket sällan.

Stenskott. Det är mycket ovanligt att du får ersättning för en skada till följd av stenskott. Ett undantag kan vara om det funnits trafikfarligt grus på vägen som Trafikverket känt till och inte tagit bort eller varnat för inom rimlig tid.

Potthål. Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får entreprenören kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Det är mycket ovanligt att sådana här skador ersätts. För att du kunna ska få ersättning för skada till följd av att du har kört ned i en grop krävs att den betraktas som trafikfarlig, samt att Trafikverket har känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat för den inom rimlig tid.

Källa: Trafikverket

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet!

Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Jag har fått ordentliga skador på min bil på grund av dåliga vägar.
26
6